Makaleler

ANASAYFA Makaleler
Genel

İzmir Ceza Avukatı Ne Yapar?

Türkiye’de izmir ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık türü bulunmamaktadır. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden a ...
Genel

İş Hukukunun Temel İlkeleri

Güçlü olan işveren karşısında ekonomik yönden güçsüz ve bağımlı olan işçinin korunması ve bunlar arasında sosyal denge kurma görevi esasen iş ...
Genel

Mahkeme Hayvan İşkencecisini Tutuklamadı

Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden yedi avukat ve yasalar nezdinde kedinin “sahibi” olan veteriner hekim müştekinin vekili ile Hayva ...
Genel

Evliliğin Genel Hükümleri

Evlilik birliğinde eşlerin hak ve yükümlülükleri TMK. m. 185 vd. hükümlerinde düzenlenmektedir. Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş ol ...
Genel

Kira Alacağı ve Tahliye Davası

Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresinin sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen h ...
Genel

Türkiye Hukukunun Tarihsel Gelişimi

19. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun tarım ve hayvancılık ile ticaret ve el sanatlarına dayalı ekonomik yapısında önemli bir değ ...
Genel

Avukatlık Mesleğine Büyük Hakaret

Kadını şiddetten koruma bahanesiyle Haçlı Batı’dan ithal edilen düzenlemelerin, eşler arasında ara bulucu olmak yerine ayrılıkları teşvik eden avuk ...
Genel

İş Hukukunun Konusu ve Temel İlkeleri

Çalışanları, “bağımlı çalışanlar” ve “bağımsız çalışanlar” olarak iki gruba ayırabiliriz. İş hukuku ise bağımlı çalışanlardan sad ...
Genel

Bedelli Askerlikte Kafa Karıştıran Karar

Bedelli askerliğe giderken çalıştığınız yerden istifa ettiniz. Tazminat istediniz. İş vereniniz ise bunu reddetti. Ne yapardınız? Farklı illerdeki ik ...