İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası, Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu davanın açılabilmesi için TBK Madde 350’de bulunan ‘Kiraya verenin kendisinin ya da bazı yakınlarının konut ya da işyeri ihtiyacı ile dava açması’ şartı aranmaktadır. Ek olarak TBK Madde 351’de bulunan ‘Kiralananın mülkiyetinin sonradan edinin kişinin konut ya da işyeri ihtiyacı nedeniyle açılması’ olarak da değerlendirilebilmektedir.
Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan iki şart da değerlendirildiğinde tahliye davası açan tarafın iyi niyetli ve zorunluluktan kaynaklanan bir talepte bulunduğunun ortaya konması gerekmektedir. Devamlılık gerektirmeyen ihtiyaçların tahliye davası açmak için yeterli bir neden olmadığı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ihtiyacın hem dava açma süreci hem de davanın görülmesi aşamasında devam ediyor olduğu kanıtlanmalıdır.

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davasında İhtiyacın İspatlanması


Bir işyeri ile alakalı tahliye davası açılması için ihtiyaç sahibinin kirada olması durumunda ihtiyacın varlığının kabul edilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyanın da tahliye tehdidi altında olması ya da tahliyeye konu olan işyerinin daha üstün nitelikte olduğu ispatlanmalıdır. Eşdeğer bir işyeri için tahliye davası açılması durumunda ise mülkiyet hakkı ön planda olacaktır. Her iki durumun birlikte varlığı aranmadığından bir şartın varlığı yereli olacaktır.
İşyerine yönelik tahliye davaları ile alakalı olarak iyi niyetli ve gerçek bir ihtiyacın öne sürülmesi elzemdir.  Bu durumda işyerinin tahliye edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilerek karar alınmaktadır.

Konut İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası


Konut ihtiyacı, tahliye davasının söz konusu olmasını sağlayan en önemli faktörler arasında değerlendirilmektedir. Kiraya verenin kendisi, altsoyu, üstsoyu, eşi ya da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacını dikkate alarak kiradaki konutun tahliye edilmesi için dava açabilmektedir. Devamlılık arz eden bir ihtiyaç ve iyi niyete dayanan talep çerçevesinde konutun kiracı tarafından boşaltılması sağlanmaktadır.
Tahliye davalarında önemli bir konu olan iyi niyetin ve ihtiyacın kanıtlanması İzmir Gayrimenkul Avukatı sayesinde kolayca öne sürebileceğiniz bir detaydır. Bu çerçevede konutun kiracı tarafından boşaltılmasını sağlayabilirsiniz. Buna ek olarak sürecin daha makul bir şekilde yönetilmesini de destekleyebilirsiniz.