Anlaşmalı Boşanma davaları bel kemiği boşanma protokolü olarak biliniyor hakim tarafların boşanma iradelerini ve boşanmaktaki şartlarını bir iradelerine bağlı olup olmadıklarını emin olmak amacıyla boşanmak isteyip istemediklerini protokoldeki imzalarının kendilerine ait olup olmadığını teyit etmek adına tekrar soruyu yönlendiriyor  Protokol de yer alan anlaşılması zor bir şartı yer alıyorsa taraflardan bunun açıklaması istenir. 

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşmada Ne Olur? 


Çekişmeli başlanmış olan bir boşanma davasının ilk duruşmasında tarafların barışıp barışmayacağı sorulur taraflar sufe davet edilir taraflar kesin bir suret ile sulh olmaz iseler  Tarafların dilekçelerinde yer aldığı uyuşmazlık konuları tespit edilir bu hususlar duruşma tutanağına kesin bir şekilde geçirilir boşanma davasında ilk duruşmada  Nelerin yaşanabileceği kesin olarak belirtilmemekle birlikte genel olarak çekişmeye devam edilir. 

Çekişmeli Boşanma Mı Anlaşmalı Boşanma Mı?


Taraflar arasında boşanma veya boşanmanın sonuçları hakkında bir anlaşma yer alıyorsa kesinlikle anlaşmalı boşanma tercih edilmesi gerekiyor her iki tarafın boşanmak istemesi çocukların velayetini kimde kalacağını nafaka verilip verilmeyeceğini nafaka ölçüsünün ne olacağını maddi ya da manevi tazminat açısından bir uzlaşma var ise mutlaka anlaşmalı boşanma tercih edilmesi öneriliyor  Tekrar size hızlı bir şekilde sorunsuz bir boşanma meydana gelir. 

Boşanma Davası Devam Ederken Bir Başkasıyla Duygusal Bağ Kurmak


Boşanma advaları açılması ile eşler boşanmış olarak sayılmazlar boşanma davası kesinleşinceye kadar eşler evli olarak kalmaya devam ederler. Bu sebepten ötürü evlilik yükümlülüklerinden olan sadakat yükümlülüğünü devam ettirmeleri gerekir. Boşanma sürecine olumsuz bir şekilde etki eder boşanma davası devam ederken bir başkası ile duygusal bir bağ kurmak sadakat yükümlülüğünün ihlali olarak bilinir güven sarsıcı bir hareket olacağı için kusurlu bir eylem olarak belirlenir böylesi bir davranış yeni bir boşanma davasının konusunu oluşturması söz konusudur. Boşanma sürecinde bir avukata ihtiyacınız olursa Avukat Deniz Kekik ile görüşme sağlayabilirsiniz. 

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Barışması Halinde Ne Yapılmalıdır? 


Boşanma davaları devam ederken eşler boşanmaktan vazgeçiyor olabilir. Birbirlerine yeniden şans verebilirler açmış oldukları boşanma davasını kapatılmasını arzu edebilirler. Böylesi bir durumda davacının ve davasından vazgeçtiğine ya da davayı feragat ettiğine ilişkin bir dilekçe ile mahkemeye müracaat etmesi söz konusudur. Ancak vazgeçme ile feragat ve yanına farklı sonuçları olduğundan biri boşanma avukatının hukuki yardımından destek almaları  oldukça önemlidir. 

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Boşanma Davası Açılabilir Mi? 


Evet açılabilir taraflar boşanma davasını reddettikten sonra bir araya gelerek uzlaşabilirler. Boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda ortak bir karara varabilirler. Bu neticede yeni bir boşanma dilekçesi ile boşanma protokolünü mahkemeye sunarak  Anlaşmalı bir şekilde boşanmayı talep edebilirler. Anlaşmalı boşanma süreci çok daha hızlı ve kolay olur. Avukat Deniz Kekik aracılığı ile tek celse de boşanmak mümkün. 

Boşanma Davasında 3. Şahsın Telefon Dökümleri İstenebilir Mi? 


Kural olarak Boşanma davaları yalnızca tarafların telefon dökümleri ‘nin dosyaları getirilmesi istenir davanın tarafı olmayan herhangi birinin telefon dökümlerini getirilmesi dosyaya konulması tamamen suç teşkil ediyor. Başkasının bilgisi olmadan telefon dökümünün alınması söz konusu değildir. Bu süreçte eşler dışında herhangi kimsenin dokümanlarının kullanılması yasal değildir.

Boşanma Davasında Erkeklerin Hakkı Nelerdir? 


Ayrı yaşama hakkı, çocuğun teslim edilmesini talep etme hakkı ortak konutun özgünleşmesini talep etme hakkı, çocuk ile kişisel ilişki kurabileceği hakkı, İştirak nafakası hakkı çocuk için tedbir nafakası hakkı, yoksulluk nafakası hakkı, erkeğin maddi tazminat hakkı, erkeğin manevi tazminat hakkı, erkeğin velayet hakkı, mal rejiminden kaynaklı alacak ve hakları Erkeğin kendi eşyalarını talep etme hakkı aile komutu şehri konulmasını isteme hakkı ücretsiz avukat talep edilebilme hakkı gibi çeşitli haklara sahiptir.