Boşanma davaları, eşler arasındaki resmi birlikteliği sonuçlandırdığı gibi kusur durumuna göre eşlerin birbirlerine maddi ve manevi tazminat ödemelerine de neden olabilmektedir. Bu bağlamda tazminat miktarının nasıl belirlendiği önemli bir soru işaretidir. Tazminat ödemelerinin yapılması ve ne kadar tazminata hükmedildiği konusu ancak uzman bir boşanma avukatı tarafından cevaplanabilecek konulardır. Şimdi merak ettiğiniz bütün konulara yönelik cevaplara ulaşabileceksiniz.

Boşanmada Maddi Tazminatı Gerektiren Haller


Evlilik, eşlerin maddi ve manevi anlamda birbirlerine karşı sorumluluk yüklendikleri durumdur. Boşanmanın söz konusu olması halinde bahse konu sorumluluklar da ortadan kalkacağından eşlerden bir tanesinin diğerinden maddi tazminat talep etme hakkı ortaya çıkar. Maddi tazminat olarak da ifade edilen bu konu kusur oranına bağlı olarak belirlenmektedir. Aşağıdaki şartlar bir eşin diğerinden maddi tazminat talep etmesi için gereklidir.
Boşanma kararının resmileşmesi,
Eşin maddi tazminat talebinin olması,
Tazminat ödeyecek eşin daha kusurlu olması,
Tazminat talep eden eşin daha az kusurlu ya da kusursuz olması,
Maddi tazminat isteyen eşin beklenen ya da mevcut faydasının zarar görmesi,
Tazminat yüküne uygun olarak tazminata karar verilmesi.

Boşanmada Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi


Boşanma sonrasında maddi tazminat belirlenirken karar yetkisi mahkemededir. Mahkeme gerekli incelemeleri gerçekleştirerek talep edilen tazminat miktarını üst sınır kabul eder ve kararını verir. Hâkimin talep edilen miktardan fazlasına karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Bu aşamada evlilik süresi, eşlerin birbirlerine karşı kusur oranları, gelir ve giderler dikkate alınmaktadır. Maddi tazminat miktarının belirlenmesi sonrasında tek ya da taksitler halinde ödeme yapılması mümkündür. Hâkim ayrıca talep olması halinde tazminat talebi gerçekleşen tarih ile karar tarihleri arasında geçen süreyi dikkate alarak yasal faiz ödemesine da karar verebilecektir.
Boşanma aşamasında eşinizden tazminat almak ya da tazminat taleplerine karşı haklılığınızı savunmak mı istiyorsunuz? İzmir boşanma avukatı desteği ile tazminat ile alakalı önlemler alabilirsiniz. Boşanma avukatı hem haklılığınızı kanıtlamak hem de haklarınızın korunmasını sağlamak adına size destek olacaktır. Üstelik süreç boyunca bütün merak ettikleriniz konusunda da size yardım edecektir.