Mirasçıların  Mirası bırakan kişinin ölümünden sonra miras üzerinde hak kazanmasına verilen isimdir. Mirasçılar olarak doğrudan mirasçı olarak kabul edilir.  Hukukumuzda kişinin mirasçı olabilmesi adına bazı koşullar öngörülüyor bu koşullar hak ehliyetine sahip olması mirastan yoksun olmaması gibi çeşitli haklardır. 
Bunun yanı sıra mirası bırakan kişinin ölümünün anında hayatta olması gerekiyor. Türk kanunlarında mirasçıların belirlenmesi hususunda kabul edilen zümre bu şekilde devam etmektedir kan hısımlarının mirasa dahil olabilmeleri de mümkündür. Mirası bırakan kişi kimlere nasıl bir mal bıraktığını vekaletnamenin içerisinde net bir şekilde belirtmelidir. Kişi öldükten sonra bir vasiyeti olup olmadığı araştırılır. Yazılı değilse bu vasiyet kişiler mahkeme yolu ile hak talep edebilirler. İşlemler bu şekilde yürütülebilir. 

Mirasın Paylaştırılması Nasıl Olur? 


Miras belli kişiler arasında paylaştırılabilen ve mal varlığına verilen isimdir. Genel olarak aileler üyelerine verilen mal varlığının bir parçası niteliğindedir. Alt soy baba ve üst soy bağı olmak üzere birinci dereceden akrabalara mal paylaşımının yapılması söz konusudur bazen vesayetname sayesinde kimlere nasıl duymalı varlığı bırakıldığı net bir şekilde belirlenebiliyor. Eğer ortada herhangi bir şekilde vesayetname bulunmuyorsa kişiler mahkeme yoluyla mallardan hak talep edebilirler. Miras davaları genel olarak uzun süren davalardır. Vesayetname var ise belli bir avukat danışmanlığında bu süreç daha da hızlandırılabilir. 

Avukat Yoluyla Mahkeme Süreci Nasıl Olur? 


Mahkeme haklı bir şekilde kimlere nasıl bir mal paylaşım yapması gerektiğine karar verir bu süreçte bir avukata ihtiyacınız olabilir. En iyi şekilde avukat tutmanız söz konusudur avukatla anlaşma sağlamanız hukuk sürecinin daha hızlı olmasına sebebiyet verir genel olarak bakıldığı zaman 2 yıl içerisinde vesayet davaları sonuçlanmış olur. Avukat Deniz Kekik bu süre zarfında sizlere danışmanlık vererek davanın daha kısa süre içerisinde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. 

Mal Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir Ne Kadar Sürer?


Genel olarak bir vasiyet bırakıldıysa mal paylaşımı çok kısa bir süre içerisinde ve hızlı bir şekilde paylaşılır. Ortada bir vesayet yoksa mal paylaşımı biraz sıkıntılı olabilir bu sürede hakim kararı ile mallar dağıtılır ve eşit bir şekilde paylaşılmaya çalışılır. Miras bırakmış olan kişinin ölümüne bağlı olarak paylaşmayı nasıl yapılacağı ve payları nasıl oluşturulacağı hakkında kesin kurallar koyabilmesi söz konusudur bu kurallar miras bırakan kişi tarafından kastedilmemiş olan bir eşitsizlik halinde payların denkleştirilmesi olanağını sağlar. Miras bölünme işlemleri bir vasiyet varsa çok daha kısa sürede gerçekleşir. Vasiyetin içerisinde kimlere ne kadar hak verildiği belirtilir. Miras davaları halk arasında en fazla bilinen davalardan bir tanesi olduğu bilinmektedir. 

Miras davaları Kim Tarafından Nasıl Açılır? 


Miras davaları genel olarak aile fertleri arasında mal bölümünün yapılması için açılan davalardır. Miras davası miras bırakan kişinin ölümünün sonucunda şekillerde açıklanabilmektedir  Miras davası açmaya karar vermeden önce kişilerin belli hazırlıkları yapması söz konusudur. Dava açılmadan hemen önce ilk yapılması gereken şey miras bırakan kişinin vasiyetinin olup olmadığını tespit etmektir. Vasiyet bu konuda en önemli husus olarak bilinir. 
Vasiyetin olması mal varlığının çok daha hızlı bir şekilde paylaştırılmasına olanak sağlar. Miras bırakan kişinin vesayetnamesi yok ise dava açılması gerekiyorsa yetkili mahkemeye bildirilmesi gerekiyor. Eğer bir vasiyet söz konusu ise miras dağıtımı vasiyetle belirtildiği şekilde olması gerekiyor. Avukat Deniz Kekik ile birlikte bu süreç çok daha hızlı olabilir. Bir avukat eşliğinde miras davaları istenilen sonucu hızlı bir şekilde verebilir.