Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden yedi avukat ve yasalar nezdinde kedinin “sahibi” olan veteriner hekim müştekinin vekili ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) temsilcileri hazır bulundu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, hem İstanbul Barosu’nun hem de Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin davaya katılma taleplerini “doğrudan suçtan zarar görmedikleri” gerekçesi ile reddetti.

hayvan hakları ihbar hattı izmir, izmir hayvan hakları derneği, hayvan hakları şikayet, hayvan hakları avukatı izmir, izmir hayvan hakları avukatı, hayvan hakları avukatı
izmir avukat, hayvan hakları avukat, hayvanları koruma kanunu, avukat izmir, hayvan hakları avukatı izmir – hayvan hakları ihbar hattı izmir, izmir hayvan hakları derneği, hayvan hakları şikayet, hayvan hakları avukatı izmir, izmir hayvan hakları avukatı, hayvan hakları avukatı

Daha önce de cinsel saldırı suçundan kaydı bulunan sanık hakkında Müşteki vekilinin tutuklama talebi de mahkeme hâkimi tarafından reddedildi.

Katılma taleplerinin reddedilmesi üzerine söz alan avukatlar, sanığın savunmasız bir canlıya uyguladığı vahşetin tüm toplumu ilgilendirdiğini ve katılma taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine, hâkimin “Araştırdım, katılma talepleriniz hukuka uygun değil, suçtan zarar gören değilsiniz. Kedinin sahibi var. Burada hayvan sevgisi tartışacak değilim” demesi dikkat çekti.

Mevcut düzenlemede Hayvanları Koruma Yasası’na göre hayvanlara işkence ederek öldürenle kapalı alanda sigara içenin konumu aynı.  Senelerdir sivil toplum örgütlerince, hayvan hakları savunucuları tarafından dile getirilen yasal değişiklik talebi son dönemde Hayvan Hakları ihlallerinin ayyuka çıkmasıyla ivedilikle çözülmesi zorunlu hale gelen bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yaptırımların caydırıcılık özelliği olmadığından yeni yasal düzenlemelerin yapılması ve ağır cezaların belirlenmesi gerekmektedir.

Hayvanlar hukuk sistemimizde “eşya” vasfında tanımlandığı sürece onların duygulara sahip birer canlı olduğu, insanlar gibi korunmaya ihtiyaç duyan bireyler olduğu gerçeği gözardı edilecek ve söz konusu Yerel Mahkeme’nin kararında belirtildiği gibi tartışma “hayvan sevgisi olup olmadığı” boyutuna indirgenecektir.

Çevrenizde hayvan hakları ihlali, hayvanlara işkence ve tecavüz vakıaları yaşanması halinde suç duyurusunda bulunmanız yahut büromuzla irtibata geçerek hayvan hakları avukatı izmir ile çalışmanız tavsiye olunur. Hayvan Hakları Avukatı İzmir