Velayet: 18 yaşını tamamlamamış çocukların haklarının korumasına yönelik boşanan çiftlerden birine veya ortak kullanım biçiminde her ikisine verilen hakka denir.
Boşanma davaları sonucunda velayet baba ya da anneden birine verilir. Velayetin verilmediği taraf için ise çocukla kişisel ilişki tesisi adı verilen belirli gün ve saatlerde çocuk ile görüşebileceği bir karar verilir. Eşlerin anlaşamaması halinde bu günleri hâkim resen tayin eder. Ancak basında yer alan haberlerde de sıkça görüldüğü gibi eşler boşanma sürecinde neredeyse birbirine düşman kesilir. Taraflar velayeti kendileri alarak çocuğu karşı tarafa göstermemek için çocuğa diğer tarafa doldurmak gibi aile ilişkilerini zedeleyecek birçok sorun meydana gelmektedir. Bu maksatlı girişimlerin mahkemenin vermiş olduğu karar neticesinde hem de yasal anlamda temiz bir zemine çekilmesi taraflar için çok önemlidir. Bu sebeple İzmir boşanma avukatı arayışınızda İzmir Avukat Deniz Kekik desteğiniz olabilir.
Eğer ki velayet hakkı sahibi eski eş çocuğu göstermediği taktirde diğer taraf pedagog ve gerektiği durumlarda bir polis ile çocuk bir eşya gibi teslim alınabilir. Bu da özellikle çocuk ve aile için çok üzücü bir durumdur. 

Çocuğun velayetine sahip tarafın çocuğu göstermemesinin cezası var mı?


Mahkeme tarafından çocuğun velayetine verilen karara aykırı davranan ve velayet hakkını kötüye kullanan ebeveyn hakkında cezai yaptırımlar uygulanabilir. Çocuğu kişisel ilişki günlerinde teslim etmeyen ebeveyn, üç aylık tazyik hapsiyle cezalandırılabilir.
Eğer ki hala evlilik devam ederken daha boşanmadan çocuğu göstermeme durumu olur ise anne yahut baba tarafından çocuğun kaçırılması, çocuğun gösterilememesi halinde ise velayet her iki ebeveyne ait olduğundan savcılığa şikayet edebilirsiniz. Bu sebeple boşanma davası açma düşünülür ise dava açılabilir.
Velayet hakkından sonra çocuğu göstermeme durumunda dava açmadan önce icra takibi başlatılmalıdır. İcra Mahkemesi tarafından tayin edilecek kişisel ilişki günlerinde icra memuruyla beraber teslim için gidilmesi gerekir. Çocuk teslimi gerçekleşmez ise icra ceza mahkemesine şikayet dilekçesi hazırlanmalıdır.
Çocuğu göstermeme yani teslim etmeme bir suçtur. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla beraber velayeti elinde tutan tarafın, diğer ebeveyn ve müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki kurma hakkı engellenmesi suç olarak kabul edilir. Bu durum evlilik sonlandıktan sonra ve boşanma kararı kesinleştikten sonra kendisine velayet verilen ebeveynin çocuğu diğer tarafa teslim etmemesi, özel vakit geçirmesine hukuka aykırı bir biçimde izin vermemesi olarak da tanımlanabilir.
Çocuk teslimi veyahut çocuk ile kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam ve tedbir kararları, çocuğun yararı esas alınarak bakanlıkça kurulan adli destek hizmetleri müdürlüklerince bu kısım hükümlerine göre verilir.
Çocuğun velayetinin boşanma davası sonrası kimde kalacağı, çocuğun menfaatlerinin gözetilmesi ile hakim tarafından belirlenmektedir. Velayet durumu çocuk için diğer ebeveynini hiç görmeyeceği anlamına gelmez. Belirli gün, belirli saat ve belirli olaylarda çocuk velayet sahibi olmadan babaannesi, teyzesi, hala vb. diğer akrabaları ile de görüşebilir. Yine bu süreler çocuğun menfaatine olacak şekilde, psikolojik durum ve duygular göz önünde bulundurularak aile mahkemesi hakimi tarafından belirlenir.
Mahkemenin velayet sahibi olmayan tarafına belirli günlerde ve saatlerde çocuğu görmesi için izin verildiği durumlar ise velayet sahibi tarafın çocuğu diğer ebeveynden sakınması ise hukuka aykırı bir durumdur. Buna benzer bir durum ile karşılaşıldığı taktirde velayet sahibi olmayan taraf icra kanalı ile çocuğu görebilir. Böylece velayet sahibi olmayan ve çocuğunu görememekte olan mağdur ebeveyn icra müdürlüğüne başvuru yaparak çocuğu görmek için icra emri tesis edebilir. Bu tür davalarda tecrübeli bir avukat ile çalışmak her zaman daha açık ve net bir süreç geçirmenizi sağlar. Avukat Deniz Kekik bu tür davalardaki uzman ve tecrübeli oluşu ile vekil olarak sizlere yardımcı olur.