izmir avukat ve hukuk danışmanlığı

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Bir hukuk davasında boşanma prosedürü , iki kişi arasındaki evliliğin sona ermesi için en az arzu edilen seçenek olabilir.

Karşılıklı rıza ile boşanmada tarafların anlayacağı konulardan herhangi birinde fikir birliğine varılamaması , eşlerin uzun süre ayrı kalmaları ve bir ilişki sürdürmemeleri veya boşanmak istememeleri halinde ortaya çıkar. prensip olarak.

izmir avukat, İzmir boşanma davası, İzmir boşanma avukatı, İzmir en iyi boşanma avukatı, aile avukatı, İzmir avukat, aile hukuku

izmir avukat, İzmir boşanma davası, İzmir boşanma avukatı, İzmir en iyi boşanma avukatı, aile avukatı, İzmir avukat, aile hukuku

Tavsiyemiz, önce deneyimli bir İzmir boşanma avukatı ‘nın yardımıyla diğer tarafla görüşmeye çalışmadan asla boşanma talebinde bulunmamaktır , çünkü böyle bir eylem çok fazla sinir kurtarabilir, zamandan ve aksi takdirde vereceğiniz önemli maddi kaynaklardan tasarruf sağlayabilir. zor mahkeme savaşı.

Dava yoluyla boşanma – kaçınılmaz olduğunda nasıl devam edilir?

Bu durumda akılcı ve en verimli çözüm her zaman iyi bir avukata yönelmektir . Ve bunun eşler arasındaki ilişki açık kişilerarası savaş aşamasına girmeden önce gerçekleşmesi son derece arzu edilir.

Tüm durumu, müvekkilinin pozisyonunun güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, Boşanma Avukatıboşanma evraklarını doldurmadan önce , gerekli delillerin toplanması, karşı tarafın karşı koyma kabiliyetinin sınırlandırılması ve hatta davanın açılması da dahil olmak üzere ciddi bir hazırlık yapılmalıdır. örneğin eşin saldırgan davranışlarını önlemek için belirli davalar, aile içi şiddet davaları gibi ek mahkeme işlemleri .

Bununla birlikte, her boşanma farklı olduğu için, farklıdır ve kesinlikle bireyseldir ve yine de, geniş deneyime sahip bir İzmir boşanma avukatı tarafından belirlenmesi gereken hareket tarzıdır .

Seçenekler nedir?

Her halükarda evliliğin bozulduğunun ispat edilmesi gerekir ve mahiyetine ve müvekkilin isteklerine göre hem eşin kusuru ile boşanma hem de tarafın istemediği boşanma davası açılabilir suçluluk / tipik sebep – uzun süreli ayrılık /.

Müvekkil diğer eşin kusuru nedeniyle boşanma talebinde bulunmak isterse, tüm artıları ve eksileri çok dikkatli bir şekilde düşünülmeli ve bu suçun uygun ve güvenilir kanıt araçlarıyla kanıtlanma olasılığı değerlendirilmelidir . Aksi takdirde iddianın geçerliliğini yitirme ve reddedilme gibi ciddi bir risk vardır.

Kanıtlanması son derece zor olan tipik bir evlilik ihlali vakası sadakatsizliktir. Uygun bir kanıt olmadığına inanmak için ciddi nedenler olmasına rağmen / çünkü sohbetler, e-postalar ve hatta fotoğraflar böyle kabul edilmemektedir /, ana hedefe kolayca dayanabilecek başka bir seçenek aramak daha iyidir – sona erdirme evlilik çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ne kadar sürer?

Bu, kendine saygısı olan herhangi bir avukatın müvekkilinin davasıyla ilgili en küçük ayrıntıyı bile bilmeden yanıtlamaktan kaçınacağı, yanıtlanması son derece karmaşık bir sorudur. Prosedürü geliştirmek için yasal bir son tarih olmadığı gerçeğiyle başlayalım .

Genellikle kanıt sağlanması aylarca ön çalışma gerektirir, o zaman davalıya belgelerin sunulması için her türlü komplikasyon olabilir – ikincisi saklanıyor veya adresi bilinmiyor veya yurtdışında, bu mahkemeye ek talepler gerektiriyor. adresler hakkında bilgi, bir ülkeden ayrılmak, Devlet Gazetesi ile çağrı yapmak, kamu savunucularının atanması vb.

Bütün bunlar, böyle bir boşanmanın ne kadar süreceği sorusunun cevabını, son derece uzmanlaşmış ve deneyimli avukatlar için bile son derece zorlaştırıyor .

Bu nedenle, bir avukat karşılıklı rıza ile olmamak kaydıyla size hızlı bir boşanma sözü veriyorsa, ya boşanma tecrübesi yoktur ya da avukat ücretini almak için acelesi vardır, müvekkillerini yanıltmak için çok iyi bilir, boşanma hiç hızlı olmayacak..

Görüldüğü gibi bu işlem ne kolay, ne hızlı, ne de ucuz ve gerçekten de deneyimli bir İzmir boşanma avukatı karşılıklı rıza ile evliliğinizi bitirmenize yardımcı olacak hizmetlerine başvurmaya değer .

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolandırıcılık davası nasıl açılır? suç kapsamın da Türk Ceza Kanunu gereğince
; bireyin kafasını karıştıracak hileli davranışlarla kişileri aldatarak, zarara uğratılması veya kendine, bir başkasına yarar sağlayan kişiler dolandırıcılık suçu kapsamında değer görmektedir. Dolandırıcılık suçu kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerince, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık başlıkları altında yer almakta ve incelenmektedir. Suç unsurunun ortaya çıkması ile birlikte kişiler görevli mahkemelerde dolandırıcılık davası suçu açılması için işlem başlatabilirler.

