Alacakların takibinde icranın durdurulması koşulları icranın ilamlı, ilamsız veya kambiyo senetleri icra takibi olmasına göre değişiklik gösteren bir işlemdir. Zira kanunlara göre bu icra takip çeşitlerinin her birinde durdurma koşulları farklılık ortaya çıkarır. 

İlamlı İcranın Durdurulması İçin Ne Gerekir?


İlamlı icra takibinde icranın durdurulması koşulları için öncelikle bir noter veya mahkeme tarafından icranın takibinin gerçekleştirildiği icra mahkemesinde itiraz gerçekleştirilmesi gerekir. Bu makamda borcun ödendiğinin ispat edilmesi ile birlikte dosyanın temyize gönderilmesi sağlanır. Eğer dava süreci yürürken, söz konusu karar kesinleşmeden icra takibi başlamış ise bu icra takibine yasal olarak 7 günlük süreç içerisinde itiraz edilebilir.

İlamsız İcra Takibi İçin İcranın Durdurulması Koşulları


İlamsız icra takibi yapılırken ise icranın durdurulması koşulları açısından uygulamada bulunan icranın mahkeme veya noter tarafından gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Bu tarz icra takiplerinde genellikle bir tür fatura tahsili gibi işlemler ile karşılaşılır. Borçlu olan kişiye icra uygulanacağına dair bir tebligat gönderilerek, tebligat kişiye ulaştıktan sonra 7 gün boyunca borçluya itiraz etme süresi doğar.
İlamsız takiplerde borçlu kendisine yapılan tebliğ ile birlikte 7 gün içerisinde itiraz etmediğinde, hakkını kaybeder. Eğer sonrasında alacaklı itirazın durdurulmasını talep ederse, itirazın iptali davası da açabilir. İtirazın durdurulması talebi ise borç ödeyecek kişi tarafından icra dairesine yazılan bir dilekçe veya icra memuruna durumun sözlü beyanı şeklinde sağlanabilir. Bu sayede de icranın durdurulması koşulları yerine getirilerek karar alınır.

Kambiyo Senetleri İcra Takibi Durdurma Koşulları Nelerdir?


Diğer tüm alacaklar dışında kambiyo senetleri için icra takibi görülürken, başlatılan takip açısından kişilere 5 gün itiraz etme süresi verilir. Bu süreçte itiraz için icra mahkemesine dava açılır ve dilekçede borcunu ödenme gerekçeleri ile söz konusu çek veya senetteki imzanın sahte olduğu gibi beyanlar dava niteliği çerçevesinde ifade edilir.

Yargıtay’da İcranın Durdurulması Koşulları Nelerdir?


Bazen davalar mahkeme kademesinden Yargıtay kademesine aktarılmış olduğu için Yargıtay kararlarında da icranın durdurulması koşulları farklıdır. Bu durumda nafaka davaları veya çek senet davaları gibi davalarda Yargıtay aşamasına taşınmış olan alacaklarda farklı içtihatlar ve emsal kararlar ile yine icranın durdurulması davası açılabileceği konusunda örnekler yer almaktadır.