SGK davalarının temel nedenleri arasında eksik veya yanlış prim ödemeleri, sigorta prim borçları, iş kazaları sonucu tazminat talepleri, emeklilik hakkı anlaşmazlıkları gibi konular yer alır. Birçok SGK davası, işverenlerin veya sigortalıların prim borçları ve gecikme cezalarıyla ilgilidir. Prim borçları nedeniyle işçiler emeklilik haklarına sahip olamayabilir ve bu durum mahkemelik olabilir. Avukat Deniz Kekik tüm bu davalar içerisinde sizlere profesyonel destek sağlıyor.

İş Kazaları ve Tazminat Davaları


SGK, iş kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalar veya ölümlerle ilgili tazminat ödemeleri yapar. İşveren ve sigortalılar arasında tazminat miktarı konusunda anlaşmazlık olabilir ve bu tür davalar mahkemeye taşınır. Bu davalar için Avukat Deniz Kekik'ten Profesyonel destek alabilirsiniz. Emeklilik yaşı, prim ödeme gün sayısı ve diğer kriterler emeklilik hakkının kazanılmasını etkiler. Emeklilik hakkı davaları, bu kriterlere uymayan durumlarda ortaya çıkabilir.

Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Ücretleri


SGK, sigortalıların sağlık hizmetlerini finanse eder. Bazen sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla SGK arasında ödeme sorunları yaşanabilir ve bu tür anlaşmazlıklar davalara yol açabilir. SGK davaları genellikle idari yargıda çözülür. Bu süreç, SGK'nın kararlarına itiraz etmek, mahkemeye başvurmak ve dava sürecini takip etmek gibi aşamalardan oluşur. Bu davalar için Avukat Deniz Kekik'ten Profesyonel destek alabilirsiniz

Avukatların Rolü


SGK davalarında avukatlar, sigortalıları ve işverenleri temsil eder. Avukatlar, davanın gerekli belgelerini toplar, hukuki argümanlar sunar ve müvekkillerini davanın her aşamasında temsil eder. SGK davaları sonucunda, mahkemeler tarafından verilen kararlar, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Bu kararlar, tazminat ödemeleri, prim iadeleri veya emeklilik haklarının kazanılması gibi sonuçlar doğurabilir. 

SGK davaları Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi ile ilgili çeşitli hukuki anlaşmazlıkları ele alır. Her dava kendi özgün nedenleri ve süreçleriyle ilerler ve bu nedenle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri önemlidir. Bu alanda profesyonel bir avukattan alınacak destek ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi mümkün olacaktır. SGK davalarına karşı avukatlardan destek alınabiliyor. Avukat Deniz Kekik bu davaların tamamında sizlerin yararına olacak şekilde profesyonel destek sağlıyor.