Dolandırıcılık davası suçuna bağlanmış ve ilişkili cezalar yine TCK kapsamında düzen bulmaktadır. Dolandırıcılık suçunun niteliğine göre mahkeme tarafından karara bağlanacak olan cezalar değişiklik gösterebilmektedir. Dolandırıcılık suçuna ilişkin TC kanunların da hapis cezası ve adli para cezası uygulanması ön görülmektedir.

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu failin yanıltıcı ve hileli davranışlarda bulunarak bir kimseyi aldatması sonucu suçun mağdurunun veya başka bir kimsenin zararına olarak kendisine ya da başka bir kimseye yarar sağlaması ile gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık suçunun gerçekleşebilmesi için failin davranışı neticesinde haksız bir çıkarın sağlanmış olması gerekmektedir. Teşebbüs aşamasında kalmış bir dolandırıcılık suçundan söz edebilebilmesi için suçun hazırlık hareketlerininden çıkıp tamamlanmış olması gerekmekte ve haksız çıkar sağlama amacına yönelik icra hareketlerine başlanmış olması gerekmektedir.

Suçun Dolandırıcılık Davası Suçu Olarak Görülebilmesi İçin Gereken Şartlar!

Dolandırıcılık suçunda en önemli faktörlerden biride bu suçun kesin olarak dolandırıcılık olarak değerlendirilebilmesi gerekmektedir.

Dolandırıcılık suçunda dikkat edilen unsurlardan bir tanesi ana eylemin suç faili tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bazı durumlarda suçun failinin belli bir oranda katkı da bulunması dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmeye alınabilmektedir.

Dolandırıcılık suçunda diğer önemli noktada mağdur kalan bireylerin yararının engellenmesi durumunun söz konusu olmasıdır. Suçu işleyen kişinin davranışları ve aracılığı ile de suçun dolandırıcılık olup olmadığına karar verilebilmektedir

Dolandırıcılık Davası Şartları, Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır?

Dolnadırıcılık davasının açılabilmesi için dava şartlarının oluşması gerekmektedir. Dolandırıcılık davası açmak için kanunda belirtilen şekilde dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Dolandırıcılık suçunun şartlarının oluşması halinde yargıda dolandırıcılık davası açılabilmektedir. Peki dolandırıcılık davası nasıl açılır?, şartları nelerdir?

 • Fail tarafından helile fiilerin oluşması ve icra edilmiş olması gerekmektedir
 • Hileli ve kandırmaya yönelik suçların mağdur üzerinden belirli oranda etkisi bulunması gerekmektedir
 • Fail tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık suçunun herhangi bir kimseyi aldatıcı nitelikte olması gerekmektedir.
 • Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için mağdur kimsenin veya kişilerin zararına ve failin kendisi veya başkası adına yarar sağlması yani haksız kazanç elde etmesi gerekmektedir.
 • Zor veya tehlikeli durumlar altında olan kişilerin bu hallerinden yararlanılması durumu
 • Hileli davranışlarla aldatma ve yarar sağlama durumu
 • Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla gerçekleşen unsurlar
 • Sigorta bedelini alma amacıyla oluşabilecek unsurlar
 • Kamu, meslek, parti, vakıf vb. kurumların kullanılmasıyla kişileri dolandırmak
 • Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi durumu
 • Algı yeteneğinin zayıflığından yararlanma durumu
 • Basın ve yayın araçlarının avantajından yararlanılması durumu

Gibi durumlarda dolandırıcılık suçu ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmasının ardından savcılık tarafından kamu davası açılabilmektedir. Şikayete bağlı olarak da suçun yargıya taşınması mümkün kılınmaktadır. Dolandırıcılık davası suçu kapsamına ve niteliğine göre farklı cezalara tabi olabilmektedir.

Dolandırıcılık Davası Şikâyet Süreci Nasıl İşler?

Dolandırıcılık suçu, Türk hukuk sistemi içinde şikâyete bağlı olmayan suçlar arasında yer almaktadır. Dolandırıcılık suçunun savcılık tarafından resen öğrenilmesi veya suç ihbarı ile Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatılmaktadır. Yeterli şüphenin oluşması halinde kamu davası olarak suç yargıya intikal etmektedir. Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olarak anlaşıması halinde mağdur açık bir şekilde şikayetinden vazgeçmediği takdirde yargılama devam edecektir.

Dolandırıcılık suçunun nitelikli olup olmadığının soruşturulmasıyla suç için ön görülen cezalar da farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Dolandırıcılık davaları birçok farklı konuda görülebilmekte ve gerçekleşebilmektedir. Günümüzde telefonla ve internetle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri en çok görülen davlar arasında ilk sırada yer bulmaktadır. Dolandırıcılık suçunda öngörülen herhangi bir şikayet süresi bulunmamaktadır. Bu süreçten dolayı genel hükümler çerçevesinde dava zaman aşımı süreside dikkate alınarak en geç 8 yıl içinden şikayet hakkı kullanılımı ile savcılığa bildirilebilmektedir.

Dolandırıcılık Davası Suçunda Cezai Yaptırımlar Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu TCK kapsamında madde 157’de düzenlenen temel şeklinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis uygulaması ve 5000 güne kadar adli para cezası verilebilmektedir. Adli para cezasında alt sınır beş gün olarak ve en az yirmi ve en fazlada yüz Türk lirası olacak şekilde bir günlük belirlenebilmektedir.

Türk Ceza Kanunu içinde ye alan bazı suçlar, şikayete bağlı olmaksızın değerlendirme altına alınmaktadır. Eğer dolandırıcılık suçu herhangi bir alacağın kişiye teslim edilmesi halinde son buluyorsa, bu kovuşturmalar için şikayete bağlı suçlar denmektedir.

