İş Hukuku , İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku Karşıyaka, İş Hukuku, İş Hukuku İzmir,

İş Hukuku

İş kanunu; İşçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku ikiye ayrılır:

Bireysel iş hukuku,

Toplu iş hukuku.

Bireysel işçinin çalışma koşulları ve haklarına ilişkin usul ve esasları inceleyen dal, bireysel iş hukuku olarak adlandırılır.

Bireysel iş hukuku konuları arasında;

İş Hukuku , İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku Karşıyaka, İş Hukuku, İş Hukuku İzmir,

İş Hukuku , İş Hukuku Avukatı, İş Hukuku Karşıyaka, İş Hukuku, İş Hukuku İzmir,

İş sözleşmesinin kurulması,

iş organizasyonu,

İş sözleşmesinin feshi,

Asgari ücret,

İş sağlığı ve güvenliği,

Çalışma saatleri gibi konuları içerir.

Toplu iş hukuku, işveren ve işçilerin sendika kurma, toplu sözleşme düzenleme ve akdetme gibi faaliyetlerini düzenleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku avukatı ne iş yapar?

Bir iş hukuku avukatı ile davaları ve işlemleri takip etmek, hem işverenlerin hem de işçilerin olası hak kayıplarını önleyecektir. iş avukatını işçi ve işveren değerlendirmek gerekir.

İşçiler açısından; İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar, haksız ücret, devamsızlık, fazla mesai, yıllık izin, ulusal ve resmi tatil ücreti, haftalık tatil ücreti, yolluk primi ve diğer maaşlarının tahsilatı hakkında yasal işlem başlatılmıştır. . Ayrıca işçi tazminatı, sigortasız işçi hizmet tespiti davası, eksik sigortalı işçi prim tespiti davası, haksız fesih işe iade davası gibi dava hizmetleri de verilmektedir.

İşverenler ile ilgili olarak, öncelikle şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarında bulunan çalışanların özlük dosyalarının hukuka uygun olarak getirilmesi, olası davalarda çıkabilecek sorunların giderilerek önleyici hukuki hizmetler sunulması ve davalarda işverene ait belgelerin doğru ve etkin bir

İşçilerin tazminat talepleri için mahkeme süreci nasıl işliyor?
İş hukukunda yapılan yeniliklerle birlikte işçilerin alacaklarını tahsil etmek için dava açmadan önce arabulucuya başvurmaları gerekmektedir. Adliyelerdeki arabuluculuk bürolarında başvuru yapıldıktan sonra arabulucu işçi ve işvereni arayarak veya yüz yüze görüşerek anlaşmaya varmaya çalışır.

Arabulucunun görüşmesine göre uzlaşma olumsuz ise dava açabilirsiniz. Prensip olarak işyerinde tanık veya işyeri kayıtlarını sorgulayarak işlemleri yürütebilirsiniz. İş sözleşmesinin geçerli bir nedenle feshedildiğinin ispatı işverene aittir. Çünkü bu gibi durumlarda işçi, işverene göre daha avantajlı bir konumdadır. işçiler ve işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen ..