İş Kazası Tazminat Davaları?


"İş kazası tazminat davası; bir işverenin çalışanının iş ilişkisi sebebiyle yaralanması veya ölümü durumunda, kendisine veya yakınlarına tazminat ödenmesi talebiyle açılan bir hukuki dava türüdür. Bu dava, maddi ve manevi tazminat taleplerini içerir ve sorumlu işveren tarafından ödenmesi istenir."
Bu davalar tazminat davası olarak hem asıl işveren hem de diğer tüm alt işverenlere yani taşeron olarak adlandırılanlara karşı açılabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davasını Açma Süresi Nedir?


İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi, yani zamanaşımı süresi, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır (Borçlar Kanunu madde 146). İş kazası sonucunda yaralanma (maluliyet) veya ölüm durumu, genel zamanaşımı açısından herhangi bir farklılık gözetilmeksizin değerlendirilir.
"Özellikle vurgulamak gerekir ki, iş kazası nedeniyle bir ceza davası açılmışsa ve ceza davasının "dava zamanaşımı süresi" daha uzun ise, iş kazası tazminat davasında da ceza davası zamanaşımı süresi uygulanır. Örneğin, inşaat sektöründe çalışan iki işçinin ölümü durumunda taksirle ölüme neden olma suçuyla ilgili ceza davası açılacaktır. Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma durumunda ceza davasının zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu 15 yıllık zamanaşımı süresi, iş kazası tazminat davasında da dikkate alınır. Ancak, iki kişinin inşaattan düşerek yaralanması halinde, suç taksirle yaralama suçu olacağından ceza davasının zamanaşımı süresi 8 yıl olacaktır. Bu durumda ise ceza davasının zamanaşımı süresi değil, genel dava zamanaşımı süresi olan 10 yıl dikkate alınır."
Zamanaşımı süresi açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise iş kazası sonucunda maluliyet (yaralanma) vakalarında maluliyet oranının kesin olarak tespit edilememesi durumunda zamanaşımı süresinin ne zaman başlayacağıdır. Maluliyetin, gelişen bir durum nedeniyle artması durumunda, zamanaşımı süresi maluliyetin kesin olarak tespit edildiği son rapor tarihinden itibaren işlemeye başlar.
İşveren, kusurlu davranışı sonucunda meydana gelen iş kazası nedeniyle ortaya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlüdür. İş kazası maddi tazminat davasında, Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiil hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda, ölüm veya bedensel zarar durumunda işçi ve işçinin yakınları, iş kazası tazminat davasında talep edilebilecek maddi tazminat kalemleri Türk Borçlar Kanunu'nun 53. ve 54. maddelerinde düzenlenmiştir. Davalarında İzmir ceza avukatı arayışında olanlar için Deniz Hukuk Bürosu alanında uzman avukatları ile sizlere yardımcı olmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürmektedir?


Ekonominin hızla genişlemesiyle birlikte çalışma şekilleri ve işçi işveren ilişkileri çeşitlenmiş ve daha net hukuki düzenlemeleri gerektirmiştir. Bu bağlamda, devletler iş kazalarıyla ilgili mevzuat düzenlemeleri yaparak, işçilerin daha güvende olmalarını sağlamak ve iş ilişkisinde daha zayıf konumda olanları korumak amacıyla tedbirler almıştır. Bu hukuki düzenlemelerin temel amacı, işçilerin potansiyel hak kayıplarını önlemektir.
Pratikte en çok merak edilen sorulardan biri, iş kazası tazminat davalarının ne kadar süreceğidir. İş kazasının ölümlü ya da yaralanmalı olması, davanın süresini etkileyen faktörlerden biridir. Yaralanmalı iş kazalarında, işveren işçinin maluliyet oranına itiraz edebilmekte hatta maluliyet oranı ayrı bir dava konusu yapılıp, tazminat davasında bekletici bir konu haline getirilebilmektedir. Bu durum, yargılama sürecinin uzamasına neden olabilmektedir.
Yaralanmalı iş kazası davalarının sonuçlanması bazen 5-6 yıl gibi uzun bir süreyi gerektirebilir. Ölümlü iş kazası tazminat davaları ise genellikle yaklaşık 2-3 yılda sonuçlanmaktadır.
Avukat Deniz Kekik deneyimli ve alanında uzman oluşu ile sizlere bu konularda hizmet vermektedir.