Bu suçların bazı cezai yaptırımları bulunmaktadır. TCK madde 158’de düzenlenen temel şekil 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası bu yaptırımları arasında yer alır. Bazı durumlarda para cezası ödendiği de olur. Madde 159 gereğinde yapılan düzenleme daha düşük cezayı gerektiren nitelikli hali şikayet üzerine 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezasdı verilebilmektedir.

Dolandırıcılık Suç Duyurusunda, Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. Dolandırıcılık Suç Duyurusu, Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak da yapılabilir.

Dolandırıcılık suçu için görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Suçun nitelikli olması hali ile kanundaki düzenleme gereğince görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

 

boşanma davası ücreti 2019 avukatdeniz

Boşanma Davası Ücreti 2020

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 

Anlaşmalı boşanma davası ücreti üzerine konuşmadan önce anlaşmalı boşanma davasından bahsetmek sizlere faydalı gelecektir. Anlaşmalı boşanma eşlerin boşanmanın doğuracağı hukuki sonuçlar üzerine ortak bir noktada anlaşarak boşandıkları dava türüdür. Bu boşanma davasında eşlerin Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda belirlenen şartları gerçekleştirmiş olmaları gerekir.Eşler Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ile Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlayarak dava açma hakkına sahiptirler. Anlaşmalı Boşanma Protokolü kişilerin hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşmış oldukları konuları yazıya döktükleri yazıların bulunduğu belgedir. Tekrar belirtmek gerekirse TMK’da yer alan şartlar oluşmazsa örneğin evlilik birliği en az bir yılı geçmemiş ise anlaşmalı boşanma mümkün olmaz. Bahsedilen şartlar gerçekleşmişse yukarıda adı geçen belgeler ile anlaşmalı boşanma davası rahatlıkla açılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası ücretleri çekişmeli boşanma davası ücretiyle farklılık gösterebilmektedir. Bu fark hukuki prosedürlerin anlaşmalı boşanma davasında daha az olmasından kaynaklanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında ispat etme gibi durumların gerekli olmaması uzun araştırmaların bilirkişinin ve tanık dinletmenin gerekmemesi gibi faktörler dava ücretinin daha az olmasına etki etmektedir. Bütün bunlar hukuki süreci kısaltmaktadır dolayısıyla dava ücretleri de daha az duruma gelecektir. Bu noktada davanın hızlı ve prosedürlere uygun ilerlemesi açısından uzman bir boşanma avukatıyla çalışılması daha faydalı ve hızlı etkiler verebilmektedir. Her ne kadar kişiler davayı bireysel olarak açarak daha uyguna mal edebileceğini düşünselerde tazminat nafaka vb. durumların söz konusu olduğunu unutmamak gerekmektedir. Boşanma süreci uzman bir avukatla ilerlemez ise kişiler avukatlık ücretinden daha fazlasına katlanmak zorunda kalmaktadırlar.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti yukarıda da anlattığımız unsurlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak şunu da belirtmemizde fayda var İstanbul Barosu’nun 2020 yılı için önerdiği ücret 7500TL’dır. Bu ücretin tamamen tavsiye niteliğinde olduğunu unutmamanız gerekir. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri hukuk bürolarına göre ücret konusunda farklılıklar gösterebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 

Çekişmeli boşanma davası ücreti anlaşmalı boşanma davasından daha fazla olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumun nedenlerinden bahsetmemiz gerekirse çekişmeli boşanma davalarında genel olarak istenmekte olan bazı teknik deliller mevcuttur bunlar; tanık dinlenmesini bilirkişi raporları kusur tespitleri bazı ispatları delilleri ve incelemelerdir. Ayrıca çekilmeli boşanma davası elbette diğer davalara göre biraz daha uzun sürmektedir.Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında uzman bir avukat seçenekten çok gereklilik haline gelmektedir. Bu da dava ücretlerinin üstünde birde çalıştığınız avukatın ücreti eklenmektedir.

Çekişmeli boşanma davası ücreti yukarıda sayılan unsurlar ile belirleneceği için kesin bir fiyat verilememektedir. Unutmamanız gereken konudan biri ise birlikte çalışacağınız avukatın ücretleri de somut olaya göre değişkenlik gösterecektir. Avukatın uzmanlığı ve tecrübesi davaların hızlı ve kesin sonuç alınabilmesi açısından önem arz etmekle beraber ücreti de arttırabilir veya azaltabilir. Ancak çekişmeli boşanma davaları karmaşık davalar olduğu için avukat olmadan yürütülmesi davanın seyrini ve etkisini kesinlikle düşürecektir. İyi ve tecrübeli bir avukat ile çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Çekişmeli boşanma davası ücreti İstanbul Barosu tarafından 7500 Türk lirası olarak Tekrar belirtmek gerekir ki bu ücret tavsiye niteliğinde olduğunda davadan davaya farklılıklar gösterebilecektir.

Boşanma Davası Masrafları ve Boşanma Davası Ücretleri Ne Kadar? 

Boşanma davası açmak için yatırılması gereken harç 2020 yılı itibariyle 35,90Türk lirasıdır. Bununla beraber mahkeme veznesine yargılama giderlerinin de yatırılması gereklidir.

Boşanma davası masrafları bahsedilen sebeplerden dolayı kesin olarak belli olmaz. Somut olaya göre değişkenlik gösterebilir. Dava dilekçesi verilirken harç ile birlikte Aile Mahkemesi tarafından hesaplanmış olan yargılama giderleri de ödenen diğer bir giderdir. Bunların yanında eğer bir avukat ile anlaşılmış ise avukatlık ücreti de boşanma davası ücreti kapsamına giriyor.

