Tüketici sözleşmeleri ve davalar nelerdir?


Tüketici hukuku, tüketicinin ekonomik çıkarlarını, sağlığını ve güvenliğini korumak için oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ve buna bağlı olarak online satışların artmasıyla birlikte ticaret hukuku büyük ilgi gören bir alan haline geldi. Tüketicinin taahhüt ettiği ürün veya hizmeti bir ücret karşılığında bulamaması durumunda belirli haklara sahip olmasını sağlayan bu hukuk dalı, zarar gören tüketiciyi korur.

Tüketicinin korunması mevzuatına uyulması, tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak Tüketici Hakem Heyetine ve tüketici mahkemelerine başvuruda bulunulması ve davaların takibi, ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, mesafeli satış sözleşmelerinin oluşturulması, ticari reklamların usulüne uygun olarak yapılması Tüketici Kanunu ile Reklam Kurulu ilke ve kararları ile avukatlar hem satıcıya hem de tüketiciye yol gösterse de ülkemizde tüketici olarak tanımlanan kişiler henüz hangi haklara sahip olduklarını bilmemektedir.

Tüketici olarak haklarınız ve hizmet ve ürün satın aldığınız kişilere karşı yasal işlemlerde ne yapmanız gerektiğini öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Tüketici sözleşmeleri nelerdir?


Tüketici sözleşmesi, alıcı ile satıcı arasında mal ve hizmet alımını belgeleyen yasal bir belgedir. Tüketici sözleşmeleri olarak;

Taksitli satış sözleşmeleri

tüketici kredisi anlaşmaları

Konut finansmanı sözleşmeleri

İş yeri dışında yapılan sözleşmeler

Mesafeli sözleşmeler (özellikle internet ve telefon gibi farklı yollarla yapılan sözleşmeler)

Finansal hizmetler için mesafeli sözleşmeler

Geçici kullanım ve uzun süreli tatil hizmetleri için sözleşmeler

Paket tur sözleşmeleri

Abonelik sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda sayılan sözleşmelerin bir parçasıdır.

Bu sözleşmeler, hizmet ve ürün alıcılarının satıcıya karşı haklarını korumak içindir. Aldıkları hizmet ve ürün karşılığında maddi tazminat veren alıcıların mağduriyetini engeller.

Kusurlu hizmet durumunda kullanıcıya tanınan haklar nelerdir?


İlk olarak, Tüketicinin Korunması Yasası kapsamında değerlendirilen kusurlu hizmeti neyin oluşturduğuna bakalım. Bir ürün veya hizmet için ödenen paranın alınmaması, daha doğrusu taahhüt edilen hizmet ve ürün yerine getirilmemesi durumunda ayıplı mal üzerinde hak iddia edebilecek tüketicinin hakları doğmaktadır. Bu kullanıcı hakları şunlardır:

Hizmetin tekrar yapılmasını isteme hakkı,

Hizmet bedeli indirimi talep etme hakkı,

Onarım talep etme hakkı

Hizmet sözleşmesinden cayma hakkı

Kullanıcı, yukarıda sayılan 4 isteğe bağlı haktan birini talep ederse, bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Bu hakların tanınmaması durumunda tüketici mahkemesinde dava açılabilir ve alıcı yasal yollardan haklarını arayabilir.

Tüketici işleri nedir?


Avukatlar, tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle ilgili uyuşmazlıkların çözümüne ve çözüm üretilmesine yönelik hizmetler sunmaktadır. Tüketici hukukuna uyum, tüketici taleplerini değerlendirerek uyuşmazlık çözümü, mesafeli satış sözleşmeleri ve uygulamalarının düzenlenmesi, abonelik sözleşmelerinin düzenlenmesi, tüketicinin korunması mevzuatının iletilmesi, satıcı ile alıcı arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, ayıplı mal veya ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, ticari reklamcılık ve adaletsizlik Ticari uygulamalar hakkında bilgilendirme danışmanlık hizmetleri arasındadır.

Tüketici İşleri;

Tüketici mahkemelerinde dava ve takip,

Tüketici hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar için hukuki hizmet,

Ayıplı mal nedeniyle tüketicinin uğradığı zararın tazmini,

Konut finansmanı ve konut satışına ilişkin ön ödemeli sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar,

Tatil ve tur sözleşmeleri davaları,

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalardan kaynaklanan davalar,

Tüketici sözleşmelerinde haksız şart davaları,

Taksitli satış sözleşmeleri,

Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi,

Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkların takibi,

Red hakkının kullanılmasına ilişkin ihtilaflı davalar.

Satın almış olduğunuz ürün ve hizmetlerden kaynaklanan zararları tazmin etme ve haklarınızı koruma konusunda uzman avukatlar, belirttiğimiz konularda davalarınızda sizi temsil etmektedir. Tüketici uyuşmazlıklarında mahkeme süreci nasıl işliyor?

Tüketici uyuşmazlıkları, hizmet veya ürünün fiyatına göre tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine intikal ettirilebilir. 2019 yılında tüketici hakları mevzuatından kaynaklanan hususlarda hangi mahkemenin hangi tutarlar üzerinde yetkili olduğu belirtilmiştir. Bunlar:

650 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklar için Bölgesel Tüketici Hakem Heyeti,

Büyükşehir statüsündeki illerde 5650 TL ile 8480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyeti,

Büyükşehir olmayan illerin merkezlerinde 8480 TL’nin altındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyeti,

Büyükşehir olmayan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklar için İl Tüketici Hakem Heyetleri,

480 TL üzerindeki tüm tüketici uyuşmazlıklarından Tüketici Mahkemesi sorumludur.

Bu tutarlara göre Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. Karşı tarafın anlaşmazlık beyanından sonra, hakem heyeti dosyayı inceler ve kararını verir. Kararı yanlış bulan taraf 15 gün içinde Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edebilir. Bu itirazla verilecek nihai karar kesindir.

Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı korumak için bizi arayabilir ve tüketici koruma mahkemelerine nasıl başvuracağınızı öğrenebilirsiniz.