Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkul Hukuku İzmir, Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Hukuku Karşıyaka, Gayrimenkul İzmir, İzmir Karşıyaka

 

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Ülkemizde veya yurt dışında gayrimenkullerin devrinden geçerli satış adımlarına kadar her konuda size destek olacak uzman avukatınızı bulmalısınız. Ülkemizde inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte gayrimenkul hukukunun son zamanlarda çok daha sık başvurulan bir alan haline geldiğini de görebilirsiniz. Hukukun her alanında olduğu gibi bu aşamada da alanında uzman kişilerle çalışmak, işlemin genel etkinliğini sizin için artıracaktır. Hukuk firmaları bu alanda sizlere hizmet verecek ve davanın takibini yapacaktır.

Hangi bölgelere hizmet veriliyor?

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Haklarınızı korumanın yanı sıra, müdahil olacağınız davada hangi mahkemenin yetkili olduğu konusunda da bilgilendirilmelisiniz. Gayrimenkul hukuku denilince akla ilk gelen hukuki konular şu şekilde sıralanmaktadır;

Gayrimenkullerin noter işlemleri ve bu konuda doğabilecek tüm sorunlar

Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkul Hukuku İzmir, Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Hukuku Karşıyaka, Gayrimenkul İzmir, İzmir Karşıyaka

Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkul Hukuku İzmir, Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul Hukuku Karşıyaka, Gayrimenkul İzmir, İzmir Karşıyaka

Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, ev sahipleri ve kiracıların haklarının korunması

Vatansız yabancıların ülkemizde mülk edinme süreci

Gayrimenkul alım satımından kaynaklanan tüm sorular

Avukatınız size bu konularda gerekli tavsiyeleri eksiksiz olarak verecektir. Alanında uzman bir ekip ile hukuk firmaları ile iletişime geçerek haklarınızı koruyabilirsiniz.

Ayni hakka müdahaleyi önleme davası

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Yetkili avukatlar ve hukuki danışmanlık yardımı ile müdahalenin önlenmesi yani müdahale vakalarının önlenmesi çerçevesinde haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

Öncelikle taşınmazın kullanımı sırasında bu taşınmaz malikinin onayının alınması gerekmektedir. Bu en temel kuraldır.

Kişilerin bir alanı mal sahibinin rızası olmaksızın kullanmaları veya kendi hakimiyetleri için kullanmaları bu davanın açılması için yeterli sebeplerdendir.

İhlalin önlenmesi davası açılarak taşınmazın korunması sağlanır. Bu sayede gayrimenkulden kaynaklanan hak ihlalleri en aza indirilmektedir. Sadece müdahaleyi önlemek için değil, yetkisiz işlem yapanları cezalandırmak için de gerekli dava adımları uygulanabilir.

Dava açmanın asıl amacı, taşınmazı kurtarmak ve tecavüzü önlemek olmakla birlikte, geçen süre için tazminat almak için dava açma hakkı da vardır. Avukatınız bu tavsiyelerin her birini mükemmel bir şekilde yerine getirecektir.

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Feragat davası son yıllarda en sık açılan davalardan biri oldu ve bunu hukuki destek takip etti.

Unvan iptal davası hakkında bilmeniz gerekenler

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Noterlik senedinin iptali davası da bu alan kapsamında değerlendirilir. Tapu iptal işlemi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler;

Tapu iptal davası, noter tapusu sahibi olan ve bu tapuyu hukuka aykırı olarak elde ettiği ileri sürülen kişiye karşı açılır.

Davanın olumlu sonuçlanabilmesi için hangi yönlerin hukuka aykırı olduğu konusunda gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Bir fiilin iptali halinde, kişilerin uygulama aşamasına geçebilmesi için hükmün kesin olması gerekir.

Hisseli tapuyu bir kişiden satın alıp diğer hissedarların haklarını kötüye kullanan kişiye karşı tapu iptal davası açılabilir.

Bu sürece ek olarak, kişilerin satılık ruh sağlığına sahip olmaması da fiilin geçerliliğini kanıtlayacak unsurlar arasındadır. Elbette bu sağlık konusunun kurul tarafından onaylanması ve mahkemeye sunulması gerekiyor.

