İş dünyası içerisinde bir işçi görevini gerçekleştirirken çalışmış olduğu süreye bağlı olarak bir güvence anlamında maddi çerçevede kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Kıdem tazminatı bir kurum, işletme veya kuruluşta işçi olarak görev alan kişi için işçi tazminatı şeklinde de adlandırılır. 
İşçi kurum, kuruluş veya işletmeden ayrılması ya da belirli koşullar ile birlikte çıkarılması ile çalıştığı süreye bağlı şekilde kıdem tazminatını topluca alabilir. Zira işçi tazminatı işçinin kurum, kuruluş veya işletme için vermiş olduğu bu hizmetin karşılığında geçen sürede emeğinin karşılığını ifade eder. Belirli koşullar sağlandıktan sonra kurum işçiye iş yerinde çalıştığı süreye bağlı olarak kıdeminin ve çalışmasının karşılığı tarafından bu tazminatı öder.

İşçi Tazminatı Nasıl Hesaplanır?


Bir işçinin işten çıkarılması veya işten ayrılırken karşılıklı anlaşılması durumunda işçi tazminatı hesaplanarak toplu ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılabilmesi için öncelikle kıdem tazminatı hesaplama şartlarına bakılırsa;
En az 1 tam yıl çalışmış olma şartı
İş Kanunu çerçevesinde hizmet sözleşmesi bulunması
Haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından işten çıkarılma veya işçinin haklı bir neden ile işten ayrılmak istemesi (ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar ile işten çıkarılma olmaması)
Askerlik nedeniyle erkek işçilerin işten ayrılması veya kadın işçilerin evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işten ayrılması gereklilikleri yer alır.
İşçi tazminatı hesaplamasında öncelikle bir işçinin brüt çıplak günlük ücreti belirlenerek, bu ücret 30 ile çarpılır. Sonrasında süreklilik ve düzenlilik sağlayan sosyal yardım ve benzer ücretler yani yol yemek yardımı gibi ücretler bu ücrete eklenir. Prim ödeme rakamları da hesaba katılarak, son bir yıl içerisindeki primlerden günlük tutar bulunur ve kıdeme esas ücret ilavesi ortaya çıkarılır. 
İşçi tazminatı için elde edilen bu rakam sonrasında örneğin işçi 5 yıl boyunca bir kurumda çalıştığında ve son maaşı da brüt olarak hesaplandığında 7.500 TL olduğunda, bu işçi için tazminat kolaylıkla ortaya çıkarılabilir. Hesaplama için aşağıdaki işlem yapılacaktır.
5x7.500=37.500
Bu hesaplama ile ortaya çıkan rakam, işçi tazminatı olarak brüt bir şekilde yani toplu çerçevede işçiye ödenir.