Boşanma davası devam ederken aldatma somut olarak en sık karşı karşıya kalınan durumlardan bir tanesi olarak değerlendirilmektedir. Temel manada eşler boşanma davasının açılmasıyla birlikte birbirlerine karşı sorumluluklarının bittiğini düşünse de boşanmanın resmen gerçekleşmemesi nedeniyle evlilik birliği sürmektedir. Bu da eşlerin birbirlerine karşı sadakatlerini gerekli kılmaktadır. TMK Madde 185 uyarınca eşlerin boşanma davası açılmış olsa dahi sadakat yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Aldatma 


Boşanma kararının alınmasından önce eşler TMK Madde 185 hükümlerine aykırı olarak sadakat göstermediği takdirde aldatmanın boşanmayı etkileyeceği düşüncesi ön plandadır. Bu kapsamda zinanın gerçekleşmesi boşanma davasında alınacak kararları doğrudan doğruya etkileyecektir. Fakat, kararın aldatan eş aleyhine dönmesi için söz konusu durumun somut olarak kanıtlanması gerekmektedir. Böylelikle mevcut davanın dışında Zina Sebebiyle Boşanma Davası açılarak iki dosyanın birleştirilmesi talep edilebilmektedir.
Boşanma davası devam ederken gerçekleşen zina sebebiyle bir dava daha açılması mümkündür. Açılan iki davanın birleştirilerek kanıtlanan aldatma olayının aldatılan eş lehine sonuç doğurması da sağlanabilmektedir. Boşanma davası açılmasının eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile eşlerden birinin başka ilişkisi varsa boşanma kararının çıkmasına kadar beklemesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Devam Ederken Aldatmanın Sonucu Nedir?


Eşler arasındaki anlaşmazlık sonrasında açılan boşanma davası devam ederken bir eşin sadakatsiz davranarak zina yapması boşanma sürecini aleyhe çevirecek durumlar arasındadır. Bu çerçevede aldatan eş açılacak Zina Sebebiyle Boşanma Davası kapsamında kusurlu görülecektir. Hâkim ilk durumda tarafların kusuru ile ilgili karar verirken daha farklı konulara odaklanacak olsa da zina durumunun tespit ve ispatı halinde kusur durumunda farklılık meydana gelecektir.
İzmir boşanma avukatı danışmanlığı sayesinde boşanma davası devam ederken gerçekleşen aldatma eylemine karşılık haklarınızı koruma şansına sahip olabilirsiniz. Sadakat yükümlülüğüne uymayan eşinize karşı haklarınızı öne sürerken maddi ve manevi tazminat taleplerinizi de öne sürebilirsiniz. Boşanma avukatı hizmeti aldığınızda aldatma eylemi ve sonrasında ne tür haklara sahip olabileceğinize dair bilgi de alabilirsiniz. Boşanma süreci için profesyonel yardım almayı ihmal etmeyin.