Hukuk düzeni dışında meydana gelen bir olay sonucunda kişinin zarara uğraması durumunda bu hukuken giderilmesi gereken bir durumdur. Kişiyi yaralandığı olaydan önceki durumuna ve bu konudaki tüm yasal çerçeveye Tazminat Yasası olarak geri vermek için tazminat tazminatı diyoruz.

İnsanlar arasında adil ve özgür bir yaşam kurmayı hedefleyen hukuk disiplini, oluşturduğu düzenden ayrılma durumunda bazı yöntemler kullanarak düzeni korumaya çalışır. Bu yöntemlerden biri de tazminattır.

Tazminat Kanununun içeriğini oluşturan kurallara göre tazminat, devletin veya herhangi bir tüzel veya gerçek kişinin gerçekleştirdiği eylemler sonucunda kişilerin uğradıkları zararların tazminini içeren bir uygulamadır. Zarar veren fiil, bir tüzel kişi veya bir kişi tarafından, hatta devlet tarafından dahi gerçekleştirilebilir ve zarara uğrayan kişi tüzel kişi de olabilir. Dolayısıyla devlet de bu tarafta olabilir. Ayrıca zarara neden olan fiilin hukuka aykırı olması gerekir. Hukuk düzeni sınırları içinde bir fiil için tazminata hükmedilemez. Örneğin; Kamulaştırma usullerine göre arazisi kamulaştırılan kişi bu olay nedeniyle tazminat talep edemez. Tazminat hakkı ile ilgili bir diğer durum da, tazminata sebebiyet verecek zararın söz konusu fiil arasında illiyet bağı olmasıdır. Ait olma tutumu; Bu olay sonucunda sonucun meydana geldiğini ve bu olay olmasaydı bu sonucun olmayacağını belirten bir unsur olarak ifade edebiliriz.

Tazminat Hukuku dediğimiz alanda maddi tazminat, manevi tazminat ve cezai tazminat olmak üzere belirli türde tazminatlar sağlanmaktadır. Manevi tazminat, yasa dışı eylem sonucunda kişinin malvarlığının azalmasının kaldırılmasını, yasa dışı eylemin neden olduğu şiddetli acı, acı ve ıstırabın yol açtığı manevi zararların giderilmesini sağlayan manevi tazminattır. davranmak. ve haksız fiilden kaynaklanan tüm zararların ortadan kaldırılmasını sağlayan cezai tazminatlar.

Maddi ve manevi olarak sizi inciten kişi, kurum ve olaylardan kaybınızla orantılı tazminat istiyorsanız, bu alanda uzmanlaşmış ve deneyimli avukatlarımızdan bilgi ve destek almak için iletişim bölümündeki telefonları bulabilirsiniz.

İş kazası durumunda tazminat


Ülkemizde bu konudaki duyarlılığın yeterince gelişmemiş olması çok sayıda iş kazasının yaşanmasına ve dolayısıyla birçok kişinin mağdur olmasına neden olmaktadır. Ancak iş kazasından kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve bu nedenle meydana gelen şikayetlerin bir nebze olsun tazmin yoluyla önüne geçilmesi mümkündür. Tazminat Kanunu uyarınca; İş kazası halinde Cumhuriyet savcısı tarafından ceza davası, sosyal güvenlik kurumu tarafından rücu davası, vefatı halinde işçinin mirasçıları tarafından tazminat davası açılabilir. Tazminat davası Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümlerine dönülerek açılır. Buna göre talep edilebilecek tazminatlar maddi ve manevi tazminatlardır. Maddi tazminatta; sağlık giderleri, bedensel yaralanma nedeniyle iş göremezlik dönemindeki gelir kaybı, çalışma kapasitesinin azalması veya kaybından kaynaklanan zararlar, ekonomik geleceğin bozulmasından kaynaklanan zararlar, cenaze masrafları ve ölen kişinin desteğinden yoksun bırakılanların uğradıkları zararlar . Manevi tazminat belirli bir tazminat sağlamaz ve tazminat miktarı, kazanın mağduru veya yakınlarının maruz kaldığı manevi zararın miktarına bağlı olarak hakimin takdirine bağlı olarak belirlenir.

Trafik kazası tazminatı


Haber bültenlerinden öğrendiğimiz ve her geçen gün daha da kötüye gittiğine tanık olduğumuz gibi, ülkemizde trafik kazaları çok fazla oluyor. Bu olaylarda can kaybından daha önemli bir şey olmamakla birlikte, yaşanan maddi ve manevi zarar da dikkat çekicidir. Trafik kazalarından kaynaklanan zararlar da tazminat davasına tabidir. Bu durumlarda talep edilebilecek tazminat türü maddi ve manevi tazminattır. Maddi ve manevi yardımların içeriği, iş kazası halinde tazminat başlığı altında bahsettiğimiz unsurlarla aynıdır. Buradaki fark, davanın ilgili olacağı kişilerle ilgilidir. Karayolları Trafik Kanunundaki motorlu taşıt sürücüsünün sorumluluk hükümlerinin devreye girdiği bu durumda, kaza anında aracı kullanan kişi ile birlikte aracın resmi sahibi de sorumludur ve olay bu kişilere sevk edilir. kişiler. Çünkü motorlu taşıt operatörü sorumluluğu risk sorumluluğudur. Bu kişiler, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde sorumluluktan muaf tutulabilirler.

Kişilerin haksız durumlar sonucunda uğradıkları zararları tazmin etmek zorunda kalmaları sorunu, özel durumlarla karşılaşabilecekleri için genel hukuki bilgilerin yanı sıra özel hukuki bilgilere de ihtiyaç duymalarına yol açmaktadır. Hukuk büromuzda Tazminat Kanunu kapsamında her türlü güncel hukuki bilgiye sahip avukatlarımız bu konuda her türlü desteği vermeyi ilke edinmiştir.