Boşanma Davası Ücretini Kim Öder?

Boşanma davası ücreti yatırılması gereken harç ve yargılama giderlerini içermektedir. Boşanma davası ücretini kim öder sorusu boşanmak isteyen kişilerin merak ettiği soruların en başında gelmektedir.

Boşanma davası masrafı davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişkenlik gösterebilir. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma her iki tarafında ortak bir noktada anlaşmaları ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple boşanma davası ücretide ortak olarak paylaşılarak ödenmektedir. Ancak tarafların anlaşmaları halinde eşlerden birinin ücreti üstlenmesi de olabilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise dava ücreti davayı açan eş yani davacı tarafından ödemesi gerekir. Kişiler avukatla anlaşmış ise avukatlık ücreti de kendi bütçelerinden karşılanmalıdır. Fakat boşanmak isteyen eşlerin maddi durumlarının dava ücretlerini karşılayamaması durumunda adli yardıma başvurma hakları mevcut olmaktadır.Adli yardım yolu ile kişiler harç ve yargılama giderlerini ödemekten kurtululacaklardır.Ayrıca talep etmeleri halinde baro tarafından kendilerine ücretsiz olarak avukat hizmetide tahsis edilebilmektedir. Sıkça sorulan boşanma davası ücretini kim öder sorusuna da böylelikle bilgi getirmiş bulunuyoruz.

Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası avukatlık ücretleri de boşanmak isteyen eşler tarafından en çok merak edilen konuların başındadır. Boşanma davalarında avukat ile çalışmak bir zorunluluk durumunda değildir.Ancak bir avukat ile çalışılması davanın hızlı etki alması ve kesin sonuçlarla bitmesi anlamına gelmektedir.Ayrıca belirtmek isteriz çekişmeli boşanma davalarında anlaşmalı boşanmaya oranla avukat daha fazla iş almaktadır. 

Çekişmeli boşanma davaları daha karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu noktada anlaşmak için görüşeceğiniz avukat ile davanın ayrıntılarını konuştuktan sonra belirlenecek ücret birtakım unsurlardan etkilenebilir.Dava masrafları davanın konusu danışanın sahip olduğu mal varlığı gibi unsurlar en başta bu durumu etkilemektedir. 

Çekişmeli boşanma davalarında avukatlar boşanma dilekçesi ve cevap dilekçesini hazırlayarak karşı tarafın avukatı ile müzakere eder, davanın mahkemeye taşınması halinde duruşmaya hazırlanır yasal işlemleri yürütmenin yanı sıra bilgi toplanmalıdır. Davanın uzaması ve araya giren masrafların artması gibi durumlar ise ücretin artmasına sebep olabilmektedir.

Boşanma davası avukatlık ücretleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak isterseniz iletişim sayfamızdan bize ulaşarak büromuzdan randevu alabilirsiniz. 

Boşanma Davası Ücreti 2020

Boşanma davası ücreti 2020, somut olaya göre davadan davaya farklılık gösterecektir dedik. Bu durumda 2020 yılı için kesin bir ücretlendirme yapmamız mümkün değildir. Ayrıca şehirden şehre ücretin değişiklik göstereceğini ve  her baronun kendi ücretini belirlediğini söyleyebiliriz. Boşanma davası ücreti 2020 ile alakalı boşanma avukatına tıklayarak görüşebilirsiniz.

İstanbul Barosunun açıkladığı boşanma davası ücretleri şunlardır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2020: 5.200,00 Türk Lirası
Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti 2020: 7.500,00 Türk Lirası
Çekişmeli ve maddi manevi tazminat istemli Boşanma Davası Ücreti: 7.500,00 Türk Lirası ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
Nafaka Davası Ücreti: 4.900,00 Türk Lirası

aile hukuku davaları, aile hukuku davası izmir, aile hukuku dava avukatı, aile hukuku dava avukatı izmir

Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma evlilik birliğini yasal olarak sona erdirilmesi amacıyla eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin açacağı dava türüdür. Boşanma davası eşlerin anlaşmaya varıp varmamasına yahut sebeplerine göre değişiklikler gösterebilir. Eşlerin boşanmanın bütün hukuki sonuçlarında anlaşmaya varmaları halinde açılacak olan dava anlaşmalı boşanma davası durumundadır. Ancak eşlerden yalnız birinin boşanmak istemesi halinde veya eşlerin boşanmanın sonuçlarında anlaşmaya varamamış olmaları halinde açılacak olan dava çekişmeli boşanmadır.

Boşanma Davası Açma Kararı 

Boşanma davası açma kararı verdim ancak boşanmak için ne yapmam gerekiyor diye düşünen eşler boşanma davası açma kararı verdiklerinde çoğunlukla nasıl boşanacaklarını ve hangi adımları izlemeleri gerektiğini bilmemektedir. Bu durumda boşanma davası açma konusunda kararınız yapmanız gereken boşanma sebeplerinizi açıklayıcı şekilde belirlemek ve buna uygun titiz ve anlaşılır bir dil ile yazılmış dilekçe ile mahkemeye başvurulmalıdır.

boşanma davası vukat deniz kekik

Eşlerden biri çekişmeli boşanma davası olarak tek başına dava açabileceği gibi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde fikir birliğine vararak birlikte anlaşmalı boşanma davası da açabilme hakkı vardır.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılmalı?

