Etiket: avukat izmir

hayvan hakları ihbar hattı izmir, izmir hayvan hakları derneği, hayvan hakları şikayet, hayvan hakları avukatı izmir, izmir hayvan hakları avukatı, hayvan hakları avukatı

Mahkeme Hayvan İşkencecisini Tutuklamadı

Mahkeme Hayvan İşkencecisini Tutuklamadı

2 Eylül 2017 günü, Beyoğlu’nun Tomtom Mahallesi’nde, sokakta yakaladığı kediyi önce kucağına alarak seven, ardından da işkence ederek öldüren T.K.’nin (38) yargılanmasına İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 

Duruşmada İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden yedi avukat ve yasalar nezdinde kedinin “sahibi” olan veteriner hekim müştekinin vekili ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) temsilcileri hazır bulundu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, davaya katılma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, hem İstanbul Barosu’nun hem de Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nin davaya katılma taleplerini “doğrudan suçtan zarar görmedikleri” gerekçesi ile reddetti.

hayvan hakları ihbar hattı izmir, izmir hayvan hakları derneği, hayvan hakları şikayet, hayvan hakları avukatı izmir, izmir hayvan hakları avukatı, hayvan hakları avukatı
izmir avukat, hayvan hakları avukat, hayvanları koruma kanunu, avukat izmir, hayvan hakları avukatı izmir – hayvan hakları ihbar hattı izmir, izmir hayvan hakları derneği, hayvan hakları şikayet, hayvan hakları avukatı izmir, izmir hayvan hakları avukatı, hayvan hakları avukatı

Daha önce de cinsel saldırı suçundan kaydı bulunan sanık hakkında Müşteki vekilinin tutuklama talebi de mahkeme hâkimi tarafından reddedildi.

Katılma taleplerinin reddedilmesi üzerine söz alan avukatlar, sanığın savunmasız bir canlıya uyguladığı vahşetin tüm toplumu ilgilendirdiğini ve katılma taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine, hâkimin “Araştırdım, katılma talepleriniz hukuka uygun değil, suçtan zarar gören değilsiniz. Kedinin sahibi var. Burada hayvan sevgisi tartışacak değilim” demesi dikkat çekti.

Mevcut düzenlemede Hayvanları Koruma Yasası’na göre hayvanlara işkence ederek öldürenle kapalı alanda sigara içenin konumu aynı.  Senelerdir sivil toplum örgütlerince, hayvan hakları savunucuları tarafından dile getirilen yasal değişiklik talebi son dönemde Hayvan Hakları ihlallerinin ayyuka çıkmasıyla ivedilikle çözülmesi zorunlu hale gelen bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yaptırımların caydırıcılık özelliği olmadığından yeni yasal düzenlemelerin yapılması ve ağır cezaların belirlenmesi gerekmektedir.

Hayvanlar hukuk sistemimizde “eşya” vasfında tanımlandığı sürece onların duygulara sahip birer canlı olduğu, insanlar gibi korunmaya ihtiyaç duyan bireyler olduğu gerçeği gözardı edilecek ve söz konusu Yerel Mahkeme’nin kararında belirtildiği gibi tartışma “hayvan sevgisi olup olmadığı” boyutuna indirgenecektir.

Çevrenizde hayvan hakları ihlali, hayvanlara işkence ve tecavüz vakıaları yaşanması halinde suç duyurusunda bulunmanız yahut büromuzla irtibata geçerek hayvan hakları avukatı izmir ile çalışmanız tavsiye olunur. Hayvan Hakları Avukatı İzmir

 

Etiket; hayvan hakları ihbar hattı izmir, izmir hayvan hakları derneği, hayvan hakları şikayet, hayvan hakları avukatı izmir, izmir hayvan hakları avukatı, hayvan hakları avukatı

iş avukatı, izmir iş avukatı, izmir iş davaları, iş davaları, işçi alacakları

İŞ YERİNDE CİNSEL TACİZ HAKLI FESİH SEBEBİDİR

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN “CİNSEL TACİZ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ AĞIR BİR YAPTIRIMDIR” KARARINI BOZDU, İŞ AKDİNİN HAKLI SEBEPLE FESHEDİLDİĞİNE HÜKMETTİ

İstanbul’da polietilen köpük sanayi şirketinde çalışan bir işçi, aynı iş yerindeki kızı yaşındaki bir kadın çalışanı gece yarısı telefondan mesaj yoluyla taciz etmeye başladı. Kadının rahatsız olması üzerine, önce pişman olduğuna ilişkin mesajlar atan işçi, ardından “mesajları yetkililere söylerse ikisinin de zarar göreceği”ne  dair mesaj gönderdi.

