Asliye ceza mahkemesi ceza yargılama sistemi temel mahkemeleri içinde yer alır. Diğer ceza mahkemelerinin herhangi bir görevi olmadığı bütün dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakar. 
Çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi gibi mahkemelerde ceza yargılamaları yapılır. Fakat ceza yargılamalarının yapıldığı görevli esas mahkemeler ise asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Bu mahkemeler dışında diğer bütün ceza mahkemeleri özel olarak kanunlarla kurulmuş özel mahkemeler olarak kabul edilir.
Bazen görülmektedir ki asliye ceza mahkemeleri de uzmanlık mahkemesi şeklinde çalışır. Örnek olarak vergi suçları mahkemesinde uzmanlaşan asliye ceza mahkemeleri vardır.
Herhangi bir suç sebebi ile savcılık soruşturması aşamasında mahkeme tarafından verilen kararların Sulh Ceza Hakimliğince verildiği nettir.
Davalarında İzmir ceza avukatı arayışında olanlar için Deniz Hukuk Bürosu alanında uzman avukatları ile sizlere yardımcı olmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevi Nedir?


Görev kuralları şu şekildedir: hangi mahkemenin, hangi dava ve suçlara bakacağı konusundaki düzenlemelerdir. Görevli olan mahkemenin belirlenmesi hususunda birçok istisna vardır fakat buna rağmen temel olan kriterler bunlardır:
10 yıl veya daha az bir süre hapis cezası gerektiren dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmaktadır. (5235 Sayılı Kanun md. 12)
10 yıldan fazla bir süreye sahip hapis cezalarını gerektiren dava ve işlere de ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.
Mahkemelere verilecek görevlen belirlenmesinde ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanun hükmünde yer alan suçun cezasının üst sınırı göz önünde bulundurulmaktadır. (5235 sayılı Kanun m.14)
Özellikle kanunlar bir mahkemeyi görevli ve yetkili olarak kılmışsa yargılamayı o mahkeme yapabilir. Sulh Ceza hakimliği, diğer özel mahkemeler ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan bütün dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılmaktadır. Özel yahut genel kanunlar, ceza miktarı ve suç vasfına bakılmaksızın asliye ceza mahkemesini özellikle görevli olarak kılmış ise özel düzenleme sebebi ile de asliye ceza mahkemesi görevli olarak kabul edilir. (5235 Sayılı Kanun md. 11/1) 
Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve hatta adli kontrole ilişkin vermiş olduğu kararlara karşın yapılan itirazların incelenmesi hususu yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hakimine aittir. (CMK m.268/2-b)

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Davalar Neler?


"Asliye ceza mahkemesinin görev alanı, ilgili suç için kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının üst sınırı dikkate alınarak belirlenmektedir. Eğer suçun cezasının üst sınırı 10 yıldan fazla değilse ve özel bir düzenleme başka bir mahkemeyi görevli kılmıyorsa, asliye ceza mahkemesi bu davalarla ilgilenir."
TCK’da yer alan aşağıdaki suçlarla ilgili davalara asliye ceza mahkemeleri bakar:
Cinsel taciz suçu
Cinsel saldırı suçu
Tehdit suçu
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinden tasarruf suçu
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu gibi suçlara asliye ceza mahkemesi bakmaktadır.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Davalar Neler?


Ağır ceza mahkemesi, 5235 Sayılı Kanun'un 12. maddesinde belirtilen görevleri yürütmektedir. Bu mahkeme, ciddi suçların işlendiği davalara bakar. Türk Ceza Kanunu'na göre, Ağır Ceza Mahkemesi; kasten öldürme, cinsel saldırı, terör suçları, organize suçlar, uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlarla ilgili davaları ele alır. Ayrıca, 10 yıldan fazla hapis cezaları veya müebbet hapis cezası ile cezalandırılan suçlar da bu mahkemenin yetki alanına girer. Avukat Deniz Kekik deneyimli ve alanında uzman oluşu ile sizlere bu konularda hizmet vermektedir.