Haberleşmenin Gizliliği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 22. Maddesi kapsamında Haberleşme Özgürlüğü çerçevesinde düzenlenmiş bir haktır. Anayasal bir hak olarak kişilere tanınan bu gizliliğin ihlal edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu Madde 132 kapsamında suç işlenmiş kabul edilmektedir. Bu suçun çeşitli yaptırımları olduğu gibi somut olaydan yola çıkılarak çeşitli kararlar alınması da söz konusu olmaktadır.
Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, iki ya da daha fazla kimsenin açık olmayan ve başkalarınca duyulması söz konusu olmayan haberleşme ilişkisinin dinlenmesi ve izinsiz bir şekilde ifşa edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Haberleşme durumunun gizli olduğunun kararlaştırılabilmesi açısından mutlaka iki ya da daha fazla kişi arasında geçmesi ve bilinçli bir şekilde yapılıyor olması gerekir. Öte yandan bu haberleşmenin başkaları tarafından duyulamayacak ya da kayıt altına alınamayacak şekilde gerçekleşmesi de söz konusudur. Bu tür bir haberleşmenin açıklanması gizliliği ihlal olarak değerlendirilmektedir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmenin Cezası


Türk Ceza Kanunu uyarınca haberleşmenin gizliliğini ihlal etmenin temel olarak karşılığı 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan haberleşmenin gizliliğinin ihlali nitelikli bir şekilde geçekleştirilmişse her nitelikli hal için farklı sınırlar söz konusu olmaktadır. İhlalin kayıt altına alma yöntemiyle işlenmesi durumunda ceza 1 kat arttırılmaktadır. Bu durumda bahse konu nitelikli halin ceza alt ve üst sınırını 2 yıl ile 6 yıl olarak değiştireceği bilinmelidir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal ifşa etme yöntemiyle işleniyorsa bu durumda ceza sınırları 2 yıl ile 5 yıl olacaktır. Son olarak haberleşme gizliliğinin ihlali suçu kendisiyle yapılan haberleşmenin ifşası şeklindeyse ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal ve Ceza Avukatı


Ceza davaları arasında sık sık karşı karşıya kalınan Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu ile alakalı mutlaka Ceza Avukatı desteği almanız gerekir. Dava sürecinin takibi ve mahkemeye itirazların gerçekleşmesi sürecinde İzmir Ceza Avukatı büyük öneme sahiptir. Avukat gerek danışmanlık gerekse de vekalet işlemleri sayesinde sizi koruyacaktır. Hukuk çerçevesinde ceza almamanız ya da mümkün olan en az ceza ile kurtulmanız söz konusu olacaktır.