Boşanmak istiyorum ne yapmam gerekir, boşanmak için hangi yolu izlemeliyim, nasıl boşanabilirim gibi soruları boşanma avukatlarının sıklıkla karşılaştığı soruların en başında gelmektedir. Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım sorusunu soran taraf öncelikle neden boşanmak istediğini belirlemesi gerekir. Boşanmanın sebeplerini ortaya çıkarmalı ve buna uygun olarak boşanma dilekçesi yazması gerekir. Boşanma dilekçesinin yanında boşanmak isteyen taraf boşanmayı gerektiren olaylara dair delillerini de saklamalı ev bunları başvuracağı avukatlara sunmalıdır. Boşanma davası açmak için gerekli evraklar ve belgeler boşanma davasının süresine büyük etki etmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma konusunda hangi sebeplere dayanarak boşanma davası açabilirim? Boşanma davası açmak için hangi sebeplere içerdiği kanunda 161 ve 166 sayılı kanun maddelerinde yer almaktadır. Bu maddelere göre zina hayata kast onur zedeleyici davranışlar ve pek kötü muamele suç işleme veya dayak atma işkence etme gibi  akıl hastalığı terk veya evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi durumlarda  eşlerden biri boşanma davası açabilme hakkı vardır. Eşlerden biri çekişmeli boşanma davası olarak tek başına dava açabileceği gibi boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde fikir birliğine vararak birlikte anlaşmalı boşanma davası da açabilme hakkı vardır.

Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Evraklar

Boşanma davası açma için gerekli belgeler nelerdir Boşanma için gerekli evraklar ilk olarak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma dilekçeleri oluşturmaktadır.Boşanma dilekçesi ile Mahkemeye başvurulacak ve boşanma davası açılacaktır. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma davalarında davanın açılabilmesi için anlaşmalı boşanma protolokü de gerekli hususlardan biridir. Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar boşanmanın her hukuki sonucu konusunda anlaşmaya varmış olmaları gereklidir. Eğer anlaşmaya varamamışlarsa dava çekişmeli boşanma davası olarak açılabilir. Bununla birlikte boşanma süreci içinde çekişmeli boşanmanın anlaşmalı boşanma davasına dönüşmeside görülebilir.

Boşanma davası açma için gerekli evraklar dediğimizde delil listesinin de önemli olduğunu belirtmek gerekecektir. Bu noktada dava açacak olan eşin delilleri toplaması mahkemeye tanık listesi sunması telefondaki bazı medya ve görseller gibi veya mesaj kayıtları yada sosyal medya paylaşımları mesajları kredi kartı ekstreleri gibi her türlü evrağı davada delil olarak göstermelidir. Boşanmak isteyen tarafın davayı açarken bu delilleri toplaması ve mahkemeye delilleri eksiksiz olarak sunması gerekir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası nerede açılır sorusu boşanma kararı veren eşlerin merak ettiği soruların en başında gelmektedir.Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olmaktadır. Ancak Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurmak gereklidir. Yargıtay Kararlarına göre Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi boşanma davalarına bakabilecek yetkiye sahiptir. Davayı görmeye yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya eşlerin son 6 aydan beri birlikte yaşadıkları yerdeki mahkemelerdir.

Boşanma Davası Açtım Ne Kadar Sürer?

Dava süreci hukuki prosedürlerin doğru yürütülmesi boşanmaya dair her türlü delilin toplanması ve mahkemeye sunulması gerekir başvurulan mahkemenin iş yükü davanın çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma olması gibi hususlara göre değişiklikler gösterebilir.Örneğin bir anlaşmalı boşanma davası elbette çekişmeli boşanmalara göre daha kısa sürecektir. Anlaşmalı boşanma davaları en fazla 3-4 ay sürecek iken çekişmeli boşanmalar 4-5 yıla kadar hatta bazı durumlarda dahada fazla yıllara uzanabilir. Boşanma avukatı ile çalışmak boşanma davası süresini yarıya kadar indirebilir hatta bazı durumlarda çok hızlı sonuçlar elde edilebilir.

Boşanma Davası Açma Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davası açma ücret harç ve yargılama masrafları gerek duyulduğu zaman tayin edilen bilirkişi ücretlerini ve bir avukatla birlikte çalışılması halinde avukatlık ücretlerini içermetedir. Boşanma davası açmak için yatırılacak olan harç 2019 yıl itibariyle 35,90 TL olarak belirtilmiştir. Yargılama ücretlerine baktığımızda ise tebligat çıkarılması tanık sayısı bilirkişi ve raporları boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca avukatlık ücreti de danışılacak olan avukata göre değişiklikler gösterebilir. Bu anlamda boşanma davası açma ücreti kesin olarak hesaplanamaz ve belli bir tahmin yürütülemez. Ancak şunu belirtmekte fayda var anlaşmalı boşanma davası ücreti çekişmeli boşanmalara göre daha az fiyatlara mal olabilmektedir. Çünki çekişmeli boşanma davalarında tanık dinlenmesi bilirkişi tayini dava süresinin daha uzun olması gibi birtakım sebepler boşanma davası ücreti hususunda rol oynayan bir durumdur. Bu bağlamda İzmir Barosu Tavsiye Niteliğindeki en az ücret Tarifesi’ne bakmak da faydalı olacaktır. Buna göre 2019 yılında anlaşmalı boşanma davalarında en az ücret 5000türk lirası çekişmeli boşanma davalarında ise 7300türk lirası civarlarında maliyetler çıkabilmektedir.

