Tahliye Davası

tahliye davaları, izmir tahliye davaları, tahliye davası, tahliye dava avukatı, izmir tahliye dava avukatı, tahliye davası avukatı, izmir tahliye dava avukatı
tahliye davaları

Tahliye Davaları

Kiralananın tahliyesi çalışma alanında, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası, konut gereksinimi nedeniyle açılacak tahliye davaları, işyeri gereksinimi nedeniyle açılacak, yeniden inşa ve imar nedeniyle açılacak, yeni malikin gereksinimi nedeniyle açılacak, kiracının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle açılacak tahliye davası , kira tespiti davaları, kira bedelinin arttırılması davaları, ödeme yerinin tayini davaları, kiralanan gayirmenkule verilen zararların giderilmesi için açılacak maddi-manevi tazminat davaları ve açılmış olan davalarda teknik ve hukuki itirazların hazırlanması,bakımından hukuki yardım ve hizmet vermekteyiz. İzmir tahliye davaları ve diğer davalar için çalışma alanları sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz.

 

TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR?

Günümüzde konut ve işyeri sayılarındaki artış nedeniyle gayrimenkullerin kullanımından doğan problemler ve açılan davalarda artış görülmektedir.

Kira sözleşmesine bağlı olarak açılan tahliye davaları 6570 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun belediye teşkilatı olan yerler ile iskele, liman ve istasyon taşınmazlarına uygulanır. Bunun dışındaki Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Tahliye davalarını  en kısa biçimde; kiracının kiralanandan çıkartılması yani kiralananın boşaltması davaları olarak tanımlayabiliriz.

Tahliye davalarını, dava açma koşullarına ve dava açma nedenlerine göre alt kategorilere ayırdığımızda;

  • Borçlar Yasasına göre açılacak tahliye davaları
  • 6570 sayılı yasaya göre açılacak tahliye davaları
  • 634 Sayılı yasaya göre açılacak tahliye davaları
  • İmar Yasasına göre açılacak tahliye davaları
  • Kamulaştırma Yasasına göre açılacak tahliye davaları
  • İskan Yasasına göre açılacak tahliye davaları
  • Özel yasalara göre açılacak tahliye davaları
  • İcra ve İflas Yasası uyarınca açılacak tahliye davaları

olmak üzere 8 ana başlık altında değerlendirebiliriz.

Uygulamada en çok açılan davalar, 6570 sayılı yasaya göre açılacak tahliye davalarıdır.