İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alması kural olarak mümkün değildir. Ancak işçinin neden istifa ettiği dikkate alınarak kıdem tazminatı ile alakalı durumun netleştirilmesi mümkün oluyor. İşçinin haklı bir sebep öne sürerek istifa etmesi söz konusuysa işçinin istifası kıdem tazminatı almasına engel bir durum olmayacaktır. Bu kapsamda hangi durumların işçi için haklı sebep olarak değerlendirileceğine göz atmak çok çok önemlidir.

Kıdem Tazminatına Hangi Hallerde Hak Kazanılmaktadır?


Kıdem tazminatı almak isteyen işçilerin kural olarak istifa etmemeleri ve işveren tarafından haklı bir sebebe dayanmadan işten çıkarılmaları gerekmektedir. Ayrıca işçi istifa etmeden önce herhangi bir yazılı bildirimde bulunmamışsa işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi de söz konusu olacaktır. Fakat işçi istifa ederken haklı bir sebep gösteriyorsa ve bunu kanıtlayabiliyorsa kıdem tazminatı elde edilmesi mümkündür. Aşağıdaki durumlar istifa edilmesi halinde dahi işçinin kıdem tazminatı alabileceği haklı sebeplerdir.
Sağlık Sorunları Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Psikolojik Şiddet – Mobing Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Ücreti Alamama Nedeniyle Kıdem Tazminatı
SGK Primlerinin Düşük Yatırılması Nedeniyle Kıdem Tazminatı
İzin Kullanamama Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Zorlayıcı Sebeplerin Bulunması Nedeniyle Kıdem Tazminatı
Evlenen Kadın İşçi Kıdem Tazminatı
Askere Giden İşçi Kıdem Tazminatı
Emekli Olan İşçi Kıdem Tazminatı
Yukarıdaki hallerin mevcudiyeti halinde işçi istifa etmiş olsa dahi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. Bu nedenle de istifanın yapılmış olması bir hak kaybına yol açmayacaktır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanmaktadır?


Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak hesaplanan bir tazminat türüdür. Tazminat hesaplanırken işçinin son aldığı brüt ücret esastır. Bu doğrultuda çalışılan her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret ödenmelidir. Ücret hesaplamaları yapılırken söz konusu tazminattan vergiler düşülerek nihai rakam elde edilmektedir. Tazminat işçiye peşin olarak ödenmelidir.
Tazminat hesaplamaları her işçi için farklılık göstereceğinden İzmir SGK Avukatı desteği almanız en doğru sonuç için önemlidir. Gerek haklı sebebin öne sürülmesi gerekse de kıdem tazminatı hesaplamalarının doğru yapılması açısından profesyonel danışmanlık almanız gerekmektedir. O halde vakit kaybetmeden destek almaya başlayın!