Kadının durumu iş yeri yetkililerine bildirmesi üzerine tutanak tutularak, işçinin savunması alındı. Şirket daha sonra “bir kadına gece vakti  gönderilen bu mesajların taciz ve tehdit içerdiği” gerekçesiyle işçinin iş akdini  feshetti.

İşçi ise iş akdinin geçerli bir neden olmaksızın, ihbarsız şekilde,  haksız feshedildiğini öne sürerek, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi istemiyle  dava açtı.

YEREL MAHKEME “AĞIR BİR YAPTIRIM” DEDİ

Davaya bakan Bakırköy 6. İş Mahkemesi, davacının “sarkıntılık  eylemiyle iş akdinin sona erdirilmesi eylemi mukayese edildiğinde, iş akdinin  feshedilmesinin çok ağır bir yaptırım olduğu” sonucuna vararak davayı kabul etti.

Yerel mahkeme kararında, davacının hatasını anlayarak, özür dilediği  ve pişman olduğu dikkate alındığında, yıllarca çalışan bir işçinin bu nedenle iş  akdinin sona erdirilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı belirtildi.

Eylem nedeniyle suç duyurusunda bulunulmadığı da ifade edilen yerel  mahkeme kararında, iş akdinin davalı işveren tarafından haklı neden olmadan  feshedildiği sonucuna varıldı. iş hukuku avukatı izmir

Davalı şirketin yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosya  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi.

 

Daire, oy birliğiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararın gerekçesinde aynen şu açıklamalara yer verildi:

“Evli işçinin, aynı iş yerinde çalışan kızı yaşındaki bir kadın çalışana gönderdiği SMS’ler ile taciz eyleminin, kişiye yönelik tehdidi içeren,  onu aşağılayan, küçük düşüren, duygusal ve psikolojik olarak çökmesine neden  olan, muhatabının kişilik haklarına, çalışma özgürlüğüne saldırı, ailesel,  kurumsal ve toplumsal düzeylerde de derin ektiler bırakan bireysel ve toplumsal  bir sorun olma niteliği karşısında, bu eylemin hafife alınması, fesih ile  kıyaslanması, yapılmakla sonuçlarını doğuran ve daha vahim sonuçlara yol  açabilecek bir eylem karşısında feshin ağır bir yaptırım olduğunu söylemek yasal  olarak mümkün değildir. Ayrıca toplum yapımız dikkate alındığında, mağdurun bir kısım saikler ile cezai anlamda şikayetçi olmaması eylemin niteliğini değiştirmez. iş hukuku avukatı izmir

iş avukatı, izmir iş avukatı, izmir iş davaları, iş davaları, işçi alacakları, iş hukuku avukatı izmir
Cinsel Taciz yoluyla mobbinge uğrayan işçinin haklı nedenle fesih hakkının oluştuğunu belirtmek isteriz. Benzer sorunlarınız için alanında uzman bir iş avukatı ile çalışmanız tavsiye olunur. iş hukuku avukatı izmir

Sonuç olarak, iş yerinde çalışan kadın işçiye karşı cinsel tacizde bulunduğu açık olan davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayandığı anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken mahkemece  yerinde ve yasal olmayan gerekçeyle kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Bununla birlikte 4857 sayılı Iş Kanunu 24/II-d bendine göre; işçinin diğer bir işçi veya üçüncü bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverenine bildirmesi gerektiğini, bu durumu işverene bildirmesine rağmen işverenin gerekli tedbirleri almaması halinde, Cinsel Taciz yoluyla mobbinge uğrayan işçinin haklı nedenle fesih hakkının oluştuğunu belirtmek isteriz. Benzer sorunlarınız için alanında uzman bir iş avukatı ile çalışmanız tavsiye olunur.