Rekabet Koruma Kurumu ile ilişkilerinde hukuki belirliliği sağlamak, rekabet mevzuatına uyum sağlamak ve şirketlerin rekabet risklerini en aza indirmek için alanında yetkin ve pratik deneyime sahip uzman ekibimizle danışmanlık hizmeti vermekteyiz. rekabetin korunmasına ilişkin Kurumun süreçlerinden bağımsızdır.

Bu kapsamda çeşitli sektörlerde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmalarına sunduğumuz danışmanlık ve hukuk hizmetleri aşağıdaki gibidir:


Birleşme ve devralma başvuruları


İşlemin bir birleşme ve devralma öncesi bildirim yükümlülüğü oluşturup oluşturmadığının ve işlem sonrası olası rekabet risklerinin değerlendirilmesi,

Şirket ile koordineli olarak birleşme ve devralma başvurusunun hazırlanması ve Rekabetin Korunması Kurumuna ön bildirim için başvuruda bulunulması,

Başvuru sonrasında Rekabet Kurumu’nun yazılı veya sözlü bilgi taleplerine resmi yanıt hazırlamak,

Rekabeti Koruma Kurumu ile yapılacak olası toplantılarda müvekkillerimizin temsil edilmesi,

Rekabeti Koruma Kurumu tarafından nihai doğrulamaya tabi olan birleşme ve devralmalara ilişkin kanunda öngörülen usul çerçevesinde Rekabeti Koruma Kurumu ile gerekli iletişimi sağlamak,

Koşullu izin durumlarında rekabetçi çözümler için bir taahhüt paketinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

Müşterilerimizi etkileyen üçüncü kişiler arasındaki birleşme ve devralmalarla ilgili olarak Rekabet Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması.

Muafiyet/olumsuz belirleme süreçleri


Rekabet Kurumu tarafından isteğe bağlı muafiyet/olumsuz izin başvuru rejimi uygulandığı için başvuru şartının bulunup bulunmadığı konusunda müvekkillerimize danışmanlık ve hukuki destek verilmesi,

Müvekkillerimizin muafiyet/olumsuz izin başvurusunda bulunmamayı tercih ettikleri durumlarda konunun rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve şirkete danışmanlık hizmeti verilmesi,

Müvekkillerimizin muafiyet/olumsuz izin başvurusu yapmayı tercih ettiği durumlarda başvurunun hazırlanarak Rekabet Kurumu’na sunulması,

Başvuru sonrasında Rekabet Kurumu’nun yazılı veya sözlü bilgi taleplerine resmi yanıt hazırlamak,

Rekabet Kurumu ile yapılacak toplantılarda müvekkillerimizi temsil etmek,

Koşullu izin durumlarında rekabetçi çözümler için bir taahhüt paketinin oluşturulmasında danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

Müvekkillerimizin iş ve işlemlerinde geçerli olduğu ölçüde grup muafiyetinin değerlendirilmesi,

Müvekkillerimizi etkileyen üçüncü taraf serbest bırakma süreçleri için rekabet hukuku girişimlerinin üstlenilmesi.

Ön soruşturma / soruşturma süreçleri ve savunmalar

Rekabet Kurumu tarafından oluşturulan ön çalışma ve soruşturmalarda hukuka uygun olarak şirketle anlaşarak birincil savunma girişimlerini üstlenmek; Soruşturma aşamasında yazılı savunmaların hazırlanması ve sözlü savunmaların uygulanması,

Ön inceleme veya soruşturma süreçlerinde Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen yerinde incelemelerde şirketin bulunması ve incelemeyi gözlemleyerek Kurumdan uzmanların sorularını yanıtlaması,

Uzlaşma ve pişmanlık başvuruları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve başvuru dosyalarının hazırlanması,

Ön araştırma ve soruşturma süreçlerinde Rekabet Kurumu’nun yazılı veya sözlü bilgi taleplerine resmi cevapların hazırlanması,

Rekabet Kurumu ile yapılacak toplantılarda müvekkillerimizi temsil etmek,

Müvekkillerimizi etkileyen üçüncü şahıslara karşı ön soruşturma/soruşturmalarda rekabet hukuku inisiyatifleri almak.

Bildiri

Müvekkillerimizin her türlü uygulamasının rekabet hukukuna uygunluğunu sağlamak için danışmanlık hizmeti vermek,

Müvekkillerimize rekabet hukuku risklerini ortaya çıkarmak, rekabet ihlallerini oluşmadan tespit etmek, rekabet yasalarına ve şirket uygulamalarına uyumu sağlamak ve kurumsal organizasyonda rekabet kültürünün kurumsallaşmasını sağlamak için şirkete özel bir “Rekabet Mücadelesi” sunuyoruz. Uyum Programları” geliştirmek. şirket, bu kapsamda;

Şirketler tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi planlanan;

Her türlü piyasa davranışı ve saha uygulamaları,

iş süreçleri,

kampanyalar,

fiyatlandırma,

Her türlü anlaşma, sözleşme ve protokoller,

İç ve dış yazışmalar, Firmaların rekabet risklerini araştırmaları ile belirlemek,

Belirlenen riskler için şirket yöneticileri ile birlikte aksiyon planlarının ve ihtiyati tedbirlerin hazırlanması.

Denetim

Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen yerinde denetimlere benzer denetimlerin şirketlerde yapılması,

Bu kapsamda şirketlerin yönetici ve ilgili personelinin fiziki ve elektronik belgelerine bakıldığında,

Denetim sonucunda şirket üst yönetimine sunulan bir değerlendirme raporu hazırlanır.

Eğitim

Faaliyet gösterdikleri şirket ve sektörlere özel rekabet hukuku eğitimleri gerçekleştirmek,

Faaliyet gösterdiği sektörlere göre vaka çalışmalarının hazırlanması,

Yöneticiler ve diğer personel için farklı seviyelerde rekabet hukuku eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,

Sanayi dernekleri ve meslek kuruluşları için eğitimler düzenlemek,

İdari davalar


Rekabetin Korunması Kurumunun kararlarına karşı müvekkillerimiz adına idare mahkemelerinde ve Danıştay'da dava açmak ve müvekkillerimizi temsil etmek.

Tazminat için özel davalar


Rekabet Kurumu kararlarına istinaden tazminat davası açmak ve müvekkillerimizi temsil etmek.

Rekabet alanındaki uluslararası süreçler


Diğer ülkelerdeki rekabet hukuku süreçlerinde ve birleşme ve devralma başvurularında yürütülen soruşturma ve soruşturmalarda müvekkillerimize danışmanlık ve hukuki destek hizmetleri sunmak.