Çağımız, teknolojinin ön plana çıkmaya başladığı ve her şeyin bilgisayarlar ile internet üzerinden yapıldığı bir çağ olarak görülmektedir. Bu nedenle eski zamanların dolandırıcılık suçları veya hırsızlık gibi basit suçlar artık teknolojik ortamlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu tip suçlar, günümüz hukuk kuralları çerçevesinde bilişim suçları olarak adlandırılır.

Bilişim Suçu Nedir?


Teknoloji ile tamamen alakadar olacak şekilde bilişim suçu; teknolojik yollarla çalışan bilgisayar, POS cihazı veya cep telefonları gibi cihazlar vasıtasıyla işlenen suç olarak tanımlanır. Bu suç çeşidinde mağdur ile karşılaşmadan internet ve bilgisayar kullanarak, sahte bilgiler ile suç işlenirken, suçlu kendini rahat hissettiğinden dolayı suç işleme oranlarında da artış görülmektedir.

Bilişim Suçları Çeşitleri Nelerdir?


Bugün bilgisayar ve internet kullanımı nedeniyle karşılaşabileceğiniz bilişim suçları türleri arasında çok geniş bir çeşitlilik ile karşılaşılmaktadır. Çünkü Türk Ceza Kanunu bu suçlar içerisinde dolandırıcılık, hakaret, bilgi çalma veya sahte belge gibi birçok suçları bulundururken;
E-posta hırsızlığı
Kişisel bilgi hırsızlığı
Casus dinleme
Telif haklı içeriklerin kopyalanması veya dağıtılması
Siber terör
Banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması
Yasaklı cihazların ve programların kullanılması
Bilişim sistemlerine izinsiz giriş yapılması gibi suçlar da yer almaktadır.

Bilişim Suçları Hakkında Yasal Çalışmalar Nelerdir?


Türkiye Cumhuriyeti bilişim suçları ile mücadele edebilmek açısından 2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlükleri bünyesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı kurulumunu sağlamıştır. Bu daire başkanlığı, işlenen suçlarda soruşturma oluştururken, delil incelemesi ve mücadele gibi birçok konuda çalışır. 
Bilişim suçları hakkında daire başkanlıkları tarafından açılan dosyalarda yasal sürecin yönetilmesi açısından da TCK çerçevesinde yargılama gerçekleştirilir. Bu sayede kişi veya kurumlar karşılaştıkları bilişim suçları nezdinde öncelikle topladıkları deliller ile savcılığa şikayet başvurusu gerçekleştirilebilir. Cumhuriyet başsavcılıkları değerlendirdikleri bu şikayetler sonrasında soruşturma başlatırken, ardından dava yoluna gidilebilir.

Banka Ve Kredi Kartlarının İzinsiz Kullanılması


Günümüzde bu tip suçlar içerisinde özellikle banka ve kredi kartlarının izinsiz kullanılması ve kötüye kullanılması suçu çok sık görülmektedir. Bu suç TCK 245. Madde’de açıkça belirtilirken, suçu işleyen kişi kartın kullanıcısı dışında bir kişi olarak kabul edilebilir. Suçun tespiti için suçu işleyen kişinin bir başkasına ait kartı elinde bulundurması gerekliliği bulunmaktadır.
Kartın asıl sahibi suç mağduru olurken, suçun işlenmesi sonrasında suçu işleyen kişi yarar elde etse de elde etmese de mağdur şikayet ve dava hakkına sahiptir. Bu tip mağduriyetlerde TCK tecrübesine sahip avukatlar sayesinde soruşturma için suç duyurusunda bulunmak ve dava yolunu takip etmek mümkündür.

Bilişim Sistemlerine Girişim Engellenmesi


TCK 244. Madde çerçevesinde yer alan farklı bir bilişim suçu ise bilişim sistemine girişi engelleme suçu olarak kabul edilir. Bu suç kapsamında bilişim sisteminin bozulması, verilerinin yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi suçlar da işlenebilir. Bu sistemlerde bulunan veriler sahip olan kişi veya kurumun malı bünyesinde bulunduğu için işlenen suç ile mala zarar verme durumu ortaya çıktığından dolayı dava hakkı bulunmaktadır.

Bilişim Suçları İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalıdır?


Bilişim suçları ile karşılaşan kişi veya kurumların öncelikle yasa dışı durumlar ile ilgili şikayetlerini emniyet müdürlüklerine bildirmesi gerekir. Şikayetçi olduğunuz konularda Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat yapılarak, suç duyurusu gerçekleştirilebilir. Tahkikat sürecinde savcılığın talimatı ve mahkeme kararı ile işlem yapılır. Eğer internet servis sağlayıcısı hizmetlerini yurt dışından alıyorsanız, Adli makam bir adli istinaf gerçekleştirerek, durumun takip edilmesini sağlayacaktır.