HomeCategory

egekent Arşivleri | izmir avukat -Karşıyaka | Av. Deniz Kekik | Deniz Hukuk Bürosu

Ekim 5, 2020
Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır

Dolandırıcılık Davası Nasıl Açılır? Dolandırıcılık davası nasıl açılır? suç kapsamın da Türk Ceza Kanunu gereğince ; bireyin kafasını karıştıracak hileli davranışlarla kişileri aldatarak, zarara uğratılması veya kendine, bir başkasına yarar sağlayan kişiler dolandırıcılık suçu kapsamında değer görmektedir. Dolandırıcılık suçu kavramı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ilgili maddelerince, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık başlıkları altında yer almakta...

Ekim 28, 2019
Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma Boşanma davası açma evlilik birliğini yasal olarak sona erdirilmesi amacıyla eşlerin birlikte ya da eşlerden birinin açacağı dava türüdür. Boşanma davası eşlerin anlaşmaya varıp varmamasına yahut sebeplerine göre değişiklikler gösterebilir. Eşlerin boşanmanın bütün hukuki sonuçlarında anlaşmaya varmaları halinde açılacak olan dava anlaşmalı boşanma davası durumundadır. Ancak eşlerden yalnız birinin boşanmak istemesi halinde...

Eylül 23, 2019
İş Hukukunun Tanımı

İş Hukukunun Tanımı İş hukukunun tanımı, toplumda bireylerin iş ilişkilerini düzenleyen uyulması zorunlu kuralların bütünüdür. İş hukukunun toplumsal yaşam içinde düzenlediği ilişkiler iş ilişkileridir. Ancak iş hukukunun tanımı tüm iş ilişkilerini düzenlemez. İş hukukunun düzenlediği iş ilişkilerinin özellikleri şunlardır: İş hukukunun tanımı kuralları ile düzenlenen bir iş ilişkisinin, iş sözleşmesine(hizmet akdine) dayalı olması gerekir. Bu...

Eylül 12, 2019
Kıdem Tazminatı | 40 Soruda İş Kanunu’ndan Doğan Tazminat Haklarımız

KIDEM TAZMİNATI 1-Kıdem tazminatı nedir? İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda  işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. 2-Kıdem süresi nasıl hesaplanır? İşçilerin kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin...

Ağustos 19, 2019
Bedelli Askerlikte Kafa Karıştıran Karar

Bedelli askerliğe giderken çalıştığınız yerden istifa ettiniz. Tazminat istediniz. İş vereniniz ise bunu reddetti. Ne yapardınız? Farklı illerdeki iki işçi durumu mahkemeye taşıdı. Ancak mahkemeye başvurmak durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bir mahkeme kabul dedi, diğeri reddetti. Bedelli askerlik ile ilgili yargı kararları kafaları karıştırdı. Yargıyı ikiye bölen olayların adresi adana ve İstanbul. Farklı...

Temmuz 16, 2019
Almanya Hukuku’nda Boşanmanın Sonuçları

Almanya Hukuku’nda Boşanmanın Sonuçları Almanya’da, 14 haziran 1976 tarihinde yayınlanan ve 1 temmuz 1977 tarihinde yürürlüğe giren Evlilik ve Aile Hukuku Reformu Hakkında Birinci Yasa boşanma hukukunda büyük yenilikler yapmıştır. Bu yeni boşanma sisteminde boşanma konusunda kusur ilkesi tamamıyla terk edilmiş, yerini başarısızlık yani yürümezlik, temelden sarsılma ilkesi almıştır. Boşanma çok nedenlikten çıkarılmış, evliliğin başarısızlığı...

Haziran 12, 2019
İcra ve İflas Hukuku – İcra Teşkilatı

İcra ve İflas Hukuku – İcra Teşkilatı İcra Dairesi İcra işlerinde temel organ olan icra dairesi, icra teşkilatının asıl icra organları Arasın da yer alır. İcra takipleri icra dairesinde başlatılır ve burada sürdürülür. Her asliye mahkemesi yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. İş yükü fazla olan yerlerde birden fazla daire kurulabilir. İcra dairesi bulunmayan yerlerde bu görev...

Mayıs 27, 2019
Boşanma Kavramı, Boşanmanın Sebepleri  ve Sonuçları

Boşanma Kavramı, Boşanmanın Sebepleri  ve Sonuçları Boşanma Kavramı, Boşanma Konusunda Yaklaşımlar, Sistemler, Boşanmada Uygulama Alanı Bulan İlkeler Boşanma Kavramı Boşanma, eşlerden birinin ölümü, gaipliği, evlenmenin hükümsüzlüğü gibi evliliği sona erdiren sebeplerden biridir. Bu husus, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda da yer almıştır. Eski Medeni Kanunda yer alan cinsiyet değişikliğinin evliliği sona erdiren sebep olması ise,...

Mayıs 21, 2019
Hasta Hakları Davaları

Hasta Hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 3. maddesinde ‘Yaşamak, herkesin hakkıdır’  yer almaktadır. Aynı bildirgenin 25. maddesinde sağlık hakkı temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiş olup işlenmiştir. Sağlık Bakanlığı, hasta haklarına ilişkin yayınladığı yönerge ile birlikte hasta haklarını açık ve net bir şekilde belirlemiştir. Bunlar; Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı Bilgilendirme ve Bilgi İsteme...

Mayıs 16, 2019
Neden Ücretsiz Profesyonel Yardım Almalısınız

Neden Ücretsiz Profesyonel Yardım Almalısınız Danışmanlık hizmetleri ülkemizde son yıllarda giderek artan bir şekilde artış göstermektedir. Kuruluşlar ve işletmeler markalaşmadan tutun insan kaynaklarına ve muhasebeye kadar birçok konuda alanında uzman danışman firmalardan çeşitli hizmetler alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yolunda adımlar atmaktadır. Sektör her gün yeni alanları da içine alarak danışmanlık hizmetlerinin kapsamını...

Av. Deniz Kekikİzmir Avukatlık Bürosu
İzmir ceza avukatı, İzmir boşanma avukatı, İzmir işçi avukatı, İzmir iş davası avukatı, bayraklı avukatı, icra avukat, icra davası avukatı.
Yurtdışı Hukuk DanışmanınızYurtdışı Danışmanlık
https://www.avukatdeniz.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Sosyal Medyada Bizleri Takip EdinSosyal Medya Boşanmada Delil Olur Mu?
Sosyal Medya Boşanmada Delil Olur Mu, boşanma davasında facebook kayıtları istenebilir mi, internet yazışmaları delil, facebook boşanma yargıtay kararı.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://www.avukatdeniz.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Web Tasarım: Kent Ajans Mustafa MUTLU: izmir Seo

Copyright © | Web Tasarım: Kent Ajans Mustafa MUTLU: izmir Seo Uzmanı

Telefon
Konum