Banka ve Finans Hukuku

Ülkelerin kalkınmasında en büyük rolü bankalar oynamaktadır. Bankaların yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini düzenleyen banka hukuku, müşteri kredi sözleşmelerinin düzenlenmesini de içermektedir.

Bu hukuk şubesi sayesinde bankalar daha hızlı ve hukuka uygun olarak çalışırken haksız rekabetin önüne geçilmektedir.

Banka ve finans hukuku, teknik konulara ağırlık verilen bir hukuk dalı olduğundan, banka ve finans hukuku, özellikle uyuşmazlıklarda bir avukat ile çalışmayı gerektirmektedir.

Banka ve Finans Hukuku, Banka ve Finans Hukuku Avukatı, Finans Avukat, Finans, Banka ve Finans Aukatı, Banka ve Finans Hukuku Avukatı,

Banka ve finans hukuku nedir?

Banka ve finans hukuku, bankaların ve finans şirketlerinin kurum ve faaliyetlerini, bunların feshini ve denetimini düzenleyen hukuk dalıdır.

Banka Kanunu ile oluşturulan Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankaların banka ve maliye hukuku kapsamındaki tüm faaliyetlerini denetler.

Banka ve finans hukuku kapsamında verilen hizmetler

Birçok hukuk firması da banka ve finans hukuku kapsamında birçok hizmet sunmaktadır. Hatta bu konu için özel eğitimli avukatlar görevlendirilir. Büroların banka ve finans hukuku kapsamında verdiği hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Varlık ve varlık yönetimi hizmetleri: portföy yönetim şirketleri, risk sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları

Sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hizmetler: halka açık şirketler ve borçlanma araçları vb.

İşlemlerle ilgili finansal faaliyetler veya hizmetler: ödeme hizmetleri, finansal kiralama, faktoring, finansman ve kredi, portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve finansal işlemlere aracılık

Finansal kuruluşların kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin hizmetler: bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketleri

Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum ile ilgili hizmetler: Kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması, süreç bazlı uyum analizi yapılması ve kişisel verilerin korunması, gizlilik politikası, kişisel verilerin saklanması ve imha politikası ile ilgili dokümanların hazırlanması

Kambiyo hukuku hizmetleri: sermaye transferleri, sınır ötesi kredi işlemleri, ihracat ve ithalat işlemleri gibi

MASAK Uyum Hizmetleri: Şüpheli İşlem Raporlama, Tanımlama, Saklama ve Dosyalama, Müşteri ve İşlem Durum Takibi

Banka ve finans avukatları ayrıca bankalara ve finans şirketlerine banka hukuku konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Banka ve finans hukuku avukatı ne iş yapar?

Banka ve finans sektörünün gelişmesiyle birlikte banka ve finans hukuku alanında avukatlara olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu avukatlar bankalar ve finans kuruluşları adına görev yapmakla birlikte, banka-müvekkil uyuşmazlıklarında müvekkilleri adına da hizmet verebilirler.

Bu avukatların yürüttüğü faaliyetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Kredi sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki yardım sağlanması

Teminatların ödenmesinde hukuki destek sağlanması

Ticari işletmenin rehin, ipotek ve rehin gibi sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki yardım sağlanması

Rehin veya ipoteğin tapu veya sicile tescilinin sağlanması

Banka teminatlarının hazırlanmasında hukuki yardım sağlanması

Kredi taleplerinin tahsilinde hukuki yardım

Kamu ve özel bankalara banka hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi

Kredi sözleşmesi davalarının oluşturulması ve takibi

Bankaların faaliyete geçmesi veya faaliyetinin sona ermesi ile ilgili konularda hukuki yardım sağlanması

İnternet üzerinden İstanbul banka ve finans hukuku avukatı aranırken, yasal düzenlemelere aşina ve bu konularda deneyim sahibi avukatlar tercih edilmektedir. banka nedir?

Bankalar, banka hukuku kapsamında borç verme ve paranın verimli kullanılması gibi faaliyetlerde bulunan finans kuruluşlarıdır.

Bankaların yürüttüğü banka işlemlerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır;

arabuluculuk

Kaynakların rasyonelleştirilmesi

Maddi varlıkların verimli kullanılmasını sağlamak

kaynak kullanımının iyileştirilmesi

Kısa vadeli fonların uzun vadeli fonlara dönüştürülmesi

Ulusal ve uluslararası ticaretin geliştirilmesi

Para politikasının etkinliğini artırmak

bankalar; Sermaye kaynağına, faaliyet alanına ve işlemlerin amaçlarına ve finansal hacimlerine göre üç farklı şekilde gerçekleştirilir. Bankalar sermaye kaynaklarına göre; Ulusal sermaye (devlet, özel sermaye ve karma sermaye) olarak ikiye ayrılır ve yabancı sermaye ile oluşturulur.

Bankaların çalışmalarına göre; merkez bankaları, iş ve ticaret bankaları, mevduat bankaları, tarım ve sanayi bankaları ile yatırım ve kalkınma bankaları.

Banka şartları nelerdir?

Ülkemizde banka kurulabilmesi için gerekli şartların oluşturulması ve banka düzenleme ve denetleme kurulunun en az beş üyesinin onayının alınması gerekmektedir.

Banka kurma şartlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Banka anonim şirket olarak kurulmalıdır.

Hisse senetleri tescil edilmeli ve nakit karşılığında ihraç edilmelidir.

Banka kurucularının Banka Kanununda belirtilen nitelikleri haiz olması zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin Banka Kanunu’nda belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.

Faaliyetlerin mali, yönetim ve organizasyon yapısına uygun olarak planlanması gerekmektedir.

Sermayesi en az 30 milyon TL olmalıdır (bu rakam her yıl güncellenmekte ve yayınlanmaktadır)

Banka kanununa göre bir ana sözleşmeye sahip olmaları gerekir.

Banka kuruluş şartları ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra şirket esas sözleşmesinin yazılması gerekir. Bu sözleşme yazıldıktan sonra kurucu ortaklar imzalar ve bu imzalar notere tasdik ettirilir.

Daha sonra noter tasdikli banka kurma izni için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na başvurulması gerekmektedir. Anonim şirket kurulması için Bakanlıktan izin alındıktan sonra banka anonim şirketi kurulması için Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na başvurulur.

Bu iznin alınması ile ticaret siciline tescil olunur. Bu süreçlerin tamamlanması ile gerekli finansal altyapı ve organizasyonlar hazırlanarak faaliyete geçmektedir.

Banka kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra bankaların gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerden bazıları şunlardır;

mevduat toplar

Borç verme (verilen krediler karşılığında ipotek ve rehin gibi teminatlar alabilir)

Menkul kıymetlerin satışına izin verebilir

Döviz işlemleri yapabilir

Döviz alım ve satım işlemleri

Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir (gerekli şartların oluşması halinde)

Yatırım ve kalkınma bankacılığı işlemlerini gerçekleştirir

Sigorta acentesi olarak görev yapabilir

Kuruluşlara üyelik (ulusal veya uluslararası)

Gerekli teminatları alarak firmalara teminat verebilir.

Bankaların genel kurulları yılda en az bir defa toplanır ve bu toplantıya yönetim kurulu başkanı başkanlık eder.

Banka kurulumu için İstanbul’da banka ve finans hukuku avukatı arayışında daha önce banka kuruluşunda görev yapmış avukatların tercih edilmesi daha etkilidir.