Anlaşmalı olarak boşanma duruşmasında hakim anlaşmalı boşanma protokolünün maddelerini teker teker okur ve eşlerin protokolde düzenlenen hususlarda mutabık olup olmadığını sorar. Bu da boşanmayı kabul edip etmediklerine dair bir durumdur. Hakimin duruşma esnasında eşleri bizzat dinleyerek iradelerinin serbet bir şekilde açıklandığına kanaat getirmesi gerekir. Fakat duruşma içinde hakimin anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması gerekir. Uygun bulduğu taktirde boşanma kararı vermesi ile durum kesinleşir. Duruşma günü kısa karar yazılır. Duruşma sonrasında ise boşanma kararının kesinleşmesi için belirli bir prosedür tamamlanır. Bu prosedür tamamlandığı taktirde duruşma sonrasında eşler boşanmış sayılmaz.
Anlaşmalı boşanma davasında tek duruşma yapılması sebebiyle dava süreci hızlı hareket eder. Kısa sürede boşanma kararı verilir. Adalet Bakanlığınca anlaşmalı boşanma davasında sonuçlanma süresi 40 gün olarak belirtilmiştir. Buna göre de anlaşmalı boşanma davaları için kesin bir süre söylemek mümkün olmamaktadır. Bu durumun sebebi ise davanın açıldığı ilde bulunan aile mahkemesinin sayısına, mahkemelerin iş yüküne ve yoğunluğuna göre anlaşmalı şekilde boşanma davasında karar verilmesi için geçen sürenin değişikliğe uğradığı görülmektedir.
Davanın süresinin kısaltılabilmesi için ise eşlerin kısa süre içerisinde hakimin de uygun bulduğu bir anlaşmalı boşanma kararının en kısa sürede kesinleşmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşler bir araya gelerek kısa sürede çocukların durumunu ve boşanmanın mali olarak sonuçları hakkında anlaşmaya varmalıdır. Kesinlikle zaman kaybetmeden düzenledikleri boşanma protokolüyle dava dilekçesini vermeli ve gerekli dava masraflarını yatırarak görevli ve yetkili mahkemede dava açılmalıdır.
Duruşma günü ise kısa karar verildikten sonra eşler ya da varsa vekil olarak bulunan avukatlar mahkeme kaleminden gerekçeli kararın ne zaman hazırlanabileceği konusunda bilgi alabilirler. Bilgi doğrultusunda ise belirtilen tarihte mahkeme kalemine gidilir ve gerekçeli kararın hazırlanıp hazırlanmadığı sorgulanabilir. Bu tür durumlarda İzmir boşanma avukatı arayan kişiler için Deniz Hukuk Bürosu alanında uzman olan avukatları ile sizlere yardımcı olmaktadır.
Anlaşmalı boşanma davası duruşmasında kısa karar yazılmaktadır. Duruşma sonrasındaysa mahkeme hakiminin yoğunluğu göz önünde bulundurularak süre 1 haftayla 1 ay arasında gerekçeli olarak karar yazılmaktadır. Gerekçeli kararın iki taraf tebliğinden itibaren itiraz edilmez ya da itirazdan feragat edilirse karar kesinleşmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Nereden Açabilirim?


Bu davaların görevli mahkemesi Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerdeyse görevli mahkeme Aile Mahkemesi sıfatını kullanan Asliye Hukuk Mahkemesidir. 
Yetkili mahkemeyse eşlerden birinin ikametgâh adresindeki yerleşim yeri veya taraflardan son altı ay birlikte ikamet ettikleri yerleşim yerinin mahkemesi olabilir.

Anlaşmalı Olarak Boşanma Davası Süreci Nasıl İşliyor?


Anlaşmalı olarak boşanma davasında dava dilekçesi yazılır ve anlaşma protokolü hazırlanır. Gerekli dava masrafları da yatırıldıktan sonra görevli ve yetkili mahkemeden dava açılır. Dava dilekçesi incelendikten sonra ise duruşma günü belli olur. Duruşmanın sonucunda boşanma kararı verilmesi halinde ise karar Ulusal Yargı Programına kaydedilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliği ve karara itiraz edilmemesi halinde ise karar kesinleşmiş olur. Kesinleşen karar ile nüfus sistemine kararın geçişi sağlanır. Kararın nüfus sistemine işlenmesi durumu ile dava süreci sona erer.

Duruşma Günü Öne Alınır Mı?


Bu davalarda her iki tarafın boşanma konusunda niyetli olması ve bu konuda müşterek irade ortaya koyması halinde her iki tarafın vekillerinin bir başvuru yapmasıyla anlaşmalı boşanma davasının duruşma günü öne alınabilir.

Duruşmaya Katılmam Gerekiyor Mu?


Taraflar ve varsa vekil olarak belirledikleri avukatları duruşmaya katılabilir. Taraflardan birisinin duruşmada hazır olmaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Bu sebeple ihtiyacınız olduğu zaman tecrübeli ve uzman Avukat Deniz Kekik anlaşmalı boşanma davalarınızda sizlere yardımcı olur.