Tek Celsede Boşanmak Mümkün Müdür?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusunu yukarıda yanıtladık. Peki tek celsede boşanma mümkün müdür? Tek celsede boşanma ne kadar sürecektir? Evet tek celsede boşanma mümkündür. Fakat her ne kadar tek bir duruşmada boşanma gerçekleşiyor olsa da süreç bir günde tabikide bitmiyor malesef. Çünkü boşanmada dilekçenin verilmesiyle davanın açılması hakimin tarafları dinlemesi varsa anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanması gibi işlemler bulunmaktadır. Bunlar düşünüldüğünde tek celsede boşanma da 1-2 aylık bir süreç durumundadır.

Tek celsede boşanma genellikle anlaşmalı boşanma davalarında görülmekle birlikte çekişmeli boşanmalar da da mümkün olabilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanmalarda boşanmanın sonuçlarını taraflar belirlediğinden daha çok bu tür boşanmalarda görüldüğünü unutmamanız gereklidir.

Boşanma Şartları Nelerdir?

Boşanma şartları nelerdiranlaşmalı boşanma şartları nelerdir? Anlaşmalı boşanma şartları TMK madde 166’da açıklanmıştır. Buna göre eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak anlaşmalı olarak boşanma davası açabilmeleri için şu şartların yerine getirilmesi durumu vardır.

-Evlilik birliği en az bir yıl sürdürülmüş olması gereklidir.

-Eşler birlikte başvurmalı veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi zorunluluğu vardır.

-Hakim tarafları bizzat dinlemeli ve iradelerinin serbestçe açıklandığına karar vermelidir.

-Taraflar boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında bir düzenleme yapmalı ve fikir birliğine varmış olmaları gerekir.

-Hakim tarafların yapmış olduğu düzenlemeyi uygunluğunu kontrol eder ve buna göre karar verir.

Çekişmeli boşanma davasında ise boşanma şartları ayrıca değerlendirilecek hakim boşanma şartlarının oluşup oluşmadığına delilleri de göz önünde bulundurarak karar verilecektir.

Boşanma Davasında Kadın Hakları Nelerdir?

Kadın eş hakkını ararken nafaka ve tazminat talep edebilmesi için boşanmada erkekten daha az kusurlu olmalı ya da kusursuz durumda olmalıdır.

Boşanmada kadının hakları kapsamına mal paylaşımı velayetin kendisine verilmesi maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi ve nafaka ortaya çıkmaktadır. Bunlara hükmedilmesi için gerekli birtakım şartların gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin velayeti kendisine alabilmesi bakımından çocuğun menfaatinin annenin yanında kalması yönünde olması gerekir. Bu durum oluşmaz ise nafaka ve tazminat talep edebilmesi için boşanmada erkekten daha az kusurlu olmalı ya da kusursuz durumda olmalıdır. Bununla birlikte boşanmada kadın hakları tam anlamında kullanabilmek için boşanma dilekçesini doğru ve titiz bir şekilde açıklayıcı bir dil ile yazılması gerekir. Çünkü dilekçede tam ve doğru iletilmeyen talep ileride hakkın kaybedilmesine sebepler çıkarabilir. Yahut boşanmayı getiren olayların doğru aktarılmaması da kadını kusurlu gösterecektir.

Boşanma Süreci ve Boşanma İşlemleri

Boşanma süreci eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin görevli ve yetkili mahkemeye başvurmasıyla birlikte başlamaktadır. Boşanma işlemlerinden ilki  boşanma dilekçesinin düzgün ve açıklayıcı şekilde yazılmasıdır. Boşanma dilekçesinin yazımının uzman boşanma avukatı ile birlikte gerçekleştirilmesi davada büyük önem arz eder. Bu noktada boşanma süreci bir avukatla beraber yürütülmeye başlanmaktadır. Boşanma dilekçesinin verilmesiyle başlayan boşanma işlemleri davanın anlaşmalı olarak açılması halinde anlaşmalı boşanma protokolünü de önemi ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde boşanma süreci başlayacak ve dilekçeleşme aşaması duruşmalar ile devam edecektir. Bu süreçte kişilerin maddi gücü oranında bir avukata danışmasıdır. Taraflar maddi durumlarının yetersiz olması durumunda barodan ücretsiz avukat da talep edebilme durumundadır.

Boşanma süreci delillerin sunulması ile karşılıklı verilecek dilekçelerden sonra ön inceleme aşaması tahkikata geçilmesi ve gösterilen delillerin toplanması sonucunda karar verilmesiyle sona erecektir.

Boşanma Dilekçelerinin Karşılıklı Verilmesi İşlemi

Boşanma davasında dilekçelerin karşılıklı verilmesi işlemi ilk aşamayı oluşturur. Bu durumda taraflar boşanmanın gerçekleşmesi için gereken olayları ve isteklerini açıklar. Davalı davacının dilekçesine cevap dilekçesi yazabilir. Ayrıca davacı da cevap dilekçesine cevap yazabilme durumundadır. Bu suretle tarafların ikişer kere dilekçe verme hakları bulunur. Boşanma dilekçelerinin verilmesinde HMK’ya göre belirlenen süre tebligat tarihinden itibaren 14 gündür.

Boşanma Davası Duruşmalarının Yapılması

Boşanma süresi boyunca boşanma davası ön inceleme tahkikat sözlü yargılama ve hüküm aşamalarını barındırmaktadır. Ön inceleme aşamasında dava şartları ve davaya yapılan itirazlar değerlendirilir ve uyuşmazlığın ne olduğu belirlenir. Tahkikat aşamasında boşanmak isteyen eşlerin ileri sürdüğü iddia ve savunmalar titizlikle incelenerek sözlü yargılama aşamasında ise taraflar boşanma davasına dair son sözlerini dile getirmektedirler. Bunun sonucunda yargılama sona erer ve hükmü verilir. Taraflar verilen kararı tebliğ aldığında ya hükmün kesinleşmesi gerçekleşecek ya da istinaf ve temyiz gibi kanun yollarına başvurur.

