Son zamanlarda boşanma konusunda sıkça karşılaşılan bir sorun da tarafların Türkiye'de evlenmeleri ve daha sonra yurtdışına yerleşmeleriyle yurtdışında boşanmalarıdır. Tarafların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmamasına bakılmaksızın, yaşadıkları ülkede boşanma imkânı sağlanmaktadır. Fakat bu imkânın sunulması beraberinde bazı hukuki sorunları da ortaya çıkarmaktadır.
Yurtdışında gerçekleştirilen boşanmanın Türkiye'de geçerli sayılabilmesi için Tanıma Tenfizi gereklidir. Türkiye'de tanıma tenfizi yapılmayan boşanma kararları, tarafların yaşadıkları ülkede boşanmış sayılmalarına rağmen Türkiye'de hala geçerli bir evlilik olarak kabul edildiği için velayet, yeniden evlenme, miras vb. konularda hukuki sorunlar ortaya çıkabilir."
Boşanma kararının Türk Hukukunda tanıma tenfizi için ön koşul, kararı veren mercinin mahkeme olmasıdır. Davalarında İzmir boşanma avukatı arayışında olanlar için Deniz Hukuk Bürosu alanında deneyimli avukatları ile sizlere yardımcı olmaktadır.
Birçok ülkede boşanma kararları mahkemelerce verilirken, bazı ülkelerde valiler, belediye başkanları gibi yetkililer tarafından da boşanma kararları verilebilmektedir. Ancak, valiler, belediyeler vb. tarafından verilen boşanma kararlarının Türk mahkemelerinde tanıma tenfizi mümkün değildir. Özetle, boşanma davalarının tanıma ve tenfizi için kararı veren birimin Mahkeme olması gerekmektedir.
Eğer taraflardan biri yabancı uyruklu ise veya çiftler yurtdışında yaşıyorsa, yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye'de geçerli olabilmesi için tanıma-tenfiz davası açılması gerekmektedir. Yurtdışında boşanan bir kişi, Türkiye'de hala evli olarak nüfus kayıtlarında görünmeye devam eder. Yurtdışında boşanan bir kişinin Türkiye'de boşanma kararının tanınması gerekmektedir. Yurtdışından alınan boşanma kararı, Türk kanunlarına göre nüfus kayıtlarına işlenmeden, boşanan kişi tekrar evlenemez.
Boşanma kararının tanıma ve tenfiz davası uzun bir süre almakta ve en az bir tarafın yurtdışında bulunması nedeniyle tebligat süreleri uzamaktadır. Bu durumu engellemek amacıyla Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27/A maddesiyle taraflara kolaylık sağlanmıştır. Bu düzenleme ile yurtdışında verilen boşanma kararının idari yolla nüfus kayıtlarına tescili mümkün hale gelmiştir. Böylece yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararı en kısa sürede Türkiye'de geçerli hale gelmektedir. Yabancı mahkemenin boşanma kararının Türkiye'de geçerli olması artık hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.
Yabancı bir mahkeme veya idari makam tarafından verilen boşanma kararı, Türkiye'de tanıma davası açmaksızın kişilerin aile kütüklerine kaydedilebilecektir. Ancak, tenfiz hükümleri içeren kararlar (nafaka, velayet vb.) için Türk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.
Tanıma işleminin tescili için her iki tarafın da başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu başvuru, tarafların bizzat kendileri ya da yasal temsilcileri ve vekilleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Her iki tarafın aynı anda ve aynı yerde başvuruda bulunması zorunlu değildir; ancak iki başvuru arasında en fazla 90 gün olması gerekmektedir.
Tanıma işleminin tescili için her iki tarafın da başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru, tarafların bizzat kendileri veya yasal temsilcileri ve vekilleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İki tarafın aynı anda aynı yerde başvuru yapma şartı aranmamaktadır, ancak iki başvuru arasında en fazla 90 gün süre olmalıdır.
Başvuru sırasında tarafların aşağıdaki hususları yerine getirmesi gerekmektedir:

Yabancı ülke adli veya idari makamları tarafından verilen kararla ilgili olarak Türk Mahkemeleri'nde halen devam eden bir dava bulunmadığını veya tanımanın Türk Mahkemeleri tarafından daha önce reddedilmediğini yazılı olarak beyan etmeleri,
Dış temsilcilik tarafından düzenlenen yazılı başvuru formunu doldurmaları ve bu forma şu belgeleri eklemeleri:
Aile kütüğüne tescili talep edilen usule uygun olarak onaylanmış kararın aslı veya noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi ile onaylanmış Türkçe tercümesi,
Adli veya idari makam kararının kesinleşmediği durumlarda, kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğini gösteren onaylanmış belge veya yazının aslı veya noter veya dış temsilcilik tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi ile onaylanmış Türkçe tercümesi,
Kimlik veya pasaport fotokopileri, eğer taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri,
Vekil aracılığıyla yapılacak başvurularda, noter tarafından düzenlenmiş fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneğini eklemeleri gerekmektedir.
Avukat Deniz Kekik deneyimli ve alanında uzman oluşu ile sizlere bu konularda hizmet vermektedir.