izmir ceza avukatı

Şubat 14, 2019by Deniz KEKİK0

İzmir Ceza Avukatı ne yapar?

Türkiye’de izmir ceza avukatı adı altında ayrı bir avukatlık türü bulunmamaktadır. Halk arasında ceza soruşturmalarını ve davalarını takip eden avukatlar ceza avukatı veya ağır ceza avukatı ismiyle anıldığı için bu şekilde bir isim ortaya çıkmıştır.

Ceza soruşturması veya yargılaması suçun işlenmesinden itibaren başlayan bir süreçtir. izmir ceza avukatı da çoğunlukla suç işlenmesinden sonra bu sürecin tarafı olan kişilere hukuki danışmanlıkta bulunur.

Suç şüphesiyle karşı karşıyaysanız, hakkınızda yakalama işlemi yapılmış olsun veya olmasın, bir izmir ceza avukatı vasıtasıyla savunmanıza başlayabilirsiniz. Eğer suçun mağduruysanız aynı şekilde şikayet hakkınızın etkin bir biçimde savunulması için izmir ceza avukatına danışabilir, hizmet alabilirsiniz.

Ceza davaları nasıl açılır?

Ceza davası, suç işlediği konusunda yeterli şüphe olan kişiler aleyhine kovuşturma yapılması için açılan davadır. Ceza davası, ancak Cumhuriyet savcılığı tarafından açılabilir. Müşteki işlenen herhangi bir suç ile ilgili şikayet hakkını kullandığında veya kendiliğinden araştırılması gereken bir suç işlendiğinde Cumhuriyet savcısı soruşturma yaparak açmaya gerekli olup olmadığına karar verir. Soruşturma konusu suçun işlendiğine dair yeterli şüphe sebebi ve delil mevcutsa, Cumhuriyet savcısı bir iddianame hazırlayarak asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesi nezdinde ceza davası başlatır. İddianamede, sanığın suçlandığı fiil ve kanun maddesi gösterilerek yargılanması istenir.

  • Karşı kaldığım suçlamalarda yanımda bir ceza avukatı talep edebilir miyim?

Soruşturma, suç faaliyetinden sonra gelişen bir süreçtir. Polis Teşkilatı, Jandarma veya Savcılığın suç işlediğinize dair suçlamasıyla savunma hakkınız doğar. Suçlamanın tarafınıza yöneltilmesiyle izmir ceza avukatının hukuki yardımından yararlanma hakkınız doğmuş olur. Suçlama yöneltilmeden doğrudan şahsınıza karşı oluşan kısıtlama yönünde herhangi bir işlem yapılması (yakalama, gözaltına alma, arama işlemi yapılması gibi) durumunda da savunma hakkınız oluşur ve ceza avukatından hukuki yardım talep edebilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda kolluk güçleri, avukatınızın katılımı olmadan sorgulama yapamaz.

Tarafınız açısından suç şüphesi varsa ceza hukuku anlamında “şüpheli” konumuna düşersiniz. Soruşturma sürecinde, yani suç isnadının yapıldığı andan itibaren bir iddianameyle dava açılmasına kadar geçen sürede şüpheli sıfatı geçerli kalır. izmir ceza avukatı, suç isnadının yapılmasından itibaren şüpheli veya sanığa hukuki danışmanlık ve yardım verebilir. Soruşturma ve kovuşturmanın tüm adımlarında şüpheli veya sanığı temsilen savunma görevinde bulunabilir.

Ceza avukatı dosyamı inceleyebilir mi?

izmir ceza avukatının hem Ceza Muhakemesi Kanunu hem de Avukatlık Kanunu çerçevesinde dosya inceleme yetkisi ve hakkı vardır. Bu sebeple hakkınızdaki her türlü işlemi ve belgeyi (beyanlar, tutanaklar, görüntü veya kamera kaydı, raporlar vs.) incelemeye hakkı vardır. Uygulamada her ne kadar avukatların dosya inceleme hakkı sınırlandırılmaya çalışsa da bu hak savunma hakkının olmazsa olmaz bir parçasıdır.

  • Ceza avukatının dosyanızı incelemesi ve savunması için vekaletname gerekiyor mu?

izmir ceza avukatının dosya incelemek ve şüphelinin savunmasını yapmak için vekaletname ihtiyacı bulunmaz. Vekaletname, yalnızca dosyada bulunan evraklardan bir kopya almak için gerekmektedir. Avukat, soruşturma aşamasında savunma hakkınızı kullanmanız için gerekli her türlü işlemi vekaletnameniz olmadan gerçekleştirebilir. izmir ceza avukatı, hakkınızda yakalama, gözaltı, tutuklama gibi işlemler yapıldığında tüm haklarınızı (susma hakkı, lehinize olan delilleri toplama hakkı, yakalama, gözaltı gibi işlemlere itiraz hakkı ) başta size anlatması gerekir. Sonrasında bu hakları etkili bir şekilde kullanabilmeniz için savunmaya geçecektir.

Farklı bilgiler ve bildirimler için twitter adresimizi takip edebilirsiniz.

