Pratik yardım sağlayan hizmetler de önemlidir. Hukuki yardım, mali danışmanlık, çocuk bakımı ve diğer pratik konularda destek, tarafların boşanma sürecini daha kolay yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu süreç, davanın daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Taraflar, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşır ve mahkemeye sunulan anlaşma protokolüyle boşanma işlemleri tamamlanır. Uluslararası boşanma davalarında, uzman hukukçuların danışmanlığı önemlidir ve tarafların haklarının korunması için uluslararası hukuk ve anlaşmaların dikkate alınması gerekir. Bu nedenle, uzman bir hukuk danışmanından destek almak önemlidir. Avukat Deniz Kekik ile tüm davalarınızın çözümlenmesi için destek alabilirsiniz. 

Boşanma Sonrası Yeniden Evlenme ve İlişki Kurma


Boşanma, tarafların yeniden evlenme ve yeni ilişkiler kurma konusunda yeni bir başlangıç yapmalarını sağlar. Boşanma sonrası yeniden evlenme ve ilişki kurma süreci karmaşık olabilir. Özellikle çocuklar varsa, yeni bir ilişkiye başlama ve yeni bir aile birliği oluşturma süreci dikkatlice düşünülmelidir. Boşanma sonrası tarafların duygusal iyileşme sürecini tamamlamaları ve yeni ilişkilere açık olmaları önemlidir. Yeniden evlenme ve ilişki kurma kararı, tarafların kişisel tercihlerine ve hazır olduklarına bağlı olarak değişir. Avukat Deniz Kekik ile tüm davalarınızın çözümlenmesi için destek alabilirsiniz. 
Boşanma davaları, bir evlilik birliğinin sonlandırılması ve tarafların yasal olarak ayrılması için yasal bir süreçtir. Bu süreç, çiftin ilişkisinin sona erdiği bir dönemi ve ardından mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi bir dizi hukuki meseleyi ele alır. Boşanma davaları, ülkeden ülkeye ve hatta eyaletten eyalete değişen yasal prosedürlere tabidir.  Boşanma davaları, bir dizi belge ve evrak sunma, mahkemede duruşmaların yapılması ve ardından bir kararın verilmesi gibi adımları içerir. Anlaşmalı boşanma, çiftin evliliği sonlandırma konusunda anlaştığı ve birlikte mahkemeye başvurduğu bir süreçtir. Bu durumda, çift, mal paylaşımı, çocukların velayeti ve nafaka gibi konularda anlaşmaya varmış olmalıdır. Mahkeme genellikle çiftin anlaşmasını onaylar ve boşanma kararını verir. Avukat Deniz Kekik ile tüm davalarınızın çözümlenmesi için destek alabilirsiniz. 

Çekişmeli Boşanma 


Çekişmeli boşanma ise, çiftin anlaşamadığı veya anlaşamadığı konuları mahkemeye taşıdığı bir süreçtir. Bu durumda, mahkeme çiftin iddialarını ve kanıtlarını dinler ve ardından bir karar verir. Çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun sürer ve daha yüksek maliyetlidir çünkü mahkeme süreci daha karmaşıktır ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için daha fazla zaman ve kaynak gerektirir. Boşanma davaları sırasında birçok konu ele alınır. Bunlar arasında mal paylaşımı, borçların bölüşümü, evlilik boyunca edinilen varlıkların ve mülklerin paylaşımı, çocukların velayeti ve vesayeti, çocuk desteği ve nafaka gibi konular bulunur. Bu konuların her biri, çiftin durumuna ve mahkeme tarafından alınan kararlara göre değişir. Avukat Deniz Kekik ile tüm davalarınızın çözümlenmesi için destek alabilirsiniz.