İş Hukuku kapsamında kural olarak istifa eden işçinin herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak işçilerin bazı özel durumları için istisna tanınmaktadır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir.
İşçinin muvazzaf askerlik nedeniyle istifa etmesi, evlenen bayan işçinin evlenme sebebiyle istifa etmesi ve ilk sigorta girişi 08.09.1999 öncesi olan ve prim gün sayısı 3600 olanların istifa etmesidir. Bu durumlarda memuriyete ataması yapılan işçilerin istifasına yönelik kıdem tazminatı alınıp alınamayacağı değerlendirilmelidir.

Memur Olmak için İş Akdinin Sona Erdirilmesinin Sonucu Nedir?


İş Hukuku; işveren ve işçiler arasındaki ilişkinin kanuni çerçevede düzenlenmesi konusunda oldukça önemli bir detay olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kıdem tazminatı talep edilmesi de memuriyete atanan kimse için bir hak olarak görülebilmektedir. Fakat kanunda bununla alakalı bir düzenleme olmaması daha önce alınan Yargıtay Kararları’nın incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Gerek iş yasası gerekse de diğer ilgili kanunlar değerlendirildiğinde bir işçinin memur olmak amacıyla istifası kıdem tazminatı talep etmesini sağlamaz. Zira memur olmak için istifa eden işçinin keyfi olarak istifa ettiği kabul edilmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26.04.2012 tarih ve 2010/6655 Esas, 2012/14620 sayılı kararında memur olmak için istifa eden işçinin herhangi bir haklı nedene bağlı olmadan istifa ettiği değerlendirmesi yapılmıştır. Bu nedenle de memur olmak isteyen bir kimsenin istifası sonrasında kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkacaktır.

Kıdem Tazminatı Talebi ve İş Avukatı Danışmanlığı


İzmir İş Avukatı aracılığıyla bir kıdem tazminatı talebi söz konusu olacaksa öncelikli olarak talebi öne sürmek adına hangi nedenlerin ön plana çıktığına göz atmak gerekmektedir. Bu çerçevede bir işçinin iş akdini herhangi bir haklı nedene dayanarak sona erdirmesi önemlidir. Haklı neden olmaksızın istifa kıdem tazminatı hakkının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bunun yanında ihbar süresi ile alakalı problemlerin yaşanması de muhtemeldir.
İzmir İş Avukatı danışmanlığında kıdem tazminatınızla alakalı süreçleri yönetmelisiniz. Bu kapsamda dikkat etmeniz gereken uzman bir avukattan danışmanlık almak ve süreci titiz bir şekilde yönetmek olacaktır.