Makaleler

ANASAYFA Makaleler
Makale

Avukatlık Danışmanlık Hizmetleri Nedir?

Avukatlık danışmanlık hizmetleri kişilerin karşılaştıkları tüm hukuki sorunlarda olayın tespiti, dava yolunun yürütülmesi, tüm hukuki işlemleri ...
Makale

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası

Konutlar, dükkanlar, mağazalar veya çatılı iş yeri kira sözleşmeleri hazırlandıktan sonra bu sözleşmenin sona erdirilmesi için kullanılabilecek y ...
Makale

Bilişim Yoluyla Hakaret Suçları

Türk Ceza Hukuku çerçevesinde kişiye yönelik olarak onurunu, haysiyetini ve şerefini zedeleyen saldırılar ceza uygulaması gerektirir. Bu tür saldırı ...
Makale

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Bir bireyin hayatı boyunca destek sağladığı ve hayatını kaybetmesi ile bireyden aldığı desteği kaybeden kişilerin elde ettiği haklardan birisi, des ...
Makale

Nafaka Arttırma Davası

Nafaka denildiğinde akla direkt olarak aile hukuku yani boşanma davaları gelse de aslında nafaka artırma davası nafaka alacaklısı tarafından açılabil ...
Makale

Bilişim Suçları Davaları

Teknoloji ile tamamen alakadar olacak şekilde bilişim suçu; teknolojik yollarla çalışan bilgisayar, POS cihazı veya cep telefonları gibi cihazlar vasıt ...
İzmir Avukat

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma, bazı kişilerin aklında dava süreci olmadan direkt olarak boşanma gibi bir bilgi şeklinde yer almaktadır. Fakat bu prosedürde de ç ...
Makale

SGK Davaları

Ancak bazı işletmeler işçinin SGK işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmadıklarından dolayı mağduriyet ortaya çıkarken, işçi de SGK davalar ...
İzmir Avukat

İzmir Ceza Avukatı

Tecrübeli bir İzmir ceza avukatı bu hukuk dalları konusunda birikimi sayesinde dava süreçlerinde vekalet görevi üstlenir. İzmir ceza avukatları ceza m ...
Makale

EYT Hakkında Merak Edilen Tüm Bilgiler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) kavramı, bundan yıllar öncesinde hizmet koşullarını doldurmalarına rağmen emeklilik hakkı elde edemeyen kişiler tar ...
Makale

İcra Takibi Avukatı Nasıl Çalışır?

İcra takibi, herhangi bir kişi veya kurumdan alacağı olan kişinin bu alacağını tahsil etmek maksadıyla alacağı borçludan devlet gücüyle tahsil etm ...