Boşanmada Nafaka Süreci

Boşanma davası süreciiçinde ihtiyacı olan taraf nafaka isteğini haklı nedenlerine dayanarak davada konu edebilir. Boşanmada nafaka iştirak yoksulluk yardım nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte dava sürecinde hükmedilebilecek olan nafaka türüne ise tedbir nafakası ismi verilmektedir. Tedbir nafakası boşanmada nafaka isteminde bulunan tarafa verilmek üzere hakim tarafıdan karar verilen geçici bir nafaka sistemidir. Tedbir nafakasına eşlerden biri hakkında ve çocuk hakkında hükmedilebilme olanağı vardır.

Boşanmada nafaka türlerinden bir diğeri ise yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafa verilmektedir. Ancak burada önemli olan nokta nafaka talebinde bulunan kişinin boşanmaya sebep olan olaylarda kusursuz ya da nafaka yükümlüsünden daha hafif kusurlu olmasının önünde bir engel olmaması durumudur. Bir diğer nafaka türü olan iştirak nafakası ise çocuklar için düzenlenmiştir. Velayet kendisine verilmeyen taraf çocuğun her türlü bakım ve eğitim giderlerine kendi gücü oranında katılır ve nafaka öder.

Boşanmada Tazminat Süreci

Evlilik birliğinin sona erdirilmesinde yani boşanmada tazminat istenebilir. Ancak boşanmada tazminat talep edilebilmesi tazminat talep eden tarafın boşanmayı getiren olaylarda kusursuz ya da daha az kusurlu olması gereklidir. Boşanmada tazminat maddi ve manevi olarak iki türe ayrılmaktadır. Maddi tazminat istemek için boşanmanın talepte bulunan tarafın mevcut veya beklenen menfaatlerinde bir takım zararlar durumu söz konusudur. Bu durumda kusurlu tarafa gücü oranında tazminata karar verilmesi durumu ele alınır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Süreci

Evlilik birliğinin kurulması ile meydana gelen eşler arasındaki ekonomik ortaklık boşanma ile sona erme durumundadır. Boşanmada mal paylaşımı adı verilen bu süreçte eşlerin tabi oldukları yasal mal rejimine göre hareket edilmesi gereklidir. TMK dört farklı mal rejimi düzenlemesi yapmıştır. Eşler bunlardan herhangi birini kendileri belirlemediği sürece mal rejimleri edinilmiş mallara katılabilme rejimidir. Ancak taraflar mal rejimi sözleşmesi bir diğer adıyla evlilik sözleşmesi ile kendi aralarında belirledikleri bir mal rejimini de seçebilmektedirler.Boşanmada mal paylaşımı TMK m. 179 uyarınca eşlerin bağlı olduğu mal rejimi hükümlerine göre gerçekleşir.

Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Boşanma davaları hukukumuzda büyük önem taşıyan konu budur. Kişilerin yaşantılarıyla yakından ilgili olan bu davalarda ufak usul hataları bile hak kayıplarına büyük oranlarda sebebiyet verir. Bu nedenle boşanmak isteyen kimselerin uzman boşanma avukatı ile görüşerek dava açmalarını ve bu avukatları titizbir araştırma ile bulmalarını öneririz.Boşanma avukatı boşanma dilekçesi yazımında yardımcı olacak ve boşanmaya dair her türlü delillerin toplanması ile mahkemeye sunulması hususunda hizmet edecektir. Sürecin boşanma avukatı ile devam etmesi halinde açılacak dava çekişmeli olsa dahi hukuki anlamda bir hatanın olmayacağı göz önüne alınırsa dava süresi de buna oranla kısalacaktır. Bununla birlikte boşanmak isteyen tarafın nafaka tazminat gibi taleplerinin iletilmesi ve davanın her an takip edilmesi için boşanma avukatından yardım ve görüşlerini almasıda ayrıca çok önemlidir.

Boşanma davasıyla ilgili aklınıza takılan sorulara cevap bulamıyorsanız İletişim‘e tıklayarak bu soruların cevaplarını uzman bir avukattan alabilirsiniz.

izmir bornova avukat, bornova avukat, bornova boşanma avukatı, bornova ceza avukatı, bornova'da avukatlık bürosu, bornova avukatlık büroları,

İzmir Bornova Avukat

İzmir Bornova Avukat mı İhtiyacınız Var?

Bornova avukat ve hukuk danışmanlığı ihtiyacınız doğrultusun da doğru yerdesiniz. İzmir bölgesin de uzun yıllardır hizmet veren Deniz Hukuk Bürosu sizlere hukuk karşısında ihtiyaç duyduğunuz konular da en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarına aralıksız sürdürerek devam etmektedir. Bornova avukat ihtiyacınız doğrultusun da tarafımız ile hızlı bir şekilde iletişime geçebilir ve sorunlarınıza, sorularınıza cevap bulabilirsiniz. İşlemlerinizin aksamama ve takip ile doğru düzende yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. İzmir bornova avukat ihtiyacınız da, Hukuk’un tüm dallarında hizmet verilmektedir.

