İhbar Tazminatı, işçi ve işverenler açısından iş akdinin sona erdirilmesi sürecinde fazlasıyla önemli bir konu olarak kabul edilmektedir. Zira işten ayrılmak isteyen ya da işveren tarafından işten çıkarılması arzu edilen kimselerin belli sürelerle beklemesi elzemdir. Bu çerçevede ihbar tazminatı ve istifa süreleri mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde ihbar tazminatı ya da istifa süreleri için tazminat ödemeleri yapılması gerekmektedir.

İhbar Tazminatı Nedir?


İhbar Tazminatı, İş Kanunu kapsamında belirtilen sürelere uygun şekilde bildirim yapılması ve işçinin işine son veren işveren bildirim sürelerine ilişkin ücret tazminatı ödemesidir. Ancak bu tazminat deneme süresi çerçevesinde çalışan işçiler için ödenmemektedir.

İhbar Süresi Nedir?


İş Kanunu Madde 17 kapsamında iş sözleşmesi sona erdirilen işçinin iş sözleşmesi sona ermeden işverence bildirimde bulunması gerekir. Bu süre işçinin çalıştığı süreler dikkate alınarak belirlenmektedir. Söz konusu süreler aşağıdaki şekildedir;
İşçi;
6 aydan az süreyle çalışmışsa 2 hafta,
6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışmışsa 4 hafta,
1,5 yıl ile 3 yıl çalışmışsa 6 hafta,
3 yıl ve daha fazla çalışmışsa 8 haftadır.
Yukarıdaki süreler asgari süreler olup iş sözleşmesi kapsamında bu sürelerin arttırılması da söz konusu olmaktadır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanmaktadır?


İhbar tazminatı hesaplamalarında kullanılan ihbar süresi fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte başlar. Bu kapsamda ihbar tazminatı hesaplamaları aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.
1 aylık ücreti 12.000 TL olan ve 7 yıl çalışan bir işçinin bir günlük kazancı 12.000 / 30 formülüyle 400 TL olarak bulunmaktadır. 3 yıl üzeri çalışan kimseler için 8 haftalık brüt ücret hesaplaması yapılır. Bu da 56 gün ile günlük 400 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Toplam 22.400 TL brüt tazminat hesaplanacaktır. Bu tazminattan Damga Vergisi ve diğer kesintiler düştükten sonra ise net ihbar tazminatının ortaya çıkması söz konusu olacaktır. İhbar süreleri ve tazminat talepleri konusunda İş Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle ihbar tazminatı ve diğer bütün konularda sorun yaşamadan süreci sürdürebilirsiniz.