Taşınmaz hakkının korunması için bu tür itiraz hakları ve karşı dava hakkı hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Avukatınıza sorununuzun kökenini belirttiğinizde, ne tür bir dava açmanız gerektiği konusunda sizi hemen yönlendirecektir.

Emlak Yasası neleri kapsıyor? Ortaklığın feshi davası

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Çok ortaklı gayrimenkuller için açılan en yaygın dava kesinlikle ortaklığın feshidir. Bu süreç zale-i şuur olarak da bilinir. Bunun miras hukuku ile çok iç içe olan bir konu olduğunu da belirtmek gerekir. Ortaklık fesih davası açmanın asıl püf noktası, kişilerin gayrimenkulü paylaşıp satmama konusunda net bir karar verememeleridir. Taşınmazın kullanımına ilişkin bu tür ayrıntılar dikkate alınarak, mirasçıların haklarına halel gelmemesi için tüm yasal gereklilikler yerine getirilecektir.

Emlak Yasası neleri kapsıyor? Gayrimenkulün kamulaştırılması

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Davalar genellikle gayrimenkul kamulaştırma süreci ile bağlantılı olarak açılır. Bir veya birden fazla kişiye ait taşınmazların devlet tarafından kamu yararına kamulaştırılması mümkündür. Bu alanda kişilerin kendi çıkarlarını korumak için bir avukatla işbirliği yaparak kamulaştırmaya karşı haklarını korumaları da söz konusu olabilir. Kamulaştırma sürecinde kişinin fiilinin iptali için devlet kurumunun da dava açması gerekir. Bu aşamada gerekli itiraz yapılarak tapunun iptali mümkündür.

Emlak Yasası neleri kapsıyor? Şufa davası

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Önalım davası, bu Kanun kapsamında getirilen maddelerden biridir ve genellikle mahkemelerin konusudur. Önalım hakkı düşünüldüğünde, özellikle hak sahibinin malını üçüncü kişilere satmaya karar vermesi durumunda kendini gösterir. Ayrıca bu alandaki diğer bir hak sahibinin malları satın alma konusunda aynı hakka sahip olduğu ve eşit şartlarda olacağı da eklenmelidir.

Bu alandaki veya genel olarak şartlara uyulmaması, hukuka aykırılık davası açılmasına neden olabilir. Haklarınızı sorunsuz bir şekilde koruyacak olan avukatınız tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Kendi alanlarında yetkin bir şekilde dava uzmanlığına imza atmış kişilerle işbirliği yapmak, elde edilecek genel verimliliği de artıracaktır.

Miras Hukukuna İlişkin Gayrimenkul Davaları

Unutulmamalıdır ki miras hukuku ve gayrimenkul hukuku oldukça iç içe seçeneklerdir. Özellikle miras hukuku kapsamındaki hakları ile birlikte kişilerin bir tapunun iptali için dava açması olağan bir durumdur. Evin satışı sırasında mirasçılardan birinin hakkının ihlal edildiğini iddia etmesi durumunda, avukat tarafından hakların korunması için gerekli işlemler yapılacaktır. Başvuruların hazırlanmasından ve dava açılmasına ilişkin delillerin sunulmasından kanunun silinmesinin sonuçlarının da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Sahte satış da sıkça kullanılan terimler arasındadır. Diğer tarafın haklarının kötüye kullanılması ve taşınmaz üzerindeki hakların hile yoluyla elde edilmesi de miras hukukundan kaynaklanan bir noter tapusunun iptali davası için yeterli sebep olacaktır. Veraset ve emlak avukatları ile olumlu mahkeme sonuçları elde edebilirsiniz.

Bir konu uzmanından yasal tavsiye alın

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar? Bu alanda davanın açılmasından dava sonucunun teslimine kadar olan sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alanında yetkin isimlerle işbirliğine büyük önem vermelisiniz. Hukuk Büroları sayesinde gayrimenkul haklarınızın korunması konusunda sorunsuz bir temsil hakkı elde edebilirsiniz. Vekaletname vererek, davaya bile girmeden temsil adımlarını şekillendirebilirsiniz. Avukatınız sizin adınıza gerekli başvuruları sorunsuz bir şekilde tamam