Avukatlık Hizmetleri

Hukuk Bürosu
Hizmetler

Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
İş Hukuku
İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
İmar planının iptali ve değiştirilmesinden kaynaklanan davalar
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları
Kapıda satış, internet satışları, kampanyalı satışlar, taksitle satışlardan kaynaklanan davalar
Haciz işlemleri icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi
Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması
Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar
İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
Ödeme Emirleri, Vergi Cezası, Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, Vergi Ziyaı, Gümrük Cezaları ile ilgili davalar
Satış Sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
Veraset ilamı alınması
Vasiyetname düzenlenmesi
Vasiyetnamenin açılması davaları
Charter, kırkambar ve benzeri navlun ve diğer taşıma amaçlı tip sözleşmelerinin hazırlanılması
Kredi sözleşmelerinden doğan davalar
Anlaşmaların, stratejik işbirliklerinin ve diğer işbirliği anlaşmalarının tasfiyesi ile ilgili destek sağlamak
Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması davaları
Taşıma sözleşmesinin yerine getirilmemesinden veya gecikmesinden kaynaklanan davalar
Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin alacaklarının tahsiline ilişkin davalar
Marka, patent, tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri
Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları
Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için danışmanlık
Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde gereken hukuki yardımların yapılması
Av. Deniz Kekikİzmir Avukatlık Bürosu
İzmir ceza avukatı, İzmir boşanma avukatı, İzmir işçi avukatı, İzmir iş davası avukatı, bayraklı avukatı, icra avukat, icra davası avukatı.
Yurtdışı Hukuk DanışmanınızYurtdışı Danışmanlık
https://www.avukatdeniz.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Sosyal Medyada Bizleri Takip EdinSosyal Medya Boşanmada Delil Olur Mu?
Sosyal Medya Boşanmada Delil Olur Mu, boşanma davasında facebook kayıtları istenebilir mi, internet yazışmaları delil, facebook boşanma yargıtay kararı.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://www.avukatdeniz.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Web Tasarım: Kent Ajans Mustafa MUTLU: izmir Seo

Copyright © | Web Tasarım: Kent Ajans Mustafa MUTLU: izmir Seo Uzmanı

Telefon
Konum