Spor Hukuku

Spor Hukuku; Tüm spor dallarında sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasında çıkan uyuşmazlıklara hukukun genel ilkelerine uygun çözümler bulmayı amaçlayan, tüm işlemlerin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olmasını sağlayan özel hukuk dalı olarak kabul edilmektedir.

Sporun hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem kazandığı günümüz dünyasında, spor hukuku tüm gelişmiş ülkeler tarafından ayrı bir hukuk dalı olarak kabul edilmekte ve sporun vazgeçilmez bir parçası olarak algılanmaktadır. Sporun kendine has bir yapıya sahip olduğu ve spor uyuşmazlıklarının bu eşsiz yapı içerisinde ve

Spor Hukuku, Spor Hukuku Avukatı, Spor Avukat, Spor Hukuku İzmir, Spor Hukuku Karşıyaka,

Spor Hukuku’nun bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul görmektedir. Spor hukuku ülkemizde yeni bir bilim dalı olarak yeni yeni görülmeye başlanmış, özellikle üniversitelerimizde spor hukuku alanında sertifika programları ve bilimsel toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.

Bu bağlamda firmamız spor hukukunu dünyanın gelişmiş ülkelerinde kabul edildiği gibi ayrı bir hukuk alanı – bir bilim dalı olarak görmektedir. Medeni hukuk, sözleşmeler hukuku, ticaret hukuku, milletlerarası özel hukuk, ceza hukuku, idare hukuku, vergi hukuku gibi birçok önemli hukuk dalının unsurlarını içeren bu yeni hukuk dalı, tüm bu hukuk dallarının birleşmesiyle oluşmuştur. hukuk ve sporun kendine özgü dinamikleri, özellikleri ve kuralları. ve Batı’da o kadar önem kazandı ki, bazı önde gelen spor hukuku uzmanları şöyle diyor: “Dünyada iki hukuk düzeni var, devletler düzeni ve sporun hukuk düzeni.” Bu kapsamda ülkemizde Spor Hukuku Enstitüsü Derneği kurulmuştur.

Bilindiği gibi spor artık tüm dünyada ulusal bir olay değil, uluslararası boyutlar kazanmıştır. Bir sporda başarılı olmak için o sporla ilgili tüm uluslararası ve ulusal kuralları, yönetmelikleri ve mahkeme kararlarını bilmek gerekir.

RZ HUKUK olarak hem ulusal hem de uluslararası spor hukukunun bu gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekteyiz ve artık spor federasyonlarının ve spor kulüplerinin bu konuda eğitim almış ve bilimsel çalışmalara katılmış avukatlardan belirli düzeyde faydalanması gerekmektedir. çeşitli kuruluşlardan. Bu anlamda çalışmalarımızda spor hukukuna sadece sporcular veya kulüpler odaklı yaklaşmakla kalmıyor, spor faaliyetleri kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümünde karşılaşılan eksiklikleri tespit ederek bu boşlukları doldurmaya yönelik hareket ediyoruz.

Resul Zor Hukuk Bürosu başlıkları altında spor hukuku anlamında tüm spor dallarını kapsayan yerli ve yabancı müvekkillere, tüzel kişilere ve bireylere sunduğumuz hizmetleri özellikle Spor alanında özel eğitim almış avukat ve danışmanlarımız aracılığı ile açıklamak istiyoruz. Yasa.