Miras hukuku nedir?


Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malının dağılımını düzenleyen ve kime uygulanacağını düzenleyen hukuk dalına veraset hukuku denir. Miras hukukunda mal paylaşımı, vasiyetçinin ölümü sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle yasal mirasçılar, mirasçının ölümünden önce kanuna göre mirasçı sıfatına sahip olmadığı için hiçbir şekilde miras hakkından söz edilemez.

Miras Hukuku, Miras Hukuku Avukatı, Miras Avukatı, Miras Avukatı İzmir, Miras Hukuku Avukatı, Miras Hukuku İzmir


Ancak, bazı durumlarda terekenin gerçek sahibinin bir avukatı ve vefatından önce hazırlanmış noter tasdikli bir vasiyeti vardır. Bu durumda avukat vasiyetnameyi açıklayacaktır. Miras hukukunda mirasçılar aşağıdaki tabloya göre mirasçı olarak sıralanmıştır.

Miras Hukuku’nda kaç çeşit mirasçı vardır?


Kanuna göre yasal ve tayin edilmiş olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Hukuki miras, kişinin ölümü halinde miras hakkını talep edebilecek alt ve üst akrabalık bağlarını tanımlar. Diğer bir mirasçı, belirlenmiş mirasçılardır. Ayrıca belirlenen mirasçılar, terekeden ayrılan kişinin iradesine göre terekenin belirli bir yüzdesini bir kişiye bırakabilirler. Ya da hepsinin bir kuruma nakledilmesini istemiş olabilir.

Miras Hukuku’nda ne iş yapar?


Mirasın taksiminde mirasın sahibi olan kişiye mirasçı denir. Mirasçı olan kişi mirasın sahibidir. Bu durumda, mirası hayatta iken vekili aracılığıyla paylaşırsa. Çünkü mirasının kime paylaşılacağını avukatıyla birlikte yazılı hale getirir. Bu durumda Vekiller olarak mirasçının isteklerini kanuna uygun olarak yerine getirmekle sorumluyuz. Öncelikle malın taksimi yapılırken aynı zamanda kurulan kanunla belirlenen 1. dereceden malın taksimi başlamaktadır. Merhumun 1. dereceden varisi yoksa sırasıyla 2., 3. veya 4. derece aranır. Mirasın her bir parçası ne kadar paylaşılırsa paylaşılsın, ölenin eşi her zaman aynı miktarda haklarını almaya devam eder. Başka bir deyişle, mirasçının eşi hiçbir zaman haklarından mahrum bırakılmaz. Kanunda belirtildiği gibi mülkün bölünmesinde her zaman hakkını alır.

Miras hukukuna göre yasal mirasçılar kimlerdir?


Miras hukukuna göre yasal miras hakları; Miras hakkından kişinin eşi, çocukları, altsoyları ve altsoyları, altsoyu, büyükanne ve büyükbabası, altsoyu, gayri meşru çocukları, evlat edindiği çocuklar ve alt sıradaki kişiler yararlanır. Sonuç olarak, mirasçı herhangi bir şekilde mirasını kimseye bırakmazsa veya mirasçı olacak kan bağı varisleri yoksa miras hukuken devlete geçer.

Vasiyetçinin evlilik dışı bir çocuğu veya nüfusa almadığı bir çocuğu varsa, onların da diğer kan bağı çocukları gibi eşit mirasa hakları vardır.

Vasiyetçi öldüğünde, mirastan yararlanabilmesi için 1. derece mirasçıların o kişinin soyundan gelmesi gerekir. Sonuç olarak kısaca çocukları, torunları ve onlardan doğan herkesi içerir. Bundan sonra mirasın gerçek sahibinin çocukları 1. derece kanuni mirasçı olarak kabul edilir. Şimdi birinci derece kanuni mirasçıların mallarının taksimini kısa bir örnekle açıklayalım.