Mülk sahipleri ya da mülk üzerinde hak iddia edebilen İşler gayrimenkulün kayıtlı olmuş olduğu şehirlerdeki yerlerdeki Asli hukuk mahkemelerine giderek dilekçe verip gayrimenkul davaları açmaları oldukça kolaydır. Dava açılırken verilen yazılı dilekçenin önemi Davanın seyrine etki eder daha kısa sürmesi için önemli bir araç olarak bilinir gayrimenkul davaları çok değişik sebeplerle açılabildiği için verilecek olan dilekçenin içerisinde davanın konusuna uygun olması gerekir. 
İnce ayrıntılarla ne için dava açıldığını belirtilmesi oldukça önemlidir davaları  Delil ve bilirkişi beyanlarına dayanmış olduğu için verilen dilekçenin eklerini resmi bütün belge ve evrakların da konulması önemli arz edilir. Avukat Deniz Kekik gayrimenkul davaları ile yakından ilgileniyor. Bu süre zarfında davanın çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için yeterli düzeyde belge ve delilleri topluyor. 

Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?


Gayrimenkul davaları genel olarak mahkemelerin yoğunluğuna en çok arttıran sebepler arasında yer almaktadır bu davalar bilhassa keşif yapılması bilirkişi raporunun incelenmesi belgelerin toplanması gerektiğinden dolayı çok uzun süreli olabilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul davalarında taraf olan kişilerin sayısı genellikle fazla olduğu için bu kişilerin yapmış olduğu itirazlar ve temyiz Yoluna gidilmesi de söz konusu olduğu için sürenin artmasına sebebiyet verirler.

Gayrimenkuldeki Mallar Nelerdir? 


Gayrimenkul davaları genel olarak taşınmaz mallar üzerinde olan davalardır. Arsa ve tapu işlemleri gibi işlemler uzun sürdüğü için dava süresi de uzar. Bunun yanı sıra mahkeme salonlarının yoğun olması iş yükünün yoğun olması da mahkeme sürecine etki eden bir başka faktördür. Gayrimenkul içerinde yer alan mallar taşınmaz olan mallar olarak belirtilir. Bunlar; iş yeri, fabrika, ev, villa, bina, konut gibi çeşitli yerlerdir. 

Gayrimenkul Hukuki Hangi Alanları Kapsar? 


Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun bir alt dalı olarak biliniyor kapsam olarak çok geniş bir alana sahip olduğu için dilekçe verilirken detaylı bir şekilde dilekçenin içerisinde ne istenildiği hangi konuda dava açıldığı belirtilmelidir. Herhangi bir gayrimenkulün geçmiş olduğu taşınmaz olan bütün gayrimenkuller için geçerli olan uyuşmazlıklar gayrimenkul hukuku kapsamında yer alıyor. Kira bedellerinin tespitinden tapu iptaline kadar olan pek çok konu hukukun kapsamında  Yer alıyor bu sebeple de bir gayrimenkul davası açacak olan kişiler davanın özelliğine göre gayrimenkul hukuk üzerine uzmanlaşmış bir avukat ile işbirliği sağlayabilir bu da oldukça önemli bir fayda sağlar.

Gayrimenkul Davaları Neleri Kapsar


Gayrimenkul davaları genel olarak tapu ve istihkak davalarını kapsar. Tapu davaları gayrimenkuller üzerinde mülkiyetleri konu eden davalara verilen isimdir bu davalar genel olarak tapu sahibinin hakkının korunması adına hak sahiplerinin aleyhine olan ya da yasal olmayan işlemlerin kaldırılması için açılan davaları verilen isimdir tapu iptali ve iptal tescilli davaları en yaygın görülen davalar arasında yer alıyor. Dava sürecinin biraz daha kısa olabilmesi için bir avukata ihtiyacınız olabilir. Avukat Deniz Kekik bu süre zarfında sizlere danışmanlık verebilir. Hukuki süreç çok daha kısa ve verimli geçmiş olur. 

Gayrimenkul Nedir? 


Gayrimenkul davaları sonuçlanması uzun süren dava türlerinden bir tanesi olarak biliniyor.  Taşınma imkanı olmayan iş yeri, arsa, apartman, bina, fabrika, konut gibi mallara gayrimenkul ismi verilir. Gayrimenkul olan mallar paraya çevrilebilen mallardır. Bu mallar taşınmaz. Gayrimenkul ile ilgili davaların tamamı eşya hukukunun alt dalı olan gayrimenkul hukukun kapsamına girer. Gayrimenkule sahip olan bireylerin uyuşmazlıklar yaşaması halinde gayrimenkul davalarında çözüme kavuşması mümkündür. Gayrimenkul davalarının kısa süre içerinde sonuçlanabilmesi için bir avukat ile görüşme sağlanması gerekir.