  • Gözaltında avukatımla görüşebilir miyim? Avukatım hangi aşamalarda duruşmama katılabilir?

Suç şüphesi altında olan şahıs yakalanmış veya gözaltındaysa izmir ceza avukatı ile kimsenin konuşmaları duyamayacağı ayrı bir avukat görüşme odasında görüşme hakkını elinde bulundurur. Savunma faaliyeti de kişiye suç isnadının yapılmasından sonra başlar. Teknik olarak bu aşamadan sonra izmir ceza avukatı savunmasını yapmaya başlayabilir.

izmir ceza avukatı, izmir ceza avukatı,
ceza hukuku davaları, izmir ceza avukatı

izmir ceza avukatı, şüphelinin kendisine verdiği her türlü bilgiyi sır olarak saklamaya mecburdur. Avukatlar, avukatlık mesleğini bıraksalar dahi bu meskeki sırrın saklanması süresiz olup ömür boyu devamlılık gösterir. Şüpheli ile avukatı arasında yapılan görüşmede savunmanın çerçevesi münakaşa edilir. Şüphelinin en iyi ne şekilde korunabileceği ve savunulabileceği karara vardırılır.

izmir ceza avukatı, kolluk görevlilerinin ifade alma işlemi sırasında şüpheli ile birlikte hazır halde bekler. Avukat, ifade alma anında, şüphelinin yerine geçerek sorulara gerekli cevapları veremez, sadece hukuki açıdan yardım edebilir. Polisin ifade alma işlemi akabinde şüpheli sebest kalmazsa, adliyede savcılık karşısına çıkarılır. Savcılık döneminde de izmir ceza avukatı, şüphelinin savunmasını yapabilir. Ceza avukatının, tüm aşamalarda şüpheliyle kimsenin dilemeyeceği bir şekilde özel bir alanda görüşme hakkı bulunur. Savcılık şüpheliyi serbest bırakmazsa şüpheli tutuklama veya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne götürülür. Hakim, şüphelinin sorgusunu yaparken avukat da sorgu sırasında mahkemede hazır bulunur. Şüphelinin sorgusu ve savunması yapıldıktan sonra hakim şüphelinin tutuklanması kararını aldıysa, şüpheli ceza evine götürülür. Tutuklama kararına 7 gün süresinde itiraz hakkı vardır.

Tutuklamaya itiraz durumu kişi özgürlüğünü sınırlayan mahkeme kararlarına karşı izmir ceza avukatı tarafından yapılan en etkili başvuru şeklidir. Avukat, sanığın özgürlüğünü ilgilendiren tüm işlemlere karşı şüpheliyi temsilen itiraz hakkına sahiptir.

izmir ceza avukatı, müvekkilinin tutuklanması halinde kendisiyle ceza evinde konuşulanların duyulmayacağı özel bir mekanda yüz yüze görüşme sağlayabilir Ceza evinde görüşme sayısına dair belli bir sınırlama olmadığı gibi vekalet vermek de gerekmez.

Ceza avukatı mahkeme sırasında ne yapar?

Şüpheli serbest kalsa da tutukluluğuna karar verilse de suç işlediğine dair yeterli şüphe var ise hakkında Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi veya diğer özel nitelikli suçlara bakmakla görevli mahkemelerde suçlamanın ayrıntılarını içeren bir iddianameyle dava başlatılır. Mahkeme, dava dosyası eline ulaşır ulaşmaz dava dosyasını inceleyerek yapılacak işlemleri, duruşma zamanını, dosyada tutuklu sanık varsa tutukluluk hallerine ilişkin kararını barındıran “tensip zaptı” adı verilen bir belge hazırlar. Ceza muhakemesi hukukuna göre, mahkemenin yaptığı bu işlemlerin yer aldığı safhaya duruşma hazırlığı safhası adı verilmektedir. izmir ceza avukatı tensip zaptı düzenlenmesinin öncesinde bir dilekçeyle iddianamenin iadesini isteyebilir. Bu istek kabul edilirse iddianame iade edilir, eksiklikler giderildikten sonra davaya yeniden başlanır.

 

Deniz KEKİK

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Av. Deniz Kekikİzmir Avukatlık Bürosu
İzmir ceza avukatı, İzmir boşanma avukatı, İzmir işçi avukatı, İzmir iş davası avukatı, bayraklı avukatı, icra avukat, icra davası avukatı.
Yurtdışı Hukuk DanışmanınızYurtdışı Danışmanlık
https://www.avukatdeniz.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Sosyal Medyada Bizleri Takip EdinSosyal Medya Boşanmada Delil Olur Mu?
Sosyal Medya Boşanmada Delil Olur Mu, boşanma davasında facebook kayıtları istenebilir mi, internet yazışmaları delil, facebook boşanma yargıtay kararı.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://www.avukatdeniz.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Web Tasarım: Kent Ajans Mustafa MUTLU: izmir Seo

Copyright © | Web Tasarım: Kent Ajans Mustafa MUTLU: izmir Seo Uzmanı

Telefon
Konum