Taşınmazlar ile ilgili uyuşmazlıkların giderilmiş olduğu davalara verilen isimdir gayrimenkul davası eşya hukukunun alt dalları arasında yer alıyor arsa arazi bina apartman konut gibi taşınmazlarla ilgili uyuşmazlıklar gayrimenkul davaları sayesinde çözülüyor. Gayrimenkul davaları kapsamına giren bazı  Davalar istihkak davaları  Kira bedeli tespit davaları tapu tescil davaları, tapu iptal davaları, izale-i şüyu davaları ortakların giderilmesi davaları gibi çeşitli davalar yer almaktadır taşınmazlarla ilgili pek çok konuda davaya bakılması söz konusudur bu sayede kişiler arasındaki uzlaşmazlıklar giderilir. 

Gayrimenkul Ne Demektir? 


Taşınma imkanı olmayan iş yeri arsa arazi apartman villa konut fabrika bina gibi mallar gayrimenkuller olarak isimlendirilirler gayrimenkuller paraya çevrilebilen taşınmazlara verilen isimdir. Gayrimenkullerle ilgili davalar eşya hukukunun alt dalı olarak hukuk içerisinde yer almaktadır. Gayrimenkullerle ilgili uyuşmazlıklar gayrimenkul davalarında net bir şekilde çözüme kavuşturulması mümkündür. Gayrimenkul davaları da uzun süren davalar arasında yer alıyor. Taşınmaz malların paraya çevrilmesi ya da tapu işlemlerinin gerçekleşmesi gibi çeşitli işlemlerin yapılmış olduğu dava türleridir. Avukat Deniz Kekik ile görüşme sağlanarak gayrimenkul davaları hızlandırılabilir. 

Gayrimenkul Davası Kimler Tarafından Açılabilir? Nasıl Açılır?


Gayrimenkulü olan herkes tarafından gayrimenkul davasının açılması söz konusudur. Gayrimenkul sahipleri ya da gayrimenkul üzerinde hak sahibi olan bu şekilde iddia eden kişiler gayrimenkulün tescilinin yer aldığı asliye hukuk mahkemelerinde dava açabilmeleri söz konusudur. Uyuşmazlığın giderilmesini talep etmek amacıyla dava açarlar gayrimenkul davalarının kapsamı son derece geniş olarak biliniyor bu sebepten dolayı davacı davaya ilişkin olan direk dilekçeyi oluştururken , talebine uygun bir şekilde ayrıntılara yer vermesi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra delillerinin asliye hukuk mahkemesinde sunulması da söz konusudur iddia sahibi dava dilekçesine gayrimenkul ile ilgili bütün evrakları dahil etmesi söz konusudur. 

Gayrimenkul Davalarının Süresi Ne Kadar Olmalıdır?


Gayrimenkul davalarının süreci iddia sahibinin uyuşmazlığa ilişkin olan dava dilekçesi ile asliye mahkemesine başvurmasının hemen ardından kabul edilirse başlanır gayrimenkul davaların mahkemeleri en fazla yoğunluk yaşanan  Ve uzun süren davalar arasında yer alıyor. İddia edilmiş olan gayrimenkul üzerindeki keşif yapılması raporların düzenlenmesi incelenmesi iddiaya ilişkin olan belgelerin toplanması süreci uzatan sebepler arasında yer almaktadır. Gayrimenkul davaların tarafları pek çok sayıda olduğundan bu kişilerin sunmuş olduğu belgelerin incelenmesi temyiz yoluna gidilmesi itirazları gibi sürece uzatan etkenler yer almaktadır. 

Tapu İptal Ve Teslim Davası Hangi Durumlarda Açılır?


Gayrimenkul davaları arasında önemli sahip olan tapu iptal ve tescil davaları şart oluşumu oluşturmadan ya da  Kusursuz bir şekilde düzenlenen tapu kayıtlarının hukuka uygun bir şekilde getirilerek hak sahibinin mağduriyetinin giderilmesi açısından görülmüş olan davalara verilen isimdir. Davalı olan kişinin hukuki ehliyetinin olmaması sebebiyle hukuka aykırı yapılmış olan işlemlerin hukuka uygun bir şekilde getirilmesi için yapılmış olan işleme verilen bir isimdir. Sahte vekalet düzenleyerek veya vekili olmuş olduğu kişinin aleyhinde gayrimenkul satışları düzenlenmesine ilişkin sunulan davalardır.

Tapu Kayıtlarının Düzeltmesi Ve Davası 


Tapu kayıtlarının düzeltilmesi davası gayrimenkul davalarından bir tanesi ise tapu kayıtlarının düzeltilmesi davası olarak biliniyor. Bu tür gayrimenkul davalarında tapu kayıtlarında herhangi bir yanlışlık olduğu gerekçesi söz konusu olmaktadır. Bu kaydın düzeltilmesi için  İsim değişikliği gibi bir sebebe dayanabileceği gibi anne ya da baba isminin yanlış yazılması ya da yüz ölçümünün yanlış belirlenmesi gibi sebeplere dayandırılan davalar arasında yer alıyor. Avukat Deniz Kekik gayrimenkul davalarında sizlere yardımcı olur. Dava sürecinin hızlanması oldukça önemlidir.