Boşanma davası esnasında çocukların paylaşılması kadar önemli unsurlardan bir tanesi de mal paylaşımı olarak bilinmektedir. Zira mal paylaşımı eşlerin çekişmeli boşanmaya başvurmalarında en büyük etkenler arasındadır. Peki, boşanma aşamasına gelen çiftlerde mal paylaşımı nasıl gerçekleşmektedir?

Boşandıktan Sonra Sicile Kayıtlı Malların Paylaşımı


Boşanmayı takiben mal rejiminin sona erdirilmesi amacıyla yeni bir dva açılması gerekmektedir. Bu davanın açılmasıyla birlikte görevlendirilen uzman bilirkişiler tarafından ilgili malların değer tespiti yapılarak ortaklık payları da belirlenmektedir. Dava açan tarafın karşı taraftan ortaklık payını parayla satın alma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması belirlenen düzenlemeler çerçevesinde mümkün olmaktadır.

Boşandıktan Sonra Ev Eşyalarının Paylaşımı


Boşanma davası sonrasında en önemli konulardan biri olan ev eşyaları ile alakalı paylaşımda öncelikli olarak kadına ve erkeğe özgü eşyaların ayrıştırılması gerekmektedir. Kişiye özgü eşyalar çıkarıldıktan sonra kalan beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyaları ortak eşya kabul edilmektedir. Söz konusu mallarla ilgili tespit yapılarak gerekli paylaştırma süreci başlatılmaktadır. Ev eşyalarına dair paylaştırmada hukuki kanıt çok çok önemlidir. Bu nedenle de eşyalara ait faturaların ibrazı gerekmektedir. Buna ek olarak HMK 400 kapsamında eşyaların incelenmesi ve tespiti için evin bilirkişilerce kontrol edilmesi de mümkündür.

Boşanma Öncesinde Satılan Malların Paylaşımı


Boşanma davası açılmasıyla birlikte eşlerin sahip oldukları mal ve eşyalarla alakalı paylaşımın da başlatılması söz konusu olmaktadır. Bu kapsamda henüz bir boşanma davası açılmadan mal satışı gerçekleşse dahi bu satışın paylaşıma konu olacağı açıktır. Zira pek çok eş, boşanma öncesinde mal kaçırmak amacıyla satış yapmayı tercih etmektedir. Öte yandan boşanma davası açıldıktan sonra edinilen ve satışı yapılan mallarla alakalı herhangi bir paylaşım söz konusu olmayacaktır.
Boşanma davası sürecinde çok tartışmalı bir konu olan mal paylaşımına dair en doğru sonuçlar için mutlaka bir boşanma avukatına başvurmalısınız. Böylelikle boşanma avukatı nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile alakalı size yol gösterecektir. Bu çerçevede hak kaybı yaşamayacak ve sahip olduğunuz mallar üzerindeki tasarrufunuzu kullanabileceksiniz.