Şirketler kuruluş, birleşme, bölünme, devir veya tasfiye gibi bütün süreçlerde Şirketler Hukuku çerçevesinde yasal işlemlere tabidir. Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olmakla birlikte bu noktada yapılacak her işlem için de şirket avukat danışmanlık hizmetleri alınarak daha sağlıklı süreçler elde edilebilir. Bu noktada hizmet veren hukuk uzmanları süreli veya sürekli olarak şirket avukatı şeklinde de görülebilir.
Şirketler, hukuki sorunlarına karşı daimi çözüm elde edebilmek ve hızlı sonuçlar sağlayabilmek için bazen bünyelerinde avukat çalıştırabilir. Bazen de mecburi olarak bünyelerinde hukuk müşavirliği ve avukatlık servisi yer almalıdır. Ancak şirket dışı davalar ve büyük hukuki işlemlerde hukuki danışmanlık ile avukatlık hizmetleri alınması gerekebilir.

Şirketlere Sürekli Avukatlık Hizmetleri Kapsamında Neler Bulunur?


Hukuk firmaları veya bireysel avukatlar tarafından şirketlere sürekli avukatlık hizmetleri verilirken, belirli kapsamlar için hukuki danışmanlık sağlanır. Bu kapsamlar arasında;
Haksız rekabet
Tüketicinin korunması
Sözleşmeler
İthalat ve ihracat işlemleri
Şirkete açılmış veya şirketin açtığı davalar
Vergi hukuku takibi
Birleşme, bölünme ve tür değiştirme prosedürleri
Konkordato desteği
Hisse senetleri ve mal varlıklarının alım satımı
Sözleşmeler bağlamındaki davaların takibi
Ortaklığın bozulması
Genel kurul kararı iptalleri
Şirketin hukuki ilerleyişi
Uluslararası distribütörlük
Yurtiçi ve yurtdışı alacakların takibi ve icra takipleri
Şirket sermayesinin arttırılması veya düşürülmesi
Yönetim kurulu hukuki işlemleri
Tescil, iflas ve tasfiye danışmanlığı
Personeller ile yaşanan uyuşmazlıkların davaları
Yönetim kuruluna açılan davalar yer alabilir.

Şirket Avukat Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Sağlanır?


Belirtilen kapsamlar çerçevesinde şirket avukat danışmanlık hizmetleri yasalara bağlı olarak sağlanabilir. Danışmanlık hizmetleri sağlanırken şirketin kuruluşundan işleyişine, kapanışından yaşadığı her probleme kadar müşavirlik hizmetleri verilmesi mümkündür. Zira Şirketler Hukuku şirketlere sürekli avukatlık hizmetleri sağlanabilmesi için de bu maddelerin her birini belirlemiştir.
Şirketlere avukatlık hizmeti verilirken, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde belirtilerek; kolektif şirket, anonim şirket, komandit şirket, limited şirket ve kooperatif şirket için danışmanlıklar kabul edilir hale getirilmiştir. Bu şirket türlerinin tümünde şirketler hukuku avukatı olarak da görülebilecek şekilde avukat danışmanlık hizmetleri alınması, farklı işlem boyutlarındaki farklı iş yükleri ve maliyetler ile mümkündür.