İzmir Bornova Avukatlık Büroları

İzmir bornova avukatlık büroları, salhane/bayraklı bölgesinde ki Adliye’den dolayı, bölgede yoğun bir  şekilde ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktadır. İzmir bornova avukat ihtiyacınız için Deniz Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirisiniz. Bornova bölgesinde adliye bulunması ile bölge de yoğun bir hukuk süreci yaşanmaktadır. Davalı veya davacı olduğunuz hukuk süreçlerin de verilen hizmetler ile süreceniz doğru aşamalarla ilerleyecektir. Doğru adres için Bornova avukat arayışınızda sizlere hukuk karşısında en iyi hizmet ve yardım için bizlere ulaşabilirsiniz. Bornova avukat iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak arayarak, izmir bornova avukatları aradığınız hukuki yardım için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimizi sağlayabiiriz.

avukat deniz, avukat deniz kekik,

izmir bornova avukat, bornova avukat, bornova boşanma avukatı, bornova ceza avukatı, bornova’da avukatlık bürosu,

Bornova avukat ihtiyacınızda sizlere destek olmak için bizimle iletişim kurmanız yeterli olacaktır. Deniz Hukuk Bürosu olarak bizler size Bornova’da avukatlık bürosu arayışınızda hukuki destek sağlamaktayız. İzmir Bornova Avukat arayışınızda yanınızda olup sizlere hukuki desteği en iyi şekilde sunmak isteriz.  Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizle dava ve hukuki problemlerinizde sizlerin yanı başınızdayız.

 

 

İzmir Bornova Avukat Çalışma Alanları

İzmir bornova avukat‘ı olarak; idari davalar, iş hukuku davaları, miras hukuku davaları, taşınmaz davaları, tüketici hakları davaları, icra hukuku davaları, tahliye davaları, ceza hukuku davaları, borçlar hukuku davaları, nüfus davaları, aile hukuku davaları,  hasta hakları davaları vb. konuları çalışma alanları sayfamızdan görebilirsiniz. Bu dava konularında sizlere en iyi hizmeti sunacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu davaların sürecin de takibi ve bilinmeyenleri konusunda geniş bilgilere bizler sayesinde ulaşabilir ve davalarınız hakkında süreç ve sonuçları hakkında fikir edinebilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızdan, twitter ve facebook üzerinden bizlere ulaşabilir ve sorularınıza yanıt ve öneriler edinebilirsiniz. İzmir avukat, bornova avukat ve hukuki danışmanlık arayışınız için bizimle vakit kaybetmeden iletişime geçebilirsiniz.

bayraklı avukat, izmir bayraklı avukat,

İzmir Bayraklı Avukat

İzmir Bayraklı Avukat mı İhtiyacınız Var?

Bayraklı avukat ve hukuk danışmanlığı ihtiyacınız için doğru yerdesiniz. İzmir bölgesin de uzun yıllardır hizmet veren Deniz Hukuk Bürosu sizlere hukuk karşısında ihtiyaç duyduğunuz konular da en iyi hizmeti sunmak için çalışmalrına aralıksız devam etmekttedir. Bayraklı avukat ihtiyacınız da tarafımız ile hızlı bir şekilde iletişime geçebilir ve sorunlarınıza, sorularınıza cevap bulabilirsiniz. İşlemlerinizin aksamama ve takip ile doğru yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. İzmir bayraklı avukat ihtiyacınız da, Hukuk’un tüm dallarında hizmet verilmektedir.

İzmir Bayraklı Avukatlık Büroları

İzmir bayraklı avukatlık büroları, salhane/bayraklı bölgesinde ki Adliye’den dolayı, bölgede yoğun bir  şekilde ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmaktadır. İzmir bayraklı avukat ihtiyacınız için Deniz Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirisiniz. Bayraklı bölgesinde adliye bulunması ile bölge de yoğun bir hukuk süreci yaşanmaktadır. Davalı veya davacı olduğunuz hukuk süreçlerin de verdiğimiz hizmetler ile süreceniz doğru aşamalarla ilerleyecektir. Doğru adres için Bayraklı avukat arayışınızda sizlere hukuk karşısında en iyi hizmet ve yardım için bizlere ulaşabilirsiniz. Bayraklı avukat iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak arayarak, izmir bayraklı avukatları aradığınız hukuki yardım için avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetimizi sağlayabiiriz.

avukat deniz, avukat deniz kekik,

izmir bayraklı avukat, bayraklı avukat, bayraklı boşanma avukatı, bayraklı ceza avukatı, bayraklı’da avukatlık bürosu,

Bayraklı avukat ihtiyacınızda sizlere destek olmak için bizimle iletişim kurmanız yeterli olacaktır. Deniz Hukuk Bürosu olarak bizler size Bayraklı’da avukatlık bürosu arayışınızda hukuki destek sağlamaktayız. İzmir Bayraklı Avukat arayışınızda yanınızda olup sizlere hukuki desteği en iyi şekilde sunmak isteriz.  Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizle dava ve hukuki problemlerinizde sizlerin yanı başınızdayız.

 

 

İzmir Bayraklı Avukat Çalışma Alanları

İzmir bayraklı avukat‘ı olarak; idari davalar, iş hukuku davaları, miras hukuku davaları, taşınmaz davaları, tüketici hakları davaları, icra hukuku davaları, tahliye davaları, ceza hukuku davaları, borçlar hukuku davaları, nüfus davaları, aile hukuku davaları,  hasta hakları davaları vb. konuları çalışma alanları sayfamızdan görebilirsiniz. Bu dava konularında sizlere en iyi hizmeti sunacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu davaların sürecin de takibi ve bilinmeyenleri konusunda geniş bilgilere bizler sayesinde ulaşabilir ve davalarınız hakkında süreç ve sonuçları hakkında fikir edinebilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarımızdan, twitter ve facebook üzerinden bizlere ulaşabilir ve sorularınıza yanıt ve öneriler edinebilirsiniz. İzmir avukat, bayraklı avukat ve hukuki danışmanlık arayışınız için bizimle vakit kaybetmeden iletişime geçebilirsiniz.