Eşler, boşanma konusunda anlaşmaya varmış olsalar bile, çocukların velayeti, malların paylaşımı, nafaka, tazminat ve ziynet eşyaları gibi konularda anlaşmazlık yaşayabilirler. Bu tür anlaşmazlıklar çekişmeli bir boşanma nedeni olarak ortaya çıkabilir. Bu durumda, tarafların anlaşmalı bir boşanma davası açmalarının hukuki bir yararı olmayabilir. Çünkü her ne kadar taraflar boşanmayı istese de, her iki eş de çocukların velayetini isteyebilir. Ayrıca, bir eş nafaka talep ederken diğer eş nafaka konusunu kabul etmeyebilir. Mahkeme, yargılama sonucunda iddialara ve bu iddiaların dayandığı delillerin ispat edilebilme durumlarına bakarak bir karar vermek zorundadır. Çekişmeli boşanma sebepleri dikkate alınarak, her bir olay için özel bir boşanma davası dilekçesi hazırlanmalı ve uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Aksi takdirde telafi edilmesi zor zararlar ortaya çıkabilir.
Bu tür durumlarda İzmir boşanma avukatı arayan kişiler için Deniz Hukuk Bürosu alanında uzman olan avukatları ile sizlere yardımcı olmaktadır.
Eşlerden biri boşanma istediğinde, boşanma talebinde bulunan eşin açabileceği bir boşanma davası mevcuttur. Bu tür bir boşanma davası "İhtilaflı/Çekişmeli Boşanma" davası adlandırılmaktadır. Bu davayı açan taraf, diğer eşin boşanmayı istememesi durumunda bile bu dava sürecine katılmak zorundadır. Boşanmak istemeyen taraf dava sürecine katılmazsa, boşanma davası onun yokluğunda devam edecektir. Bu durumda, boşanmak istemeyen taraf aleyhine bir sonuç doğacağı kaçınılmazdır. Boşanma davasının mahkeme tarafından reddedilmesini isteyen taraf, bu davanın haksız olduğunu ellerindeki delil ve belgelerle ispatlamak ve mahkemenin bu doğrultuda bir karar vermesini sağlamak zorundadır.
Boşanmak istemeyen tarafın davadan kaçması veya kendisine tebligat yapılmasını engellemesi, onun davadan haberdar olmadığı sonucunu doğurmayacaktır. Bu nedenle, boşanmak istemeyen tarafın bir boşanma avukatı aracılığıyla işlemlerini yürütmesi son derece önemlidir.
Eşlerden sadece birinin boşanmayı istemesi durumunda dava çekişmeli boşanma davası olarak kabul edilir. Çekişmeli boşanma davaları genellikle ortalama olarak 1-1,5 yıl arasında sürebilir. Bu davalar için belirlenmiş bir azami süre sınırı olmamakla birlikte, her dava kendi özel koşulları çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Bir tarafın (davacı) boşanmayı istemesine rağmen karşı tarafın (davalı) boşanmak istememesi durumu ortaya çıkabilir. Ancak, sadece bir tarafın boşanmak istememesi nedeniyle boşanma davası reddedilmeyecektir. Mahkeme, bu durumu değerlendirmek ve karar vermek üzere yargılama yapacaktır. Boşanmayı isteyen taraf, delillerini sunarak iddialarını ispatladığı takdirde mahkeme tarafından davası kabul edilebilir ve taraflar boşanabilir. Yani, sadece bir tarafın boşanmak istememesi tek başına bir reddetme sebebi olmayacaktır. Eğer eşlerden biri boşanmak istemezse, dava çekişmeli boşanma davası olarak görülecektir. Bu durum bazen sadece boşanma davasının süresinin uzamasına yol açabilir.

Taraflardan Biri Boşanmak İster Diğeri İstemezse Ne Olur?


Kadın, boşanmak istediğinde, bu isteğini belirtmek için bir dilekçeyle Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açabilir. Kadının boşanma davası açabilmesi için erkeğin de boşanmayı istemesi şart değildir. Çünkü kadın, boşanma sebeplerinin gerçekleştiğini inandırıcı delillerle kanıtlarsa, erkek boşanmayı istemese bile hâkim boşanma kararı verebilir. Bu sebeple ihtiyacınız olduğu zaman tecrübeli ve uzman Avukat Deniz Kekik anlaşmalı boşanma davalarınızda sizlere yardımcı olur.