Boşanma süreci yalnızca eşler arasındaki ilişkinin değil çocukları da doğrudan etkileyen bir konudur. Bu nedenle boşanma sürecinde en önemli konu çocukların hakları ve velayet konusudur. Bu kapsamda Türk hukuk sisteminde boşanma davalarında çocukların hakları ve velayet konusunu içeren yasal düzenlemeler söz konusudur. Şimdi gelin, boşanma sürecinde çocukların hakları ve velayet konusunu hep birlikte inceleyelim. 
Boşanma davası sürecinde çocukların haklarının en üst düzeyde korunması gerekmektedir. Bu doğrultuda Türk medeni Kanunu’nda çocuk sağlığı, güvenliği, eğitimi, duygusal gelişiminin öncelikli olması gerektiği konusu yer almaktadır. Çocukların çıkarları her zaman ön planda olmalıdır. 

Velayet Nedir? Velayet Çeşitleri


Velayet, boşanmış ebeveynler arasında çocukların günlük yaşamını düzenlemek ve çocukların bakımından sorumlu olan ebeveyni belirlemek için kullanılan bir terimdir. Türk hukuk sistemi, velayeti iki şekilde düzenler:
Ortak Velayet: Ortak velayet, boşanmış ebeveynler arasında çocukların bakım, eğitim ve gelişimi konusunda eşit sorumluluk taşıdıkları bir düzenlemeyi ifade eder. Bu durumda, çocuğun hem annesi hem de babası velayet hakkına sahiptir ve önemli kararlar birlikte alınır.
Tek Taraflı Velayet: Tek taraflı velayet, çocuğun bakımından ve karar verme süreçlerinden sadece bir ebeveynin sorumlu olduğu bir düzenlemeyi ifade eder. Diğer ebeveyn, belirli zaman aralıklarıyla çocukla görüşme hakkına sahip olabilir.

Velayetin Belirlenmesi


Velayet hakkının belirlenmesi konusunda çocuğun çıkarları göz önünde bulundurulmaktadır. Mahkeme, velayet belirlerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurur. 
Çocuğun yaşı ve cinsiyetine göre düzenleme
Çocuğun duygusal, psikolojik, fiziksel ihtiyaçlarına uygun bir ortamın oluşturulması
Ebeveynlerin çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitimine ne kadar katkı sağlayabileceği konusu
Çocuğun sağlık, sosyal ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanabilecek olması ve ona uygun düzenin oluşturulması
Bu faktörler göz önünde bulundurularak çocuklar ebeveynler arasından en uygun kişiye verilmektedir. Ebeveynler arasında velayet konusunda anlaşmazlık olduğunda, mahkeme süreci devreye girer. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayet hakkını belirler. Taraflar, mahkemenin verdiği karara uygun olarak çocuğun bakımını ve velayetini sürdürmelidir. Boşanma davası ve velayet davası süreçlerinde profesyonel bir destek için İzmir boşanma avukatı Deniz Keklik ile iletişime geçebilirsiniz.