Makaleler

ANASAYFA Makaleler
Genel

İcra Hukukunda Süreler ve Şikayet

Taraflar için öngörülen sürelerin niteliği hak düşürücüdür. Süresinden sonra bu işlem yapılamayacağı gibi sözleşme ile de aksi kararlaştırıl ...
Genel

Sokak Sanatçısına Zabıta Ceza Kesti

İzmir’de sokak sanatçısı Erdal Çoban’a canlı heykel performansı sergilediği esnada dilenci muamelesi yapılıp, kabahatler kanununun ‘çevreye zarar ...
Genel

Çalışma İlişkileri ve Çalışma Hukuku

İş hukuku kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin iş sözleşmesine dayalı olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçi ve işveren olarak iki t ...
Genel

İcra ve İflas Hukuku–İcra Teşkilatı

İcra işlerinde temel organ olan icra dairesi, icra teşkilatının asıl icra organları Arasın da yer alır. İcra takipleri icra dairesinde başlatılır ve ...