İşe İade Davası, işveren ve işçi arasında kurulan iş sözleşmesine dayanarak başvurulacak olan bir dava yürü olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda işçinin işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldığının düşünülmesi üzerine İşe İade Davası sürecinin başlatılması söz konusu olmaktadır. Gerek İş Hukuku gerekse de SGK Davaları bağlamında bu sürecin uzman bir avukat tarafından yürütülmesi değerlidir. İzmir avukat desteği alarak bu konuda en makul süreci değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

İşe İade Davası Nedir?


İşe iade davası, işverenin iş akdini feshetmesi ve bu feshin geçersiz olduğu düşüncesinin işçide oluşması sonrasında başvurulan bir dava çeşididir. İşçinin iş sözleşmesini geçersiz bir nedenle feshettiğini düşündüğü işverenine yönelik açacağı bu dava ile işe iadesinin sağlanmasını talep etmesi olasıdır.

İşe İade Davasının Şartları Nelerdir?


Bir işçinin işe iade edilebilmesi için açacağı davada bazı ön şartlar bulunmaktadır. Bu şartların sağlanmadığı hallerde İşe İade Davası açılması söz konusu olmayacaktır.
İş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması.
İşçi en az 6 aydır iş yerinde çalışıyor olmalı.
İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmalıdır.
İş sözleşmesinin feshi geçerli bir sebebe dayanmamalıdır.
Tüm bu şartların mevcudiyeti halinde işçi işe iade edilmek için dava yoluna başvurabilir. Bu sayede yaşanan haksızlığın ortadan kaldırılması söz konusu olacaktır.

İş Sözleşmesinin Feshinde Haklılığı ya da Haksızlığı Kim İspat Eder?


İşe iade davası açarak iş sözleşmesinin geçersiz bir nedene dayandığını söyleyen bir işçinin ispat yükü yoktur. Çünkü sebebin varlığını iddia eden işçi değil işverendir. Bu çerçevede işveren gerçekten de haklı bir sebebin varlığını kanıtlamak durumundadır. İşveren bir işçinin işe geç gelmesi nedeniyle sözleşmesini feshediyorsa gerçekten de işçinin işe geç geldiğini kanıtlamak ile mükelleftir. Aksi durumda işçinin sözleşmesini feshetme konusunda haksız bir şekilde hareket etmiş sayılacaktır.
İşe İade Davası ile alakalı gerekli başvuruların yapılması ve sürecin kontrol altına alınması fazlasıyla önemlidir. Bu çerçevede işe iade davası açılması isteniyorsa mutlaka İzmir Avukat ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.