Adli sicil kaydı, kişilerin suçlu olduğu ile ilgili hukuki kayıtların tutulduğu veritabanı şeklinde ifade edilebilir. Bu noktada adli sicil kaydı, kişilerin hukuka aykırı eylemleri nedeni ile mahkeme kararıyla verilmiş olan suç ve cezaları içermektedir. Adli sicil kaydı cezalara, mahkeme kararlarına, tutuklamaların kaldırılmasına, beraat kararlarına ve tüm hukuki süreçlere dair bilgileri içermektedir. 
Adli sicil kaydı, bir kişinin geçmişteki suçluluk durumunu gösterir. Bu kayıt, toplumun güvenliği açısından önemlidir. Özellikle işverenler, çalışan adaylarının adli sicil kayıtlarını inceleyerek güvenilirliklerini değerlendirebilir. Ayrıca, kişinin adli sicil kaydı, toplum içindeki itibarını da etkileyebilir.
Adli sicil kaydının silinmesi ile ilgili yollar aşağıdaki gibidir:

Ceza Süresinin Geçmesi


Hüküm giyen bir suçlu, mahkeme kararıyla verilen cezasını tamamladıktan sonra belirli bir süre boyunca adli sicilden kaydının silinmesini talep edebilir. Bu süre, suçun niteliğine ve verilen cezanın süresine göre değişir. Genel olarak, hapis cezalarının tamamlanmasından sonra 5 yıl, para cezalarının tamamlanmasından sonra 3 yıl geçmesi gerekmektedir.

İnfazın Tamamlanmış Olması


Kişiye hükmedilen cezaların ya da güvenlik tedbirlerinin tamamlandığı durumlarda adli sicil kaydı silinebilmektedir. İnfazın tamamlanması adli para cezasının ya da hapis cezasının tamamlanmış olmasını ifade etmektedir. 

Şikayetten Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık


Ceza mahkumiyeti ile ilgili sonuçları ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme ya da etkin pişmanlık durumunda da adli sicil kaydı silinmektedir. 

Genel Af


Genel af olması durumunda da kişinin adli sicil kaydı silinmektedir. 

İyileştirme ve Rehabilitasyon


Kişi, suçlu olduğuna dair adli sicil kaydının silinmesini talep etmek için mahkemeye başvurabilir. İyileştirme ve rehabilitasyon süreci, kişinin suçlu olduğuna dair sicil kaydının silinmesine yönelik bir değerlendirme yapılmasını içerir. Bu süreçte kişinin davranışları, topluma olan uyumu, sosyal rehabilitasyonu ve suçsuzluğu değerlendirilir.
Adli sicil kaydının silinebilmesini öngören Adli Sicil Kanunu’nun 9. Maddesine göre yukarıdaki durumlardan birinin olması kaydın silinmesi için yeterlidir. Ancak kişi ile ilgili hükmedilen mahkumiyet kararı sonucunda adli arşiv kaydına suçlar kaydedilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Deniz Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.