Boşanma davasını ilk açan haksızdır anlayışı yaygın bir şekilde dillendirilse de tamamen yanlış bir ifadedir. Bu nedenle de boşanma davasını başlatma sürecinin kusur ile alakalı bir konu olmadığı bilinmelidir. Davanın açılması sürecinde hâkim davayı kimin açtığından ziyade davada kimin kusurlu olduğuna bakmaktadır. Bu çerçevede verilen karar davayı açıp açmayacağınızla alakalı olmayacaktır. Önemli olan boşanmaya sebebiyet veren durumlardaki kusurdur. Peki, boşanma davası açılmasına eden olan haklı nedenler nelerdir?

Boşanma Davası Açılmasını Haklı Kılan Nedenler


Boşanma davası açılması adına dikkate alınan nedenler genel ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki kısımda incelenmektedir. Bu nedenler boşanma davasının açılmasını sağlarken kusurun kimde olduğunun saptanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Aşağıda sıralanan özel ve genel boşanma nedenlerini dikkate alarak dava sürecini başlatabilirsiniz. Hâkim davayı sizin açıp açmamanızla kesinlikle ilgilenmeyecektir.

Özel Boşanma Nedenleri


Hayata Kast
Haysiyetsiz Yaşam Sürme
Kötü Muamele
Suç İşleme
Terk
Zina – Aldatma
Özel boşanma sebepleri varsa hâkim evliliğin sürmesi ya da sona ermesi konusunda herhangi bir takdir yetkisi kullanmamaktadır. Bu çerçevede özel boşanma nedenleri evliliğin sona erdirilmesi noktasında daha somut hususlardır.

Genel Boşanma Nedenleri


Şiddetli Geöimsizlik
Anlaşmazlık
Hakaret
Fiziki Şiddet
Güven Kıran Davranışlar
Yukarıda sayılan genel boşanma nedenleri evliliğin sona ermesini sağlasa da çoğu durumda hâkim evliliğin devamı ya da sona ermesi noktasında takdir yetkisini kullanabilmektedir. Özel boşanma nedenlerine kıyasla bu sebepler daha yaygın görülen ve anlaşmayla giderilebilecek hallerdir.

Boşanma Davasını İlk Kim ve Nasıl Açar?


Eşler arasındaki uyumun ortadan kalkması ve aile bütünlüğünün ciddi manada zarar görmesi durumunda eşlerden kusurlu ya da kusursuz olan boşanma davası için mahkemeye başvurabilmektedir. İkametinizin bulunduğu en yakın Aile Mahkemesi nezdinde boşanma davasını açarak aile birliğinin sona ermesi adına dava açma sürecini başlatabilirsiniz. Bu noktada İzmir Boşanma Avukatı desteği de almanız gereklidir. Sürecin hem daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi hem de boşanma süresince haklarınızın korunması adına boşanma avukatı desteği almanız elzemdir. Av. Deniz Kekik ile süreci başarıyla yönetebilirsiniz.