Vergi Hukuku, Vergi Avukatı, Vergi Hukuku Avukatı, Vergi Hukuku İzmir, Vergi Avukatı İzmir,

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Ülkemiz vergi sisteminde mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması, vergi idarelerinin birçok önemli konuda uygulamasında birlik eksikliğinin yanı sıra vergi davaları sonucunda mahkemelerin verdiği kararlarda farklılıklar bulunmaktadır. ; mükellefler için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak vergi idareleri ile mükellefler arasında yorum ve uygulamada çeşitli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde mükellefler adına ek vergi ve cezalar tahsil edilir. Alanında uzman bir vergi avukatı ile bu sorunlar aşılabilir. BAŞLICA FAALİYET ALANLARI VERGİ HUKUKU

Vergi Hukuku, Vergi Avukatı, Vergi Hukuku Avukatı, Vergi Hukuku İzmir, Vergi Avukatı İzmir,

Vergi Kanunu

Ülkemiz vergi sisteminde mevzuatın son derece çeşitli ve karmaşık olması, vergi idarelerinin birçok önemli konuda uygulamasında birlik eksikliğinin yanı sıra vergi davaları sonucunda mahkemelerin verdiği kararlarda farklılıklar bulunmaktadır. ; mükellefler için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak vergi idareleri ile mükellefler arasında yorum ve uygulamada çeşitli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde mükellefler adına ek vergi ve cezalar tahsil edilir. Alanında uzman bir vergi avukatı ile bu sorunlar aşılabilir.

1 Vergi Kanunu

2 Vergi avukatına neden ihtiyaç duyulur?

3 Vergi mevzuatı ile ilgili olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri nelerdir?

4 Ne tür vergi davaları hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz?

5 Vergi hukuku ile ilgili yazılarımız

  1. Sonuçlar

Vergi Kanunu

Vergi hukuku, niteliklerini, uygulanmasını, tahsilat yöntemlerini, vergi mükelleflerinin maliye ilişkisini, hak ve yükümlülüklerini vb. kapsar. bir hukuk dalıdır. Hukukun bu dalında uzmanlaşan ve ilgili kanunların mevzuatı ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olan avukatlar halk arasında vergi avukatları olarak bilinmektedir. Hukuki uyuşmazlıklarınıza en uygun çözümleri vergi hukuku alanında uzman avukatlar aracılığıyla bulabilirsiniz.

Vergi avukatına neden ihtiyaç duyulur?

Vergi uygulamaları sırasında mükellefler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları çoğu zaman ihtilaf konusu olmaktadır. Bu tür meselelerin çözümü, tarafların yaklaşımına bağlı olarak uzlaştırma yoluyla veya mahkeme yoluyla olabilir. Uzlaşma veya dava sürecindeki işlemlerin alanında uzman kişiler tarafından yapılması mükellefler üzerinde ek vergi yükü oluşmaması açısından önemlidir. Ayrıca mükelleflerin vergi cezası ile karşı karşıya kalmalarını da önleyecektir. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde vergi hukuku konusunda uzman bir vergi avukatı ile çalışmak önemlidir.

Bu kapsamda uzman bir vergi avukatı, ihtilaflı olayın değerlendirilmesi ve ihtilafın çözümlenmesi için gerekli adımları atmaktadır. İdari kararların (uzlaştırma, ceza indirimi, pişmanlık gibi) aşamalarında ve gerektiğinde yargıya başvurularda danışmanlık hizmeti verebilir. Bu nedenle hukuki uyuşmazlıklarınızda uzman bir vergi avukatı ile çalışmanız her zaman yararınıza olacaktır. Vergi mevzuatı ile ilgili olarak sunduğumuz danışmanlık hizmetleri nelerdir?

Hukuk büromuz, vergi uyuşmazlıkları konusunda uzman danışmanlar ve vergi avukatları ile aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Vergi talep dilekçeleri ve savunma cevap dilekçelerinin hazırlanması,

Uzlaştırma komisyonu taleplerinin hazırlanması,

Uzlaşma veya dava kararının değerlendirilmesi,

Vergi idarelerine yapılacak karar, pişmanlık, düzeltme ve itiraz gibi idari başvuruların sonuçlarının hazırlanması, analizi ve yorumlanması,

Vergi denetimlerinin hukuki değerlendirmesi ve vergi denetimleri sonucunda hazırlanan vergi tekniğine ilişkin raporlar,

Ne tür vergi davaları hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz?

Yine vergi hukuku avukatı olarak aşağıdaki vergi davaları türlerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Her türlü vergi/ceza ihbarnamelerinin iptaline yönelik işlemler,

Ödeme emri iptal işlemleri,

Haciz, e-ipotek, menkul kıymet haciz ve teminat tahsilat-satış işlemleri,

Talebin Özel İlkelere (Kod) dahil edilmemesine ve Özel İlkelerden Genel İlkelere aktarılmasına ilişkin fesih davaları,

Sermaye ve özel şirketlerin kanuni temsilcileri ve ortakları adına kurulan ödeme emirleri ile haciz ve satış işlemlerinin iptali talepleri,

Katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ve geçici vergi ile ilgili olarak sahte veya yanıltıcı belge düzenlendiği veya kullanıldığı iddiasıyla yapılan iptal davaları,

Muhasebe defter ve/veya belgelerinin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatının iptali davaları,

Taşıt veya gayrimenkul alım satımı nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen yükümlülüklerin, yapılan tarhiyatların ve verilen para cezalarının kaldırılmasına yönelik davalar,

Karşılık ile ibraz edilen beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergi ve cezaların indirilmesine ilişkin talepler,

Düzeltme-itiraz başvurusunda tesis edilen feragat veya zımni feragat prosedürlerine karşı yapılacak rücu talepleri olarak sıralanır.