İsim ve soyisim değiştirme davaları kişilerin özel hayatına önemli bir noktada etki eden davalardır. Hukuk sistemimizde çeşitli nedenlere ve kriterlere bağlı olarak isim ve soyisim değişimi mümkündür. Bu noktada söz konusu davaların hangi durumlarda kabul edildiğinden aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

Ailevi Nedenler


Türk medeni Kanunu kapsamına soyisim değiştirme davalarında en önemli kriter ailevi nedenlerdir. Özellikle boşanma, evlenme ve soyadı taşımanın kişilik haklarına ağır zarar vermesi durumunda soyisim değişikliği talep edilmektedir. Evlendikten sonra eşin soyadını taşımak istemeyen kişiler soyisim değişikliği davası açabilmektedir. 

Kültürel ve Dini Nedenler


Bireyler dini inançları ve kültürleri kapsamında da isim ve soyisimlerini değiştirmek isteyebilirler. Bu durumda mahkemeye başvurulması durumunda dini inanç ve toplumsal değerlere uymayan isim ve soyisimlerin değiştirilmesi mümkün olabilmektedir. 

Yabancı Uyruklu Bireylerin Uyum İhtiyacı


Yabancı uyruklu bireyler, Türk isim ve soyisim sistemine uyum sağlamak isteyebilirler. Bu tür durumlar da isim ve soyisim değiştirme taleplerinin kabul edilmesini sağlayabilir.

Kişilik Haklarına Zarar Veren Durumlar


Bir kişinin isim veya soyadının toplum içinde alay konusu olması, aşağılanması veya kişilik haklarına zarar vermesi durumunda isim ve soyisim değiştirme talebi değerlendirilebilir.

Mahkeme Kararı veya Hükümlülük Durumu


Mahkeme kararı veya hükümlülük nedeniyle isim veya soyisim değiştirme talepleri de kabul edilebilir. Örneğin, tanıklık yaparken tehlike altında olan bireylerin kimliklerini gizlemek amacıyla isim değişikliği talepleri kabul edilebilir.

Cinsiyet Değişikliği


Cinsiyet değişikliği neticesinde bireylerin isim ve soyisimlerini değiştirme talepleri olabilmektedir. Cinsiyet değişikliği süreci ile uyumlu bir şekilde isim ve soyisim değişikliği için mahkeme açılması son derece yaygındır. 

Benzer İsim ve Karışıklıklar


Bireylerin isim ve soyisim benzerliği nedeni ile sürekli sorun yaşaması ve karışıklıklar ile karşılaşması bu dava için geçerli bir nedendir. 

İş ve Eğitim Araçları


İş ya da eğitim hayatında isim ya da soyisim uyumsuzluğu oluşabilmektedir. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için dava açılabilmektedir. 
Bireylerin temel haklarından biri olan isim ve soyisim değişikliği davaları ile ilgili profesyonel bir yardım almak için İzmir avukat Deniz Kekik ile iletişime geçmeleri mümkündür.