Sanık ya da şikayetçi olarak katıldığınız bir Ceza Davası ile alakalı Temyiz İncelemesi, Yargıtay tarafından gerçekleştirilmektedir. Yargıtay’a taşınan karar onama ya da ret şeklinde ele alınabilmektedir. Yargıtay Onama kararı bu bağlamda sık sık karşı karşıya kalınan durumlar arasındadır. Onama lehinize ya da aleyhinize olabileceğinden bu tür durumlarda nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. İzmir Ceza Avukatı danışmanlığında gerçekleşecek itiraz süreçleri başlamalıdır. Yargıtay Onama Kararına İtiraz ancak başarılı Ceza Avukatı danışmanlığında gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde itirazınız kabul edilmez ve karar kesinleşir.

Yargıtay Kararı Nedir?


Ceza Davaları; soruşturma açılması, kovuşturmanın gerçekleştirilmesi ve kanun yolları aşaması olmak üzere 3 farklı kısımdan oluşmaktadır. Soruşturma ile başlayan delil toplama ve iddiaları öne sürme aşamaları kovuşturmada daha da derinleşerek suça karşı yaptırım uygulanması şeklinde devam eder. Kovuşturmanın sonunda hâkim kamu vicdanını da rahatlatacak kararlara imza atarak suçluların cezalandırılmasına ya da cezaya yer olmadığına karar vermektedir. Verilen kararlara ilişkin olarak Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde Ceza Dairesi’ne istinaf başvurusu yapılmaktadır. İstinaf Mahkemesi alınan kararı değerlendirerek Temyiz Yolu Açıktır ibaresi ile kararın onayını, düzelterek onayını ya da bozulmasını değerlendirir. Bu aşamadan sonra başvurulacak yer ise Yargıtay’dır.

Yargıtay Onama Kararı Verirse Ne Olur?


Yargıtay, alınan kararlarla alakalı müracaatları inceleyerek Onama ya da Düzelterek Onama kararı verebilmektedir. Bu durumda karar kesinleşmektedir. Fakat söz konusu kesinleşmeye karşı Olağanüstü Kanun Yollarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi öne çıkmaktadır. Peki, bu konuda nasıl bir süreç vardır?
Olağanüstü Kanun Yollarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi çerçevesinde Yargıtay tarafından alınan kararlara ilişkin itiraz sürecini başlatmalısınız. Onama Kararı alınan davalarla alakalı olarak dilekçe verilmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın yetkisini kullanması talep edilebilmektedir. Burada itiraz başvurusunu yapacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’dır. İzmir Ceza Avukatı desteği ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisini kullanması için dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.
Yargıtay’dan Onama Kararı ile kesinleşen davalarınızla ilgili İzmir Ceza Avukatı desteği alarak süreci yönetebilirsiniz. Bu doğrultuda Av. Deniz Kekik danışmanlığı işe sürece yön verebilirsiniz.