Eşlerin boşanma süreçlerinde mal paylaşımı, nafaka, tazminat veya velayet gibi konularda anlaşamaması durumlarında açılan boşanma davalarına çekişmeli boşanma denilir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar mal paylaşımı, nafaka ya da velayet gibi konularda çekişerek mahkemenin kendileri lehine karar vermesini amaçlar. Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafın boşanmak için başvuruda bulunması ile gerçekleşirken çekişmeli boşanma davalarında genellikle tek taraflı başvurular gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davalarında bir tarafın boşanmayı kabul etmemesi durumunda avukatlara da önemli rol düşmektedir. İzmir boşanma avukatı arayışında olanlar için Deniz Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli avukatları ile çekişmeli boşanma davalarında sizlere yardımcı olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davaları Hangi Sebeplerle Açılabilir?


Şiddetli geçimsizlik
Akıl hastalığı
Terk
Küçük düşürücü suç işleme
Haysiyetsiz hayat
Hayata kast
Kötü muamele
Onur kırıcı davranış
Zina

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Çekişmeli boşanma davası için dava açılırken yazılacak olan dilekçede karşı taraftan istenilen tüm talepler yer almalıdır. Boşanma sebebinin ispat vasıtları olarak da deliler de mahkemeler tevzi bürosuna sunulmalıdır. Çekişmeli boşanma dilekçesi, aile mahkemesine sunularak gerçekleşir. Eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine de başvurabilirsiniz. Asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla çekişmeli boşanma davalarına da bakabilmekedir. 
Dilekçenin sunulmasının ardından ilgili harç ve masraflar da vezneye yatırılmalıdır. Harç ve masrafların ödenmesinin ardından da dosyaya bir esas numarası verilerek hangi mahkemeye tevzi edileceği belirlenmiş olur. Çekişmeli boşanma dava dosyası da tevzi edilmiş olan aile mahkemesi ile davacıya ve davalıya tensip tutularak tebliğ edilir. Tensip tutanağında tarafların dava için yapması gerektiği şeyler detaylı olarak bildirilir. Bunlar; cevap dilekçesi sunma, delil bildirme, avans yatırma ve duruşma günü gibi bilgileri içerir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Nelere Dikkat Eder ve Neler Sorar?


Çekişmeli boşanma davalarında tarafların gösterdikleri deliller toplanır ve iddialar değerlendirilir. Hakim tarafından talep edilen ve iddiaları destekleyen delillerin değerlendirilmesi ile bir kanaate varılacaktır. Öncelik olarak tarafların talep ve iddialarının tespiti sonrasında talep ve savunmanın genişletilmesi yasağı ilkesi uyarınca re’sen dikkate alınamayacak talep ve iddiaların zamanında yapılamaması durumunda o talep ve iddiaya ilişkin karar verilemez.
Hakimin karar verebilmesi için delil ve gerekçelerin son derece net olması gerekmektedir. Bunun aksi söz konusu olduğunda gerekçesiz kararlar üst mahkeme (istinaf mahkemesi) tarafından bozulacaktır. Bu sebeple tüm gerekçeler ve delileler yeterli olup olmadığı hakim tarafından dikkatlice incelenir. Ayrıca tanık beyanları ve talep edilen delillerinin toplanması ile uzman bir bilirkişi incelemesi de gerekebilir. Uzman bilirkişinin dosyayı incelemesi sonrası sunduğu rapor da değerlendirilir.
Çekişmeli boşanma davalarındaki en önemli delil ise tanık beyanıdır. Tanıklar gördükleri ve duydukları şeyleri anlatarak taraflar arasındaki yaşanan olayları aydınlatabilir. Fakat ihtilaflar ile ilgili olarak şahitliği aranan tanıkların duyuma dayalı ya da üçüncü şahıslardan öğrendiği bilgileri aktarması davaya yardımcı olmaz. Bu durumda hakim tanıkların bizzat gördüğü ya da direkt olarak duyduğu konuları tanıklardan dinlemek ister. Tanıklara hakim gerek gördüğü soruları sormasının yanı sıra taraf vekilleri de tanıklara soru sorabilir. Tüm bu çekişmeli boşanma davalarında bu sebeple tarafları temsil edecek vekiller de davanın gidişatı için önemlidir. 
Anlaşıldığı üzere çekişmeli boşanma davası gibi bir sürecin içerisine girecekseniz öncelikle uzman bir avukattan bilgi almak ve kendiniz için iyi bir avukat tutarak davaya hazırlanmanız gerekecektir. Avukat Deniz Kekik, çekişmeli boşanma davalarındaki uzmanlığı ve tecrübeleri ile bu tür davalarda başarılı bir vekil olarak sizlere yardımcı olabilmektedir.